Wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy na Litwie

Relacje dobrosąsiedzkie podnieść na jeszcze wyższy poziom

Na zaproszenie prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy w dniach 17-18 listopada roboczą wizytę na Litwie złożył prezydent RP Andrzej Duda z pierwszą damą tego kraju Agatą Kornhauser-Dudą. Wizyta zbiegła się z obchodami 500. rocznicy urodzin Zygmunta Augusta, króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ostatniego wielkiego księcia litewskiego.

Oficjalna wizyta polskiej pary prezydenckiej na Litwie rozpoczęła się od powitania przez prezydenta Nausėdy i jego małżonki Diany Nausėdienė na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Wilnie, po czym przywódcy sąsiadujących krajów odbyli rozmowę „w cztery oczy”. Obaj prezydenci przewodniczyli też rozmowom bilateralnym delegacji polskiej i litewskiej, których tematem była współpraca dwustronna w walce z pandemią, zakup szczepionek, kwestie bezpieczeństwa i obronności w regionie, realizacja strategicznych projektów energetyczno-transportowych, stosunki transatlantyckie oraz sytuacja w państwach Partnerstwa Wschodniego UE.

Więcej>>>


Dar organizacji patriotycznych z Polski

Tysiąc chryzantem dla bohaterów na Rossie

14 listopada do Wilna przyjechało 20 osób z tysiącem doniczek chryzantem, żeby rozstawić je na cmentarzu na Rossie.

– Inicjatywa wyszła od Fundacji „Instytutu Przedsiębiorczości Społecznej”, dlatego że w Polsce ze względu na obostrzenia zostało bardzo dużo niewykorzystanych kwiatów chryzantem, które miały pójść 1 listopada na cmentarze i my, jako działacze Ruchu Narodowego, jako poseł Konfederacji, działacze Młodzieży Wszechpolskiej, wsparliśmy tę akcję. 20 osób przyjechało do Wilna z tysiącem chryzantem, żeby rozstawić je na grobach na Rossie. Również w Ponarach symbolicznie uczcimy pamięć pomordowanych zapalając tam znicze – powiedział poseł na Sejm RP Robert Winnicki.

Więcej>>>


Niepodległość w pracach dzieci z Giejsiszek

Czym cię uczcić radosna swobodo?

Żadna pandemia nie jest w stanie przeszkodzić w celebrowaniu ważnych świąt i wydarzeń, zwłaszcza jeżeli dotyczą historii Polski. Bo przecież, jak pisał Czesław Miłosz – Tam nasz początek. Na próżno się bronić…

Wzmacnianie świadomości o dziejach narodu, który jest świadectwem naszej tożsamości jest ważnym zadaniem – uważają pracownicy Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w Giejsiszkach. Dlatego dbają o to, by każde święto narodowe czy okolicznościowe, związane z Macierzą było odpowiednio upamiętnione. Oczywiście, nie pomijają ważnych kart w historii Litwy, ale polskie tradycje są tutaj priorytetowe.

Święto Niepodległości niektórzy wykorzystują do przypomnienia tragicznych losów Polski, jej trudnej drogi do odzyskania upragnionej od 123 lat wolności.

Więcej>>>


 

Nie żyje ks. kardynał Henryk Roman Gulbinowicz

We wspomnienie NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, 16 listopada 2020 r., w wieku 97 lat, przeżywszy 70 lat kapłaństwa i 50 posługi biskupiej zmarł ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz, emerytowany arcybiskup, metropolita wrocławski.

ŚP Henryk Roman Gulbinowicz urodził się 17 października w Wilnie. Młodość spędził w majątku Gulbinowiczów w podwileńskich Szukiszkach. Na kapłana wyświęcony został w 1950 r. w Białymstoku. 3 stycznia 1976 r. mianowany arcybiskupem metropolitą wrocławskim.

Autor wielu prac dotyczących teologii moralnej, etyki, ekumenizmu oraz historii ziem wschodnich Polski.

Więcej>>>


 

Pamięci Anieli Dobielskiej

Po ciężkiej chorobie odeszła do Domu Pana Aniela Dobielska, córka Ziemi Wileńskiej. W tym roku skończyła 80 lat. Ostatnie ćwierćwiecze swego życia poświęciła pracy na rzecz umiłowanych Kresów. Jako prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, oddziału w Mrągowie, wiele serca, pracy i pomysłów włożyła w organizację Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, który już od ponad 25 lat zagrzewa Kresowiaków z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji do rodzinnych spotkań, do tworzenia w swoich małych ojczyznach polskiego środowiska, poprzez kultywowanie pieśni polskiej, narodowego tańca, polskiego słowa poetyckiego.

Przeurocze miasto Mrągowo co roku w sierpniu przez trzy dni należy do Kresowiaków i wszędzie, na każdym spotkaniu można było zobaczyć śp. Anielę Dobielską, jako organizatorkę tej czy innej imprezy.

Więcej>>>


<<<Wstecz