„My, Żołnierze, oddaliśmy Bogu ducha, ziemi – ciała, a serca oddaliśmy Ojczyźnie”

– tą dedykacją, adresowaną do przyszłych pokoleń oraz piosenką patriotyczną zespołu ,,Znad Mereczanki”, w ubiegłą niedzielę na obrzeżach Puszczy Rudnickiej rozpoczęła się ceremonia poświęcenia krzyża upamiętniającego wszystkich poległych w lasach żołnierzy.

Starostwo Biała Waka położone jest na obrzeżach Puszczy Rudnickiej, bogatej w dzieje historyczne. Od wieków tereny te były zamieszkiwane. Toczyło się tu życie pokojowe, ale dotknęły też ten zakątek wojny i walki narodowowyzwoleńcze. Wiele jest w puszczy miejsc naznaczonych historią. Są to miejsca potyczek z powstań styczniowego i listopadowego, miejsca wydarzeń z okresu I wojny światowej, walk z II wojny światowej... Na terenie puszczy działała partyzantka leśna, oddziały Armii Krajowej. Na przestrzeni wieków walczyli i ginęli tutaj ludzie – żołnierze różnych armii i różnych narodowości.

Żołnierze walczyli dla swojej Ojczyzny. Czasem może byli okupantami. Byli jednak synami swojego narodu, walczyli o jego idee. Żołnierz nie ma wyboru, on ma rozkaz... Musi walczyć, nawet gdyby miał zginąć. Śmierć na polu walki jest ofiarą najwyższą, ofiarą ponadczasową. To poświęcenie dla swego narodu i Ojczyzny. Wszyscy oni zasłużyli na cześć i pamięć.

Przed kilkoma laty, przy puszczańskiej drodze z inicjatywy białowackiego starosty Henryka Baranowicza stanął krzyż, upamiętniający ofiarę wszystkich poległych tu żołnierzy.

Krzyż poświęcił proboszcz parafii rudnickiej ksiądz Józef Narkun. Na ceremonii obecni byli mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, starosta Białej Waki Henryk Baranowicz, starosta gminy jaszuńskiej Zofia Griaznowa, radna samorządu solecznickiego Lilia Wierszycka, autor i wykonawca krzyża Edward Kurkianiec. W uroczystości brali udział mieszkańcy Białej Waki, Rudnik i okolicznych miejscowości. Po części oficjalnej, uczestnicy chętnie zaangażowali się do śpiewania piosenek patriotycznych wraz z zespołem ,,Znad Mereczanki”.

A. K.

Na zdjęciu: krzyż poświęcił proboszcz parafii rudnickiej ks. Józef Narkun.

<<<Wstecz