Uroczystości 25-lecia kół Wileńskiego Rejonowego Oddziału ZPL

Połączeni wspólną sprawą

Gdy przed 25 laty powiało wiatrem wolności, Polacy na Wileńszczyźnie, połączeni wspólną troską o język ojczysty, polskie szkolnictwo, zaczęli się jednoczyć, tworząc koła Związku Polaków na Litwie. Przypadający w tym roku ich jubileusz ćwierćwiecza jest wspaniałą okazją, by podziękować zrzeszonym w kołach działaczom za poświęcenie pracy społecznej na rzecz mniejszości polskiej na Litwie. W końcu ubiegłego tygodnia rocznicowe święta kół odbyły się w Zujunach, Płocieniszkach, Ciechanowiszkach, Czarnym Borze, Niemenczynie, Bezdanach oraz Suderwie.


Więcej>>>


W dn. 14 stycznia br. w Parlamencie Europejskim miało miejsce ważne dla nas wydarzenie

Dn. 14 stycznia br. na lrytas.lt ukazał się artykuł pt. „Lietuvos lenkes atkirtis V. Tomaševskiui: gana!” autorstwa niejakiej Renaty. Skoro na imię mam również Renata, skłoniło mnie to do napisania polemiki i podpisania się imieniem i nazwiskiem, ponieważ autorka, która uważa się za Polkę i głosi tego typu tezy, nie powinna być incognito.

Z jednej strony akceptacja działań władz litewskich, a z drugiej strony chowanie się za artykułem anonimowym. Pytanie nasuwa się jedno: czy to rzeczywiście pisała Polka Renata, czy czasem nieodpowiednie służby, ponieważ jest w nim tyle sprzeczności.

Więcej>>>


25-lecie założenia Związku Polaków na Litwie

„Bądźmy razem w czynnej działalności“

Uroczysta akademia poświęcona 25-leciu założenia Związku Polaków na Litwie zebrała w sobotę, 18 stycznia br. w auli Gimnazjum im. J. Śniadeckiego reprezentantów 15 kół związkowych działających w gminie solecznickiej.

Spotkanie działaczy organizacji polskiej stało się powodem do przypomnienia jej korzeni i całego szlaku życiowego, dzieleniem się refleksjami i pomysłami na jej dalszy rozwój.


Więcej>>>


Zakończenie Roku Powstania Styczniowego

Oddział Gustawa Czechowicza w powiecie święciańskim

- zapomniany epizod powstańczej epopei 1863 r.

Działania powstańcze w powiecie święciańskim rozpoczęły się niemal równolegle z wybuchem powstania w Królestwie Polskim, co ciekawe, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wybuchu powstania na Litwie. Już w styczniu 1863 r. w Zułowie - majątku należącym ówcześnie do rodziny Billewiczów, a następnie Piłsudskich, został zorganizowany pierwszy oddział zbrojny, liczący 36 ludzi pod dowództwem Feliksa Wisłoucha (Wysłoucha) i Stanisława Buchowieckiego, który jednak nie odegrał większej roli w walkach na terenie powiatu, wkrótce po sformowaniu opuszczając te okolice.

Więcej>>>


<<<Wstecz