Rejon wileński

Goście z Polski na dożynkach

W dniach 23-26 września w gminie duksztańskiej gościła 10-osobowa delegacja z gminy Kosakowo z wójtem Jerzym Włudzikiem na czele. Goście zwiedzili Wilno, odwiedzili szkołę w Duksztach.

W dniach 23-25 września na Litwie gościła 5-osobowa delegacja z gminy Oława na czele z wójtem Janem Kownackim. Warto przypomnieć, że już od kilkunastu lat gminę Oława łączą więzy przyjaźni i współpracy z gminą Rudomino. Podczas pobytu na Litwie goście z Oławy zwiedzili Wilno. W drodze powrotnej zwiedzili Troki i Zatrocze.

W Mickunach w dniach 22-25 września gościła 18-osobowa delegacja z gminy Poraj z wójtem Łukaszem Stacherą na czele, która odwiedziła gimnazjum w Mickunach i Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce, zwiedziła Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie. Była też na wycieczce w Wilnie. Prócz gości z Poraju do Mickun przybyła 10-osobowa delegacja z gminy Izabelin z wójtem Witoldem Malarowskim na czele, która m.in. przywiozła prezenty dla zaprzyjaźnionego starostwa mickuńskiego.

Wszystkie delegacje wzięły udział w święcie plonów rejonu wileńskiego.

Odpust św. Michała

W ub. niedzielę, 25 września, doroczny odpust św. Michała przeżywały różne parafie rejonu wileńskiego, w tym m.in. w Szumsku i Niemenczynie. Uroczystą Mszę św. w kościele w Niemenczynie celebrował sufragan archidiecezji wileńskiej bp Arūnas Poniškaitis, natomiast w Szumsku – proboszcz parafii ks. Jan Czerniawski.

Remont dróg i kominów

Trwa remont dróg we wsiach Rataliszki, Powarpie, Glinciszki. Prace drogowe prowadzą robotnicy firmy „Davista”. Odremontowano kanały wentylacyjne dwóch kominów na domu przy ul. Komitino we wsi Anowil.

Rejon jezioroski

Wyremontowano siedzibę ZPL

W niedzielę, 25 września, mieszkańcy Turmont po Mszy św. spotkali się w siedzibie Jezioroskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie, którą oddano do użytku po remoncie. W tym samym lokalu działa szkółka niedzielna języka polskiego „Uśmiech”. Udział w przedsięwzięciu wziął Dmitrij Ikonikow. O remont zatroszczył się prezes ZPL Michał Mackiewicz, za co turmonccy Polacy są mu bardzo wdzięczni.

Inf. wł.


„Wspólnota Sużańska” – Promykiem’2016

Za wrażliwość i aktywność

Lokalna wspólnota sużańska została zwycięzcą tegorocznej edycji ogólnokrajowego konkursu „Spindulys’2016” w kategorii „Za wrażliwość społeczną”. Podniosła ceremonia uhonorowania zwycięzców odbyła się w wileńskim Ratuszu we wtorek, 27 września. Osiem najlepszych wspólnot wiejskich Litwy nagrodzono statuetkami, podziękowaniami oraz… sadzonkami dębów.

Władysław Maluk, prezes „Wspólnoty Sużańskiej”, nie krył wzruszenia i dumy z powodu tak szczytnego wyróżnienia. Jak powiedział, wspólnota od zarania swego powstania, czyli od roku 2009, organizowała akcję dobroczynną „Magiczne Święta Bożego Narodzenia”, podczas której każdego roku odwiedzała i wręczała prezenty około 200 dzieciom w wieku do 10 lat.

Więcej>>>


Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” na wileńskiej scenie

Najbardziej śląski i polski

Po 11-letniej przerwie Zespół Pieśni i Tańca im. St. Hadyny „Śląsk” znowu przybył do Wilna, by zachwycić widza kunsztem artystycznym. „Duchowa uczta dla zmysłów” – w taki sposób określili widzowie koncert, na który złożyły się najbardziej rozpoznawalne utwory polskiego folkloru, jak krakowiak, polonez, kujawiak, mazur, oberek, czy też tańce podhalańskie. Przeplatane ludowymi piosenkami i tańcami regionalnymi, charakterystycznymi dla Śląska, złożyły się na niesamowitą feerię muzyki, werwy, barwy i – wreszcie – perfekcji w każdym kroku i dźwięku.

Dwa koncerty w sali Compensa w Wilnie, w sobotę 1 października, obejrzało prawie dwa tysiące widzów. Publiczność, zróżnicowana wiekowo, gromkimi brawami nagradzała każdy występ, podczas niektórych numerów brawa nie milkły na przeciągu całego popisu.

Więcej>>>


Uroczystości ponarskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie

Głos wołający o prawdę i pamięć

Członkowie Stowarzyszenia Rodzina Ponarska w dniach 23-26 września wspominali tych ludzi, dla których Ponary stały się miejscem zagłady.

