Rejon wileński

Radość bycia razem

2 października w Wielofunkcyjnym Centrum w Szumsku po raz pierwszy odbył się koncert z okazji Światowego Dnia Seniora.

Święto rozpoczął miejscowy zespół „Przyjaciółki”, który zaprezentował znane piosenki. Członkinie zespołu przywitały gości czułymi słowami, złożyły życzenia i powiedziały, że chcą, aby seniorzy poczuli się potrzebni. Święto swym występem upiększyli goście z Wilna, zespół „Zołotoj wozrast”, który zaprezentował wyjątkowy koncert. Zabrzmiały piosenki w różnych językach: polskim, litewskim, rosyjskim i ukraińskim. W repertuarze znalazły się znane przeboje: „Szła dzieweczka” i „Kukułeczka”. Chór ten działa już 55 lat, ale ciągle jest pełen energii, werwy i zapału, którym zachęca publiczność do wspólnych śpiewów i pląsów.

Na zakończenie koncertu głos zabrała starosta gminy Kowalczuki Krystyna Gierasimowicz, która podziękowała zespołom. Ciepłe słowa podziękowania do uczestników koncertu skierowała również administrator Centrum Krystyna Najmowicz, wręczyła też symboliczne upominki.

Śpiew, biesiada, rozmowy o zdrowiu

14 października w Czarnym Borze spotkały się osoby starsze, żeby świętować Dzień Seniora. Uroczystość zorganizowały Dom Kultury w Czarnym Borze oraz Centrum Usług Socjalnych w Wołczunach, a galę poprowadziła Daniela Stwoł. Nie brakowało życzeń, pieśni, tańca, podziękowań. Na scenie wystąpiły różne zespoły, w tym: „Przyjaciółki” z Kowalczuk, „Ale Babki” z Niemieża oraz miejscowa „Borowianka”, solo wystąpił Kazimierz Moroz.

Organizatorzy także zatroszczyli się o zdrowie seniorów. Na święcie była przedstawicielka z Biura Zdrowia Społecznego – Jelena Wojnowa, która zapoznała gości z programem swojej działalności, a także zachęciła do zbadania chorób onkologicznych w „onkobusie”. Przybędzie on do Czarnego Boru 29 października. Pani Jelena wręczyła uczestnikom kamizelki odblaskowe. Do życzeń dołączyła także Renata Czerniak, administrator Domu Kultury w Czarnym Borze, rozdając drobne upominki i składając życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i uśmiechu w każdym momencie życia. Podczas koncertu Lubow Zinkiewicz zorganizowała wystawę książek pt. „Złota jesień”.

Święto zakończyła biesiada z pysznymi ciastami, napojami i przekąskami. Podczas wieczoru uczestnicy mogli zaprezentować też swoje talenty: śpiewali, recytowali wiersze, a bawili się aż do późnego wieczoru. Uroczystość swą obecnością zaszczycili honorowi goście: radny samorządu rejonu wileńskiego Zygmunt Marcinkiewicz oraz starosta gminy Czarny Bór Tadeusz Aszkielaniec.

Sprzątanie cmentarzy

Trwa sprzątanie na cmentarzach w Rukojniach, Oszmiance, Borejkowszczyźnie, Zaprudziach, Zakieńcach, Jukszanach (gm. Rukojnie). Porządkowane jest terytorium cmentarzy oraz zaniedbane, zapomniane groby. Trwa sprzątanie cmentarzy w Rudominie: parafialnego i prawosławnego oraz cmentarza w Doubianach, jak też cmentarzy w gminie podbrzeskiej – w Kowszedołach, Glinciszkach, Podbrzeziu, Szarnach. Uporządkowano cmentarz w Szaternikach, wywieziono z niego 4 ciężarówki różnych odpadów. Trwają prace nad uporządkowaniem cmentarzy w Łoźnikach, Kiwiszkach, Wierbuszkach, Czarnopolanach. Prace porządkowe na cmentarzach prowadzą głównie robotnicy z Giełdy Pracy.

Naprawa dróg

We wsiach Leoniszki, Niemieżka i Zakiency (gm. Rukojnie) trwa żwirowanie dróg. Prace prowadzą drogowcy z firmy „Vilniaus regioniniai keliai”. Zaasfaltowano początek drogi przy ulicy Mokyklos i naprawiono drogi, łatając koleiny przy ulicy Žaibo w Rudominie i przy ulicy Paupės w Hamerni.

