Rejon wileński

Wyrabianie i wymiana paszportów

Przed miesiącem do starostwa duksztańskiego zawitali przedstawiciele służby imigracyjnej powiatu wileńskiego, by mieszkańcom gminy, nie mającym paszportów lub potrzebującym ich wymiany, ułatwić ich otrzymanie. W tym celu robili zdjęcia, zbierali dane potrzebne dla wyrobienia paszportów. Docierali do osób starszych, samotnych, niechodzących. 6 września do Ośrodka Kultury w Duksztach przybyli pracownicy służby imigracyjnej wraz z inspektorem Nijolą Taraškevičiene z archiwum wydziału paszportowego i wręczyli paszporty mieszkańcom starostwa.

Wymianę paszportów zorganizowało starostwo duksztańskie na czele ze starościną Wacławą Baniukiewicz.

Kominek harcerski w Zujunach

W starostwie zujuńskim zorganizowano spotkanie uczniów Zujuńskiej Szkoły Średniej z przedstawicielem Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie na czele z harcmistrzem Marianem Mirzojanem. Wzięli w nim udział starosta gminy zujuńskiej Rusłan Adaszkiewicz, pracownik socjalny Danuta Toločkiene. Celem spotkania było założenie drużyny harcerskiej, działającej przy szkole. Odbył się kominek harcerski. Wspólnie śpiewano, nie zabrakło też różnych gier i zabaw.

Seminarium nt. rolnictwa

10 września br., w starostwie sużańskim odbyło się seminarium nt. rolnictwa. Wzięło w nim udział ponad 20 rolników starostwa gminy sużańskiej. Seminarium prowadziła kierownik Służby Konsultacyjnej Doradztwa Rolniczego Rejonu Wileńskiego Teresa Gerdviliene. Opowiedziała ona o europejskich programach wsparcia rolników, inwestycjach. Wyjaśniła, jakie są wymagania, by otrzymać kompensaty pieniężne za zasiewy. Mówiła też o błędach popełnianych przez rolników i odpowiadała na pytania.

Rejon szyrwincki

Ważenie tornistrów

Najczęściej nieprawidłowa postawa nie jest wrodzona, ale jest skutkiem niezwracania uwagi na potrzeby dziecka. Najczęściej formuje się ona w wyniku złego doboru krzeseł, albo nadmiernej wagi plecaka bądź tornistra. Dotyczy to przeważnie dzieci w wieku 7-12 lat, gdyż w tym okresie kręgosłup nie jest jeszcze uformowany, giętki, a mięśnie pleców są słabe i szybko się męczą. Chcąc zwrócić uwagę na problemy zdrowia dzieci, w szkołach samorządu rejonu szyrwinckiego 24-27 września br., odbędzie się akcja ważenia plecaków i tornistrów.

Inf. wł.


„My, Żołnierze, oddaliśmy Bogu ducha, ziemi – ciała, a serca oddaliśmy Ojczyźnie”

– tą dedykacją, adresowaną do przyszłych pokoleń oraz piosenką patriotyczną zespołu ,,Znad Mereczanki”, w ubiegłą niedzielę na obrzeżach Puszczy Rudnickiej rozpoczęła się ceremonia poświęcenia krzyża upamiętniającego wszystkich poległych w lasach żołnierzy.

Starostwo Biała Waka położone jest na obrzeżach Puszczy Rudnickiej, bogatej w dzieje historyczne. Od wieków tereny te były zamieszkiwane. Toczyło się tu życie pokojowe, ale dotknęły też ten zakątek wojny i walki narodowowyzwoleńcze. Wiele jest w puszczy miejsc naznaczonych historią. Są to miejsca potyczek z powstań styczniowego i listopadowego, miejsca wydarzeń z okresu I wojny światowej, walk z II wojny światowej... Na terenie puszczy działała partyzantka leśna, oddziały Armii Krajowej. Na przestrzeni wieków walczyli i ginęli tutaj ludzie – żołnierze różnych armii i różnych narodowości.

Więcej>>>


Rajd Katyński nie ominął rejonu solecznickiego

W hołdzie ofiarom

4 września br., rejon solecznicki odwiedzili uczestnicy Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Polscy rajdowcy już od dwunastu lat oddają hołd ofiarom mordu katyńskiego.

Rajd Katyński jest organizowany od 2001 roku przez Stowarzyszenie o tej samej nazwie z inspiracji ks. Zdzisława Peszkowskiego. Celem rajdu jest odwiedzenie miejsc związanych ze zbrodnią katyńską i historią Polski na Kresach Wschodnich, kontakt z Polakami mieszkającymi na tych terenach, działalność charytatywna i rozwój kontaktów międzynarodowych. Założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński” jest Wiktor Węgrzyn, który w 2000 roku rzucił hasło wyprawy motocyklowej do miejsc związanych ze zbrodnią katyńską.

