V Międzynarodowa Biesiada Kapel Wiejskich „Do rana grać, po tańcu spać”

Takiego święta w Suderwie nie było!

Osiem kapel wystąpiło na scenie w Suderwie podczas koncertu zorganizowanego przez Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie w ramach V Międzynarodowej Biesiady Kapel Wiejskich, odbywającej się pod hasłem „Do rana grać, po tańcu spać”. Koncert zbiegł się w czasie z odpustem, a w miejscowym kościele pw. Św. Trójcy w niedzielę, 6 września, celebrowana była Msza św. w intencji 198. rocznicy konsekracji świątyni. Wydarzeń w tym wyjątkowym dniu nie zabrakło, gdyż równolegle z występami odbywały się turnieje sportowe w siatkówce oraz piłce nożnej.

Zainicjowane w 2014 roku przez „Kapelę Świętojańską” i jej kierowniczkę Emilię Żdanowicz-Pečkienė przedsięwzięcie kulturalne dotychczas odbywało się w Sużanach. Swój pierwszy, mały, jubileusz międzynarodowa biesiada kapel odznaczyła w Suderwie, z czego, jak powiedziała Czesława Pawiłowicz, starosta gminy suderwskiej, bardzo cieszyli się mieszkańcy osiedla i okolic.

Więcej>>>


90. rocznica konsekracji kościoła w Podbrzeziu

Świątynia niczym witraż gotyckiej katedry

Gorliwość o dom Twój mnie pożera – słowami 69. psalmu bardzo pięknie możemy określić zgromadzenie wiernych lub wspólnotę, która wielką pieczołowitością otacza swój parafialny kościół. Jest do niego przywiązana i fizycznie (poprzez częste uczestnictwo w nabożeństwach oraz dbałość o stan budynku), i duchowo (troszcząc się o to, aby jak najgłębiej przeżywać liturgię).

Wierni parafii podbrzeskiej ze swymi duszpasterzami na czele – proboszczem ks. Markiem Gładkim i wikarym Józefem Makuciem – wielką pieczołowitością otaczają swoją macierzystą świątynię pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Do pomocy w gronie dzieci i młodzieży przybywa s. Ernesta Tichutina ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny

Minionej niedzieli, 6 września, z okazji odpustu Matki Boskiej Siewnej, dziękowali Stwórcy za minione pokolenia wiernych, które wybudowały kościół. Tego dnia minęła bowiem 90. rocznica konsekracji podbrzeskiej świątyni.

Więcej>>>


25-lecie Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie

Młodzi duchem seniorzy

W niedzielę, 6 września, w wileńskim Domu Kultury Polskiej słuchacze Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie świętowali jubileusz 25-lecia swej organizacji. Przy okazji warto przypomnieć, że PUTW zrzesza seniorów – rodaków ze stolicy i Wileńszczyzny.

Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą, zaintonowaną przez wieloletnią słuchaczkę Leonardę Lewicką. Następnie głos zabrał o. Józef Makarczyk OFM Conv., franciszkanin, proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej i św. Kazimierza w Miednikach, kapelan Uniwersytetu, udzielił on błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym. Rektor PUTW doc. dr Ryszard Kuźmo wystąpił z referatem o działalności kierowanej przezeń organizacji.

Więcej>>>


Zakończył się odpust ku czci MB Trockiej

Żeby Bóg mógł czynić wielkie rzeczy w nas

Maryja, będąc doskonałą Matką i Nauczycielką, nie zostawia swoich dzieci, ale bez przerwy zwraca się do nich i zaprasza do poprawy. Czyni to już przez wiele wieków, także i dzisiaj. W różnorodnych objawieniach (czy to na naszych ziemiach w Szydłowie, czy to w Lourdes, w Fatimie, czy w Medjugorje) przestrzega nas przed popełnianiem grzechów i wskazuje prawdziwą drogę, która pomoże nam i całemu światu osiągnąć szczęście – mówił wileński metropolita abp Gintaras Grušas w homilii, którą wygłosił głównego dnia trockich odpustów, w niedzielę, 6 września. Podkreślił, że „najpiękniejszym bukietem, jaki możemy dzisiaj dać Maryi, są nasze modlitwy, skruszone serca, nawrócenie i pojednanie z Bogiem”.

W pierwsze dni kalendarzowej jesieni oczy wiernych skierowane są ku Najświętszej Maryi Pannie Trockiej. Patronka Litwy od wieków – z okazji odpustu 8 września – przyjmuje tłumy wiernych na swoje urodziny.

Więcej>>>


<<<Wstecz