Międzynarodowy projekt z polskimi partnerami

W rejonie solecznickim realizowany był m. in. międzynarodowy projekt z polskimi partnerami. Administracja samorządu rejonu solecznickiego wraz z partnerami – Miejskim Ośrodkiem Kultury w Solecznikach, gminą Suwałki i Wigierskim Parkiem Narodowym – realizowała międzynarodowy projekt „Współpraca litewsko-polska w celu zachowania zasobów kulturowych i stworzenia bazy dla turystyki” w ramach programu „Interreg VA Litwa-Polska”, promującego współpracę transgraniczną.

Głównym celem projektu było zintensyfikowanie dialogu międzykulturowego poprzez połączenie mocnych stron i wiedzy partnerów, zwiększenie atrakcyjności obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w regionie przygranicznym, rozwijanie bliższych więzi kulturowych i harmonijnego podejścia do turystyki.

W trakcie realizacji projektu w ubiegłym roku rozpoczęto prace remontowe stodoły dworu w Jaszunach. Już w tym roku odnowiono pomieszczenia i zlokalizowano w nich pracownię, gdzie odbywają się warsztaty rękodzieła kreatywnego, zakupiono sprzęt do edukacji, organizowane są imprezy kulturalne i szkolenia dla osób z branży turystycznej.

Gmina Suwałki otrzymała 463 463 euro, a Wigierski Park Narodowy 142 081 euro na ten wspólny projekt. Wykonana została m. in. modernizacja placu w Starym Folwarku. Prace objęły modernizację gminnej sceny, montaż oświetlenia i nowych latarni. Wigierski Park Narodowy zmienił jedną ze swoich wystaw.

W dniach 1-2 czerwca 2022 r. odbył się transgraniczny rajd rowerowy w ramach polsko-litewskiej współpracy Gminy Suwałki i rejonu solecznickiego. Wydarzenie było kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki”, nr LT-PL-5R-384.

Udział w rajdzie wzięło 25 osób – 10 z Litwy i 15 z Polski. Mimo że pogoda nie zachęcała do rowerowych podróży grupa podjęła wyzwanie, w efekcie którego partnerzy z Litwy mogli poznać atrakcyjne turystycznie miejsca w gminie Suwałki. Trasa rowerowa przebiegała szlakiem Green Velo, a następnie ścieżkami Wigierskiego Parku Narodowego. Leśne krajobrazy i nadwigierskie miejscowości zachwyciły rowerzystów. Oprócz rowerowej eskapady uczestnicy zwiedzali miejsca dziedzictwa kulturowego, m. in. pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach, Muzeum Wigier w Starym Folwarku oraz obiekty restaurowane w ramach projektu – Muzeum Etnografii w Krzywem oraz gminny plac w Starym Folwarku.

A. K.

Na zdjęciu: dzięki projektowi rozpoczęto prace remontowe stodoły dworu w Jaszunach

<<<Wstecz