Więcej>>>


Nordic Walking w rejonie wileńskim

Zaproszenie na nordycki spacer

Uwielbiasz ruch na świeżym powietrzu? Chcesz zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną? Wileńskie Biuro Zdrowia Publicznego zaprasza mieszkańców rejonu wileńskiego na zajęcia Nordic Walking czyli na marsz z kijkami.

Z powodu ogromnego zainteresowania, jakim cieszą się bezpłatne zajęcia Nordic Walking wśród wilnian, Wileńskie Biuro Zdrowia Publicznego nie tylko zwiększyło ich liczbę w stolicy, ale także zapoczątkowało treningi z mieszkańcami rejonu wileńskiego.

Więcej>>>


Żyjemy wrażeniami z wakacji

Śladami patrona szkoły

W dniach 25 - 28 czerwca grupa uczniów i nauczycieli naszego gimnazjum wraz z ks. Włodzimierzem Sołowiejem udała się na wycieczkę-pielgrzymkę do Krakowa pod nazwą ,,Śladami św. Rafała Kalinowskiego”. Podróż była długa i ciekawa.

Gdy przybyliśmy na miejsce, powitała nas pani profesor Ewa Larkowska. Zamieszkaliśmy w internacie przy Zespole Szkół nr 1 w Krakowie, którego patronem jest również św. R. Kalinowski. Następnego dnia przywitał nas dyrektor – mgr Wiesław Mroszczyk.

Więcej>>>


Rejon solecznicki w kalejdoskopie

Odznaczenia dla pedagogów

Grupa pedagogów rejonu solecznickiego, na początku nowego roku szkolnego, została odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród wyróżnionych znalazły się Regina Markiewicz, kierownik wydziału oświaty i sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego, Janina Kuryło, nauczycielka Szkoły Średniej im. M. Balińskiego w Jaszunach, Lilia Kutysz, nauczycielka Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach i Wacława Iwanowska, nauczycielka Gimnazjum w Ejszyszkach.

Wysokie polskie odznaczenia wręczył nauczycielom, w imieniu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski. Razem z solczanami wyróżniona została także grupa pracowników oświaty rejonu wileńskiego oraz miasta Wilna.

A. K.


Na Wileńszczyźnie gościł ks. bp Antoni Długosz

W rytmie „katolickiego rocka”

„Dziadek z długim nosem z Częstochowy” – tak mówi o sobie ks. bp Antoni Długosz i z żartem dodaje, że gdyby miał nos krótszy, to musiałby się nazywać „Krótkosz”. Znany na Wileńszczyźnie przede wszystkim z katolickiego programu dla dzieci „Ziarno”, „śpiewający” biskup gościł na Litwie dwa dni – 6 i 7 września.

Przybył na zaproszenie Zdzisława Palewicza, mera rejonu solecznickiego i spotkał się z uczniami szkół rejonu, zaś w Wilnie odwiedził Gimnazjum im. A. Mickiewicza i szkołę-przedszkole „Źródełko”.


Więcej>>>


Samorządowcy z Podlasia w gimnazjum

6 września br. Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie odwiedziła grupa przedstawicieli Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na czele z przewodniczącym Mirosławem Lechem.

Goście zapoznali się z historią naszej placówki. Prezentację multimedialną o najważniejszych etapach rozwoju gimnazjum przygotowała nauczycielka informatyki Edyta Pakietur. Następnie zostały wręczone przywiezione dary, a były to dwie interaktywne tablice, projektory i telewizor. Została również podpisana umowa o współpracy między Zarządem Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Gimnazjum im. K. Parczewskiego. Uczniowie przygotowali koncert, który dedykowali gościom na znak wdzięczności za otrzymane piękne dary...

Więcej>>>


Wystawa obrazów mniejszości narodowych na Litwie

Pierwsza, ale nie ostatnia

Od 7 do 30 września w Domu Kultury Polskiej w Wilnie organizowana jest wystawa obrazów wileńskich mniejszości narodowych. Swoje dzieła prezentują Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini i Ormianie.

Dużym zainteresowaniem cieszył się cykl Stanisława Kaplewskiego „Poezja Polska”. Na jego obrazach widzimy „ilustracje” do wierszy między innymi Mickiewicza („Pielgrzym”), Iłłakowiczówny („Do Wilna”), Słowackiego („Smutno mi Boże”), Krasińskiego („Psalm Dobrej Woli”) oraz innych. Prezentowane obrazy charakteryzują się zadziwiającą odmiennością. Możemy zobaczyć dzieła sakralne Nikołaja Stepkina, które przypominają ikony, prace Armena Babajana, który najlepiej czuje się w abstrakcjach. Pasjonaci malarstwa tradycyjnego jak i fotograficznego znajdą też coś dla siebie.

Więcej>>>


<<<Wstecz