Wilno

Tablica ku czci żołnierzy AK

W ostatnią niedzielę września w Domu Kultury Polskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej okręgów wileńskiego i nowogródzkiego (na zdjęciu). Tablica została ufundowana przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej RP. Wykonał ją z mosiądzu i granitu artysta-plastyk Marcin Nowak. Aktu odsłonięcia dokonał pułkownik SG Krzysztof Gawęda wraz z kombatantami w osobach prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi kpt. Weroniki Sebastianowicz, prezesa Polskich Kombatantów na Litwie por. Edwarda Klonowskiego oraz córki generała Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” Olgi Krzyżanowskiej. Po odsłonięciu tablicy z krótkim koncertem wystąpił zespół Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. Następnie wszyscy udali się na Mszę św. do Ostrej Bramy, sprawowanej w intencji generała „Wilka” w 63. rocznicę jego śmierci oraz żołnierzy poległych w walce za ojczyznę.

Rejon wileński

Treningi sportowe w Mickunach

W starostwie mickuńskim rozpoczął się cykl zajęć o zdrowym trybie życia, odżywiania się oraz praktyczne zajęcia nordic walking. Inicjatywa powstała dzięki współpracy wspólnoty wiejskiej w Mickunach, miejscowej wspólnoty młodzieżowej i Biura Zdrowia Publicznego w Wilnie. W zajęciach udział mogą wziąć wszyscy chętni i dzieci od lat 7. Treningi są doskonałą formą aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowania zdrowego stylu życia. Treningi odbywają się w każdy wtorek, czwartek o godz. 17.30 przy domu wspólnoty wiejskiej w Mickunach. Obowiązkowe atrybuty na zajęciach – wygodne obuwie i nastrój.

Szansa podłączenia się do wodociągu

6 października w gminie rukojeńskiej odbyło się pierwsze spotkanie mieszkańców Rukojń nt. podłączenia się do sieci wodociągowej. Uczestniczyli w nim dyrektor ZSA „Nemežio komunalininkas” Wiktor Tankielun, gł. specjalista Wydziału Gospodarki Terenowej Alicja Matusewicz, przedstawiciele ZSA „KRS”. Mieszkańcy ciekawili się m. in. kosztami i możliwościami podłączenia się do trasy wodociągowej. Przedstawiciele ZSA „KRS”, która jest wykonawcą projektu, odpowiedzieli na wszystkie pytania zainteresowanych. Pracownicy starostwa odwiedzają mieszkańców, w celu udzielenia informacji nt. możliwości podłączenia się do wodociągu.

Asfaltowanie we wsi Michałówka

Trwa asfaltowanie drogi we wsi Michałówka (gm. rukojeńska). Prace drogowe prowadzą pracownicy firmy „Lemminkainen”. Wreszcie mieszkańcy wsi będą mieli zaasfaltowaną drogę. Dotychczasowa żwirówka sprawiała kłopoty dla zmotoryzowanych jak i pieszych.

Inf. wł.


Eurobus wędruje po Wileńszczyźnie

23 miejscowości Wileńszczyzny odwiedzi Eurobus, który rozpoczął podróż po kraju we wrześniu tego roku, a jego zespół podczas spotkań z obywatelami odpowiadał na pytania, tłumaczył i rozdawał folderki dotyczące wprowadzenia euro na Litwie.

Do wprowadzenia euro pozostały niespełna trzy miesiące i zrozumiałe jest nasilenie kampanii promującej zamianę lita na euro. Tym bardziej, że społeczeństwo nie jest tak do końca przekonane co do konieczności zrezygnowania z lita i sceptycznie ocenia ewentualne korzyści wynikające z wejścia do strefy euro. Ludzie obawiają się skoku cen, oszustów, fałszywych banknotów oraz manipulacji przy wymianie.

Więcej>>>


Znaki drogowe z nazwami ulic – tylko po litewsku

Zgodnie z orzeczeniem sądu

– Wszystkie dwujęzyczne tablice z nazwami ulic, które były umieszczone na domach prywatnych w rejonie solecznickim, nadal tam są – zapewnia dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak, ucinając wszelkie spekulacje, jakie pojawiły się w mediach po posiedzeniu sądu w Druskiennikach.

2 października przedstawiciel rządu na okręg wileński Audrius Skaistys poinformował agencję BNS, że w rejonie solecznickim nie ma już dwujęzycznych napisów, a władze samorządowe odpowiednie na to dowody przedłożyły w Sądzie Rejonowym w Druskiennikach. Dowodem na wykonanie orzeczenia sądu jest 16 zdjęć tablic z nazwami ulic, jakie pojawiły się ostatnio w Ejszyszkach i Podborzu. Są to znaki drogowe z nazwami ulic w języku państwowym, ustawione na chodnikach...

Więcej>>>


Pedagogiczna akademia nad Wersoką

W tym roku obchody Międzynarodowego Dnia Nauczyciela z udziałem dyrektorów placówek oświatowych rejonu solecznickiego oraz prezesów kół Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” miały miejsce w starostwie koleśnickim.