Oddali hołd zamordowanym tu Polakom, i tym, którzy przeszli piekło katowni na Ofiarnej i na Łukiszkach: złożyli kwiaty i zapalili znicze przy obelisku na ul. Ofiarnej, miejscu męczeńskich przesłuchiwań aresztowanych, stanęli przed bramą więzienia na Łukiszkach. Uczcili pamięć profesora Kazimierza Pelczara – światowej sławy onkologa, który został zamordowany w Ponarach –złożeniem kwiatów pod tablicą na ulicy Połockiej (tutaj znajdował się szpital). Na Cmentarzu Bernardyńskim zapalili znicze na symbolicznym grobie jednego z najmłodszych straceńców Henryka Pilścia, a pamięć zamordowanego kapłana-patrioty ks. Romualda Świrkowskiego uczczili przez umieszczenie tablicy w kościele pw. Ducha Świętego.

Więcej>>>


Rejon solecznicki w kalejdoskopie

Nowy partner

Delegacja samorządu rejonu solecznickiego z wicedyrektor administracji Beatą Pietkiewicz na czele złożyła wizytę w Koreliczach (obwód grodzieński, Białoruś). Celem wizyty było przedyskutowanie wspólnych działań w realizacji międzynarodowych projektów w dziedzinie socjalnej, turystyki, biznesu i dziedzictwa kulturowego. Projekty będą realizowane w ramach współpracy transgranicznej Litwy, Łotwy i Białorusi. Soleczniki już opracowały cztery wnioski projektowe. Z białoruskimi partnerami solczanie omówili wspólne działania w ramach współpracy, a jednym z priorytetowych kierunków będzie turystyka. W rejonie korelickim znajduje się słynny zamek Radziwiłłów w Mirze, który jest wciągnięty na listę UNESCO.

Międzynarodowa konferencja w Solecznikach

Delegacje z Łomży (Polska) oraz Woronowa (Białoruś) wzięły udział w konferencji pedagogicznej „Szkoła w środowisku wielokulturowym”, która odbyła się w murach solecznickiego Gimnazjum im. J. Śniadeckiego. Razem z pedagogami udział w zebraniu pedagogicznym wzięło także kierownictwo samorządu solecznickiego oraz posłowie na Sejm RL: Leonard Talmont, Jarosław Narkiewicz i Józef Kwiatkowski.

Biuro Zdrowia Publicznego ma gabinet

Działające od 1 stycznia br. Solecznickie Biuro Zdrowia Publicznego doczekało się własnego pomieszczenia służbowego. W solecznickim szpitalu odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia pomieszczeń biura. Symboliczną wstęgę przecięli mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, dyrektor administracji samorządu solecznickiego Józef Rybak oraz dyrektor Biura Zdrowia Publicznego Janina Ałkowska. Biuro rozlokowało się na parterze solecznickiego szpitala, ma do dyspozycji trzy gabinety.

Prace remontowe, których kosztorys wynosił 21 tys. euro, przeprowadziła solecznicka spółka „Namesta”.

Podziękowania dla pracowników socjalnych

W pałacu Balińskich w Jaszunach odbyła się uroczystość poświęcona zawodowemu świętu pracowników opieki społecznej. W imieniu władz samorządowych podziękowania za rzetelną i ofiarną pracę złożył mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz. Najlepsi pracownicy zostali odznaczeni przez samorząd dyplomami uznania. Świąteczne spotkanie upiększył koncert w wykonaniu wychowanków Domu Dziecka oraz Dziennego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Rozwoju w Solecznikach.

Tańsze ciepło w nowym sezonie grzewczym

Spółka „Solecznickie sieci ciepłownicze” rozpocznie sezon grzewczy z ceną 6,09 centa (z VAT) za 1 k/Wh energii cieplnej, która jest o 11,4 proc. mniejsza w porównaniu z wrześniem. W porównaniu z 2015 rokiem spółka zmniejszyła cenę energii cieplnej o 33 proc. Do zmniejszenia ceny energii cieplnej przyczyniła się budowa nowej kotłowni na biopaliwo w Solecznikach (w 2015 roku). Kotłownia została zbudowana w ramach projektu inwestycyjnego „Wykorzystanie biopaliwa w produkcji energii cieplnej w Solecznikach”, zaś koszt budowy wyniósł 1 mln 962 tys. euro. 50 proc. środków finansowych otrzymano z europejskich funduszy strukturalnych. „Solecznickie sieci ciepłownicze” dostarczają ciepło i gorącą wodę dla 2200 odbiorców prywatnych oraz 68 podmiotów prawnych.

Nowa droga w Matejkanach

We wsi Matejkany (gmina ejszyska) został uroczyście otwarty nowy odcinek drogi asfaltowej o długości 420 metrów. Koszt tych prac budowlanych, wykonanych przez spółkę „Kauno tiltai”, wyniósł 70 tys. euro.

A. K.


<<<Wstecz