Rejon trocki

Wieczór pamięci księcia Witolda

27 października na zamku trockim odbył się doroczny wieczór poświęcony wielkiemu księciu Witoldowi, z okazji 574. rocznicy jego śmierci. Podczas wieczoru zaprezentowana została historyczna powieść Edmundasa Malukasa „Ziemia Witolda” („Vytauto žemė”) i prace witrażysty Nerijusa Baublisa „Witold Wielki” i „Książę Kiejstut”. Program artystyczny przedstawili uczniowie i nauczyciele Szkoły Sztuk Pięknych w Trokach oraz zespół tańca etnograficznego.

Inf. wł.


Kolejny atak wandali

W nocy z 22 na 23 października nieznani sprawcy dokonali w Ejszyszkach aktu barbarzyństwa. Wandale spiłowali krzyż katolicki, stojący przed kościołem.

Mieszkańcy nie zdążyli zapomnieć o poprzednim wyczynie wandali, do którego doszło przed dwoma tygodniami, gdy w niedzielę rano, musieli przeżyć ponowny, nie mniej bolesny szok. Przed dwoma tygodniami, w noc przed pierwszą turą wyborów sejmowych na Litwie, z 8 na 9 października, w Ejszyszkach nieznani sprawcy zalali farbami Krzyż Pamięci Mieszkańców Ziemi Ejszyskiej – ofiar II wojny światowej oraz represji stalinowskich, a także kaplicę św. Jana przy ul. Wileńskiej. Ustawiony w 2011 roku niedaleko szpitala Krzyż Pamięci wandale oblali białą farbą, natomiast kolumnę św. Jana – czerwoną.

Więcej>>>


Czas, gdy ożywają wileńskie nekropolie

Koło Związku Polaków na Litwie „Wileńska Młodzież Patriotyczna” po raz kolejny zorganizowało akcję sprzątania najstarszej wileńskiej nekropolii. W akcji, która odbyła się 21 i 22 października, wzięła udział głównie młodzież; jak co roku, dołączyli do niej również pracownicy Ambasady RP w Wilnie.

Pomimo złej pogody 21 października Cmentarz na Rossie zapełnił się młodymi ludźmi, energicznie sprzątającymi liście z pochylonych wiekiem nagrobków. Myliłby się ten, kto by sądził, że jest to wyłącznie młodzież wileńska – już godzinę przed oficjalnym rozpoczęciem akcji na cmentarzu można było spotkać np. uczniów z 1. klasy gimnazjalnej Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu razem z wychowawczynią, Ireną Kisiel. Jak powiedzieli, inne klasy również wezmą udział w porządkowaniu nekropolii, przedstawiciele polskiej placówki oświatowej w Niemieżu uczestniczą w sprzątaniu co roku.

Więcej>>>


Antologia wierszy młodych poetów Wileńszczyzny

W zakolu Wilii

Początkujący poeta przyniósł do wydawnictwa rękopis wierszy. Dyrektor nawet nie spojrzał na ich treść, tylko skwitował: „Nie drukujemy poezji, nasze wydawnictwo preferuje publikacje naukowe bądź tłumaczenia. Wiersze ładnie piszą i wydają w Warszawie”. Jednak koledzy poety zdołali przekonać drukarza, tłumacząc, że ich druh jest bardzo zdolny i na pewno przyniesie chlubę, a nawet zysk.

Działo się to w Wilnie, Roku Pańskiego 1822 w wydawnictwie Józefa Zawadzkiego, drukarza wileńskiej Alma Mater. Młodym poetą był Adam Mickiewicz, a tomik wierszy – nic innego jak „Ballady i romanse” – zrobił wiele rwetesu w literaturze polskiej, bowiem ugruntował dojrzały romantyzm. Przepowiednie filomatów (bo właśnie oni wstawili się za swoim towarzyszem) co do młodego poety się sprawdziły, bo już po roku wydawnictwo opublikowało kolejny tom z „Grażyną” i „Dziadami” wileńsko-kowieńskimi. A gdyby tak Mickiewicz, po nieudanej rozmowie z wydawcą, schował do szuflady swoje wiersze?..

Więcej>>>


Kolejny „Przystanek Historii” w DKP

Ikona pewnego pokolenia

24 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się pokaz filmu dokumentalnego pt. „Zapora”, zorganizowany w ramach cyklu „Przystanek Historii” przez pracowników Oddziału Instytutu Pamięci narodowej w Białymstoku dr Ewę Rogalewską i Jarosława Wasilewskiego.

Jak powiedział przed projekcją filmu Jarosław Wasilewski, bohater filmu – Żołnierz Wyklęty, jest ikoną pewnego pokolenia, które podzieliło ten sam los.