Uroczystą akademię, która odbyła się 2 października, poprzedziła Msza św. w koleśnickim kościele.

Proboszcz parafii koleśnickiej ks. Eliasz Anatol Markowski w czasie kazania podkreślił ważność zawodu nauczyciela i złożył pedagogom gratulacje z okazji zbliżającego się święta zawodowego.

Więcej>>>


Nowy status prawny Republiki Pawłowskiej

Działający przy Ministerstwie Kultury Litwy Państwowy Departament Dziedzictwa Kulturowego podjął decyzję o wciągnięcie na listę obiektów kulturalnych, chronionych przez państwo, siedziby dawnej Republiki Pawłowskiej.

Przez ostatnie dziesięciolecia o Republikę Pawłowską troszczył się jedynie samorząd solecznicki, który na szeroką skalę promował atrakcyjność tego historycznego miejsca, założonego przez kanonika wileńskiego Pawła Ksawerego Brzostowskiego. W 1769 roku, kiedy P. K. Brzostowski wydał ustawę organizującą życie w dobrach pawłowskich na zasadzie samorządu, zniósł w swych posiadłościach pańszczyznę, ziemię rozparcelował między chłopów i wprowadził spłaty tytułem wykupu. Dbał też o ich życie, kulturę i oświatę. Reformy włościańskie Brzostowskiego spotkały się z potępieniem sąsiadujących z nim posiadaczy ziemskich, a także szlachty z dalszych regionów kraju. W XVIII wieku słynna na całą Europę Rzeczypospolita Pawłowska obejmowała obszar ponad 3 tys. hektarów, miała własną konstytucję, herb, pieniądze, parlament, skarb, kasę samopomocy, szkołę itd. W 1794 roku Republika Pawłowska podzieliła losy państwa. Milicja pawłowska brała czynny udział w Powstaniu Kościuszkowskim, dzielnie walczyła z regularnymi wojskami carskimi.

Więcej>>>


Rejon solecznicki w kalejdoskopie

Testowanie nowego autobusu

Nowy autobus marki „Isuzu”jest testowany na drogach rejonu solecznickiego. „Solecznicka zajezdnia autobusowa” wydzierżawiła autobus na dwa tygodnie od oficjalnego dealera japońskiego producenta na Litwie (na zdjęciu). Proponowany do zakupu autobus jest zaliczany do klasy turystycznej, ma 30 miejsc. W taborze solecznickiej spółki na dzień dzisiejszy są 4 autobusy marki „Isuzu”. Jeśli testy wypadną pomyślnie, zajezdnia jest gotowa na zasadach leasingu nabyć piąty autobus japońskiego producenta samochodowego. Co ważne, po cenie niższej od rynkowej nawet o 30 proc.

Europejski flashmob w Ejszyszkach

Flashmobem zakończyli obchody Europejskiego Dnia Języków uczniowie gimnazjum w Ejszyszkach. Wspólnie z nauczycielami ustawili się na boisku szkolnym, tworząc wyraz Europa (na zdjęciu). W ramach akcji społecznej uczniowie wykonali także chorągiewki państw europejskich. Europejski Dzień Języków jest corocznym świętem języków, obchodzonym 26 września i ustanowionym w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy.

Szkolenia pedagogiczne w Polsce

22-27 września na zaproszenie Stowarzyszenia Odra-Niemen delegacja dyrektorów szkół rejonu solecznickiego, szefów „Polskiej Macierzy Szkolnej”, działaczy społecznych ZPL na czele z kierownikiem wydziału oświaty i sportu rejonu solecznickiego Reginą Markiewicz wzięła udział w kolejnej części projektu pt. „Nauczyciel – przewodnik do polskości”. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Odra-Niemen i samorząd rejonu solecznickiego we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Akademią Ignatianum w Krakowie i Pracownią Psychologiczną Menos w Gdańsku. Podczas pobytu w Macierzy pedagodzy wzięli udział w licznych warsztatach szkoleniowych oraz wycieczkach edukacyjnych.

Polsko-litewska inicjatywa młodzieżowa

Dwudziestoosobowa grupa młodych solczan wraz z opiekunami rozpoczęła dwutygodniowe szkolenia żeglarskie na jeziorze Święcajty w Polsce. Szkolenia odbywają się w ramach współpracy Solecznickiej Lokalnej Grupy Działania ze Związkiem Stowarzyszeń LGD9. Po szkoleniu żeglarskim uczestnicy projektu wezmą udział w dwutygodniowych szkoleniach nauki jazdy konnej w rejonie solecznickim. Celem polsko-litewskiego projektu jest zatrzymanie młodych ludzi na wsi poprzez zdobycie nowych kwalifikacji i uruchomienie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby kulturowe.

