Wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy na Litwie

Relacje dobrosąsiedzkie podnieść na jeszcze wyższy poziom

Na zaproszenie prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy w dniach 17-18 listopada roboczą wizytę na Litwie złożył prezydent RP Andrzej Duda z pierwszą damą tego kraju Agatą Kornhauser-Dudą. Wizyta zbiegła się z obchodami 500. rocznicy urodzin Zygmunta Augusta, króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ostatniego wielkiego księcia litewskiego.

Oficjalna wizyta polskiej pary prezydenckiej na Litwie rozpoczęła się od powitania przez prezydenta Nausėdy i jego małżonki Diany Nausėdienė na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Wilnie, po czym przywódcy sąsiadujących krajów odbyli rozmowę „w cztery oczy”. Obaj prezydenci przewodniczyli też rozmowom bilateralnym delegacji polskiej i litewskiej, których tematem była współpraca dwustronna w walce z pandemią, zakup szczepionek, kwestie bezpieczeństwa i obronności w regionie, realizacja strategicznych projektów energetyczno-transportowych, stosunki transatlantyckie oraz sytuacja w państwach Partnerstwa Wschodniego UE.

W Zielonej Sali Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbyło się spotkanie prezydentów, Pałac Wielkich Książąt Litewskich przygotował wystawę poświęconą epoce Zygmunta Augusta.

Po zakończeniu rozmów odbyła się ceremonia podpisania przez prezydentów deklaracji o ustanowieniu polsko-litewskiej Rady Prezydenckiej, która co najmniej raz do roku będzie się spotykała na przemian w Polsce i na Litwie.

– Cieszę się, że stosunki z naszym partnerem strategicznym – Polską – były, są i, nie wątpię, będą nadal mocne i stabilne. Już konsultowałem się i rozmawiałem na ten temat z liderami partii politycznych i mogę zapewnić, że wszyscy wyrazili chęć i życzenie dalszego rozwijania korzystnej dla obu stron współpracy i dążenia do jeszcze lepszych wyników – powiedział prezydent Nausėda podczas konferencji prasowej obu prezydentów w Pałacu Prezydenckim w Wilnie.

Prezydent Duda podkreślił, że jego wizyta w Wilnie odbywa się w celu „przedyskutowania spraw ważnych i przede wszystkim do kontynuowania bardzo przyjaznych relacji między Polską i Litwą”. Dodał, że ma ona również wymiar symboliczny, bo odbywa się w okresie powyborczym na Litwie, kiedy dochodzi do zmiany władzy parlamentarnej, formowania nowego rządu.

– Ta wizyta się odbywa, ponieważ relacje polsko-litewskie są niezależne od zmian na litewskiej scenie politycznej. Podobnie jak, jestem przekonany, są niezależne od zmian na polskiej scenie politycznej. To są relacje dobrosąsiedzkie, to są relacje przyjazne, to są relacje dwóch narodów, związanych wspólną historią – mówił prezydent Polski. Przypomniał, że w tym roku przypada 500. rocznica urodzin króla Zygmunta Augusta. To za jego rządów była zawarta unia polsko-litewska, „która stanowiła wzorzec dla dzisiejszej Unii Europejskiej”.

Za budowanie dobrych relacji polsko-litewskich w ostatnich czasach podziękował też odchodzącemu premierowi Sauliusowi Skvernelisowi. Wyraził nadzieję, że po sformowaniu nowego rządu „relacje polsko-litewskie nadal będą budowane w tak bardzo dobrym stopniu, kiedy prezydentami byli Valdas Adamkus i Lech Kaczyński”.

– To były bardzo dobre lata współpracy polsko-litewskiej. To były lata przyjaźni naszych prezydentów. Nie mam żadnych wątpliwości, że my tę dobrą tradycję w tej chwili kontynuujemy. Liczę na to, że uda nam się relacje dobrosąsiedzkie podnosić na jeszcze wyższy poziom – zaakcentował prezydent Polski na konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim w Wilnie. Dodał, że służyć temu ma też między innymi powołana dziś Rada Prezydencka Polski i Litwy.