Więcej>>>


Rejon solecznicki w kalejdoskopie

Kotłownia zamknięta

Likwidacja nierentownej kotłowni w Jaszunach będzie kosztowała ZSA „Solecznickie sieci grzewcze” 145 tysięcy euro. Kotłownia dostarcza ciepło do 37 klientów, w tym do należących do samorządu solecznickiego: gimnazjum „Aušros” w Jaszunach oraz przedszkola „Žilvitis”. Prywatnym klientom spółka komunalna wypłaci odszkodowania w wysokości 900 euro. Odbiorcy przeznaczą rekompensaty finansowe na urządzenie w swoich domach i mieszkaniach autonomicznych źródeł energii cieplnej.

Szpital bardziej opiekuńczy

Od listopada w szpitalu solecznickim o 20 zwiększy się liczba łóżek dla chorych na oddziale opieki i leczenia wspierającego. Stało się to możliwe po zamknięciu, w ubiegłym roku, oddziału położniczego, którego pomieszczenia zajął teraz oddział opieki i leczenia wspierającego. Usługi medyczne będą świadczone 45 pacjentom.

Integracje Muzyczne

20 października młodzież z ejszyskiej i jaszuńskiej szkoły muzycznej oraz Szkoły Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki w Solecznikach wzięła udział w trzeciej edycji Międzynarodowego Festiwalu „Integracje Muzyczne” w Chełmży (Polska). W imprezie muzycznej wzięli udział także najlepsi uczniowie szkół muzycznych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Lidy (Białoruś). Tytuły laureatów międzynarodowego konkursu na Litwę przywieźli młodzi artyści z Ejszyszek oraz Solecznik (na zdjęciu).

Festiwal kina białoruskiego

Pięć filmów fabularnych dla dzieci i dorosłych wyprodukowanych przez białoruskich filmowców wyświetlono w dniach 20-22 października, w ramach Festiwalu Kina Białoruskiego, który odbył się w Centrum Kultury w Solecznikach. W roli organizatorów filmowych pokazów wystąpiło Ministerstwo Kultury Republiki Białoruskiej, Narodowe Studio Filmowe „Belarusfilm” oraz Ambasada Republiki Białoruś na Litwie.

Wybór „Człowieka roku”

Starostwo gminy białowackiej zaprasza mieszkańców gminy do wyborów „Człowieka Roku”. Mieszkańcy są proszeni o zgłaszanie kandydatów, których czyny i obywatelska postawa wobec spraw ważnych dla starostwa kwalifikują do zdobycia tego zaszczytnego tytułu. Kandydat musi spełniać warunek – mieszkać w Białej Wace lub w starostwie przez co najmniej 5 lat. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy starostwa, członkowie Rady samorządu rejonu solecznickiego i nominanci konkursów z lat 2011-2015.

Unikatowa wystawa

8 listopada w Pałacu Balińskim w Jaszunach, w ramach projektu „Litwa w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego”, będą eksponowane unikatowe dokumenty i inne materiały dotyczące historii Jaszun. Zwiedzający wystawę będą mogli obejrzeć oryginały dokumentów z epoki Radziwiłłów i Balińskich, autografy Michała i Zofii Balińskich, Ludwiki Śniadeckiej, biskupa Andrzeja Benedykta Klągiewicza. Wystawa będzie czynna tylko przez jeden dzień, od godz. 12.00 do 16.00.

Zwycięski start

Pewnym zwycięstwem na własnym parkiecie solecznicki „Sokół” rozpoczął w ubiegłą niedzielę, 23 października, rozgrywki I ligi piłki mistrzostw Litwy w piłce ręcznej wśród mężczyzn. Z wynikiem 31:27 (14:15) solczanie pokonali rywali z drużyny ASRC „Varsa-Stronglasas” (Olita).

A. K.


Na Rossie odnowiono nagrobek żołnierza AK Jadwigi Dudziec

Dzielna kobieta, harcmistrz, patriotka

Na wileńskiej Rossie poświęcono odrestaurowany grób Jadwigi Dudziec – żołnierza Armii Krajowej, która w czasie II wojny światowej pomagała uciekać z Wilna skazanym na śmierć Żydom.

– Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Dzień, w którym rozmyślamy i wspominamy tych, którzy odeszli: bliskich, znanych, a czasami też nieznanych, zapomnianych. Dzisiaj odnawiamy pamięć o Jadwidze Dudziec. O kobiecie, która stała się wielce zasłużona w czasie II wojny światowej – powiedział ambasador RP w Wilnie Jarosław Czubiński. Znajdujący się na Nowej Rossie nagrobek Jadwigi Dudziec został odrestaurowany staraniami Ambasady RP w Wilnie.

Więcej>>>


<<<Wstecz