Mer rejonu solecznickiego uczestnikiem Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Promocja rejonu solecznickiego

6-8 września Zdzisław Palewicz, mer samorządu rejonu solecznickiego, na osobiste zaproszenie przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunta Berdychowskiego uczestniczył w obradach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Forum odbywało się pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań”.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum daje szansę na to, aby opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

Więcej>>>


 

Międzynarodowy projekt z polskimi partnerami

W rejonie solecznickim realizowany był m. in. międzynarodowy projekt z polskimi partnerami. Administracja samorządu rejonu solecznickiego wraz z partnerami – Miejskim Ośrodkiem Kultury w Solecznikach, gminą Suwałki i Wigierskim Parkiem Narodowym – realizowała międzynarodowy projekt „Współpraca litewsko-polska w celu zachowania zasobów kulturowych i stworzenia bazy dla turystyki” w ramach programu „Interreg VA Litwa-Polska”, promującego współpracę transgraniczną.

Głównym celem projektu było zintensyfikowanie dialogu międzykulturowego poprzez połączenie mocnych stron i wiedzy partnerów, zwiększenie atrakcyjności obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w regionie przygranicznym, rozwijanie bliższych więzi kulturowych i harmonijnego podejścia do turystyki.

Więcej>>>


Obrady Forum Regionów

Nie zgadzać się na reorganizację sieci szkół

Zastępca mera samorządu rejonu wileńskiego Teresa Dziemieszko wraz z kierownikami innych samorządów kraju 8 września w Pałacu Prezydenckim uczestniczyła w corocznym Forum Regionów, zainicjowanym przez prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdę.

Tematyka forum regionów w br. miała na celu omówienie najważniejszych zagadnień polityki regionalnej i rozwoju samorządności. Podczas pierwszej części czwartej sesji tematycznej podkreślono rozwój i znaczenie transportu publicznego, zwiększając jego atrakcyjność, przedstawiciele samorządów dzielili się dobrymi praktykami.

Więcej>>>


 

Dobiegła końca rekonstrukcja polskiego Gimnazjum Inżynieryjnego

Mieszczące się przy ulicy Minties Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela w Wilnie rozpoczęło nowy rok szkolny w bardziej przestronnych i nowoczesnych pomieszczeniach. Obok szkoły powstała dobudówka o powierzchni 2750 m kw., do której uczniowie mogą trafić zarówno bezpośrednio z podwórka, jak też – z głównego budynku przez szklane galerie.

– Budowa nowych placówek oświatowych nabiera tempa. W najbliższym czasie będzie ich jeszcze więcej. Nie trzeba jednak zapominać o stanie istniejących szkół i przedszkoli. Dzieci mają mieć zapewnione dobrze oświetlone, przytulne i nowoczesne miejsce do nauki, dlatego bardzo odpowiedzialnie podchodzimy do kwestii rekonstrukcji szkół. W gimnazjum bardzo brakowało więcej nowoczesnej przestrzeni – stwierdziła wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė.

Więcej>>>


<<<Wstecz