Do ocieplenia w ostatnich czasach kontaktów pomiędzy Polską a Litwą, w ocenie politologów, doszło w dużej mierze dzięki Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin. To właśnie fakt, że AWPL-ZChR należała do koalicji rządzącej na Litwie, spowodował poprawę relacji pomiędzy obu krajami, gdyż kończący kadencję rząd nie stosował takich metod, jakie wykorzystywały poprzednie rządy konserwatywne spod znaku Vytautasa Landsbergisa.

W pierwszym dniu wizyty na Litwie prezydent Polski wystąpił w Sejmie RL z okazji 500. rocznicy urodzin króla Zygmuta Augusta.

– „Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais”, „Wolni z wolnymi, równi z równymi”. Te słowa są syntezą Unii Lubelskiej – wielkiego dzieła politycznego i cywilizacyjnego, którego wspaniałe dziedzictwo jest do dzisiaj niezmiernie inspirujące dla obu naszych narodów, dla naszego regionu, ale co chciałbym z całą mocą podkreślić – dla całej Europy, zwłaszcza tej Europy Zjednoczonej, Unii Europejskiej, której dzisiaj jesteśmy członkami” – powiedział Duda i podkreślił, że mimo oddalenia w czasie, w Unii Lubelskiej wyraźnie można dostrzec prekursorkę dzisiejszej Unii Europejskiej. – To my, Polacy i Litwini, swoją mądrością, odpowiedzialnością i dalekowzrocznością stworzyliśmy ten zjednoczony organizm dla wspólnego bezpieczeństwa i pomyślności. Związek Polski i Litwy – ze wspólnym sejmem, wspólnym władcą i wspólną polityką zagraniczną, ale z zachowaniem dwóch odrębnych państw – powiedział prezydent RP.

Wskazał na to, że potęga gospodarcza Rzeczypospolitej Obojga Narodów i stworzone łańcuchy współpracy handlowej na osi od Bałtyku po Morze Czarne były istotnym elementem gospodarki europejskiej i światowej.

Prezydent Duda podkreślił, że dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej Inicjatywa Trójmorza jest historyczną szansą. Podziękował rządowi litewskiemu za decyzję o przystąpieniu do Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. Podkreślił też znaczenie polsko-litewskiej współpracy obronnej. „Niech postać Zygmunta Augusta, jego dokonania, a zwłaszcza największe spośród nich, Unia Lubelska, będą dla Polaków i Litwinów stałą chlubą i inspiracją. Niech prowadzą nas do urzeczywistnienia najambitniejszych zamiarów. Jestem przekonany, że mamy w sobie siłę i sprawczość, aby przeznaczeniem bliskich sobie Polski i Litwy pozostawał na zawsze niepodległy, bezpieczny byt oraz rozwój, pomyślność i szczęście. Niech Bóg błogosławi Polsce i Litwie. Niech Bóg błogosławi Litwinom i Polakom” – powiedział prezydent Polski w litewskim Sejmie.

Goszcząc w litewskim Sejmie przywódca państwa polskiego spotkał się z nową przewodniczącą Sejmu Viktoriją Čmilytė-Nielsen. W drugim dniu oficjalnej wizyty odbył rozmowę z Ingridą Šimonytė, która wkrótce ma objąć stawisko premiera.

Prezydenci Duda i Nausėda zainaugurowali także obrady forum gospodarczego, którego uczestnicy w formule telekonferencji omawiali sposoby na zniwelowanie negatywnych skutków pandemii koronawirusa dla gospodarek Polski i Litwy.

Prezydent Polski oddał hołd powstańcom styczniowym na Rossie, w których uroczystym pochówku uczestniczył dokładnie rok temu oraz tradycyjnie złożył kwiaty przed mauzoleum Matki i Serca Syna. W godzinach popołudniowych w środę spotkał się z przedstawicielami społeczności polskiej w Sejmie RL.

Wg L24.lt

Na zdjęciu: prezydenci podpisali deklarację o ustanowieniu Rady Prezydenckiej Polski i Litwy
Fot.
prezydent.pl

<<<Wstecz