Kolejna pomoc spółdzielniom mieszkaniowym

Trzy spółdzielnie mieszkaniowe z Solecznik otrzymają pomoc finansową z samorządu rejonu solecznickiego o ogólnej wartości 6500 litów. Pomoc zostanie wykorzystana na prace remontowe. W tym roku spółdzielnie mieszkaniowe rejonu solecznickiego już otrzymały pomoc finansową z budżetu rejonowego na sumę 17 tys. litów.

Statystyka bezrobocia

Według danych solecznickiej filii Wileńskiej Terenowej Giełdy Pracy, poziom bezrobocia w rejonie solecznickim na 1 października wynosił 10 proc., co jest o 0,4 proc. mniej niż przed miesiącem. We wrześniu w urzędzie pracy było zarejestrowanych 314 nowych bezrobotnych. Ogólna liczba bezrobotnych w rejonie wynosi obecnie 2210 osób. W ciągu ostatniego miesiąca zatrudnienie otrzymało 208 osób, z czego 187 bezrobotnych znalazło stałą pracę za pośrednictwem giełdy. Liczba wolnych miejsc pracy, zarejestrowanych w urzędzie pracy, wynosiła 175.

Siatkarski turniej w Solecznikach

27 września w Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznickach odbył się siatkarski turniej „Złota jesień 2014”. W zawodach sportowych wzięło udział pięć drużyn z Wilna, Solecznik, Druskienik oraz Olity. Złote medale turnieju wywalczyli siatkarze z Druskienik, drugie miejsce zajęła ekipa sportowa Soleczniki-I, brąz zdobyli stołeczni siatkarze.

A. K.


Inauguracja roku akademickiego Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie

Uczelnia przyjazna studentom

6 października już po raz 8. prof. dr hab. Leonard Etel, rektor białostockiej uczelni, zainaugurował kolejny rok działalności Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii UwB w Wilnie. Tegoroczna inauguracja była szczególna, bowiem od tego roku zostały utworzone studia II stopnia – magisterskie.

Na wydziale w Wilnie naukę pobiera 456 studentów, w tym na pierwszym roku 145 – 62 na ekonomii i 33 na informatyce, 50 osób rozpoczęło studia magisterskie. Zanim przedstawiciele pierwszych roczników złożyli ślubowanie, a rektor i dziekan Wydziału dokonali immatrykulacji, 30 absolwentom wręczono dyplomy licencjackie (46 otrzymało je latem). Ogółem w tym roku uczelnię w Wilnie opuściło 76 dyplomowanych fachowców. Dorobkiem siedmioletniej działalności Filii w Wilnie jest 391 absolwentów.

Więcej>>>


Kolejne upamiętnienie Unii Horodelskiej

Symbol miłości i jedności obojga narodów

W kościele franciszkańskim pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Trockiej od dwóch tygodni znajduje się urna zawierająca ziemię z Horodła. W taki sposób franciszkanie po raz kolejny upamiętnili jubileusz 600-lecia Unii Horodelskiej, który wypadł w ubiegłym roku.

„Działo się w Wilnie, 28 września, Roku Pańskiego 2014, kiedy na Stolicy Piotrowej w Rzymie zasiadał papież Franciszek, metropolitą wileńskim był arcybiskup Gintaras Grušas, rektorem kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Marek Adam Dettlaff...

Więcej>>>


Weterani „Wilii” spotkali się na dożynkach w Pikieliszkach

Powiązani na całe życie

Kolejny sezon spotkań rozpoczął Klub Weteranów „Wilii”. Założony został przed dziesięciu laty w związku z pięćdziesięcioleciem zespołu z inicjatywy i pomysłu Janiny Subocz-Lewczuk, jednej z tych, którzy byli pierwsi w dopiero powstałym w roku 1955 Polskim Zespole Pieśni i Tańca (tak się wtedy „Wilia” nazywała). Na dzień dzisiejszy Klub zrzesza ponad 40 osób, a spotkania są owiane wspomnieniami z dawnych lat młodości i zrywu patriotyzmu okresu powojennego.

Pourlopowe spotkanie odbyło się wyjątkowo atrakcyjnie. Członkowie Klubu przybyli najpierw na dożynki rejonu wileńskiego, które się odbywały przy dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Było gwarnie, wesoło, gościnnie. A na hasło „jesteśmy z „Wilii” otwierały się serca gospodarzy gminnych stoisk, zapraszano do suto zastawionych stołów...

Więcej>>>


Wystawa rosyjskich i polskich malarzy w DKP

Bez zazdrości

160 obrazów malarzy rosyjskich i polskich zostało zaprezentowanych podczas wystawy w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, której uroczyste otwarcie odbyło się w ubiegłą środę, 1 paździenika. Jest to drugie wspólne przedsięwzięcie artystyczne, którego organizatorem był Twórczy Związek Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa”.

Jak poinformował Władysław Ławrynowicz, prezes Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie, w holu Domu Kultury Polskiej w Wilnie swe prace zaprezentowało 15 malarzy, należących do Rosyjskiego Związku Malarzy i Literatów „Raróg” oraz 10 mistrzów pędzla z „Elipsy”.

Więcej>>>


<<<Wstecz