Pamięci Anieli Dobielskiej

Po ciężkiej chorobie odeszła do Domu Pana Aniela Dobielska, córka Ziemi Wileńskiej. W tym roku skończyła 80 lat. Ostatnie ćwierćwiecze swego życia poświęciła pracy na rzecz umiłowanych Kresów. Jako prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, oddziału w Mrągowie, wiele serca, pracy i pomysłów włożyła w organizację Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie, który już od ponad 25 lat zagrzewa Kresowiaków z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji do rodzinnych spotkań, do tworzenia w swoich małych ojczyznach polskiego środowiska, poprzez kultywowanie pieśni polskiej, narodowego tańca, polskiego słowa poetyckiego.

Przeurocze miasto Mrągowo co roku w sierpniu przez trzy dni należy do Kresowiaków i wszędzie, na każdym spotkaniu można było zobaczyć śp. Anielę Dobielską, jako organizatorkę tej czy innej imprezy. Razem z Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, wspólnie z Urzędem Miasta Mrągowo przygotowywano te spotkania. Ponad 12 tys. uczestników festiwalu było podejmowanych przez organizatorów – w tym też Panią Prezes – z ogromną serdecznością. Jej podstawowe credo jako współorganizatora festiwalu brzmiało: „Chcemy, by każdego roku na festiwalu było lepiej, by festiwal spełniał oczekiwania Polaków zamieszkałych na Kresach”.

Pragnieniem Jej było, by festiwalem zainteresowała się cała Polska.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie.

<<<Wstecz