Mer rejonu solecznickiego uczestnikiem Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Promocja rejonu solecznickiego

6-8 września Zdzisław Palewicz, mer samorządu rejonu solecznickiego, na osobiste zaproszenie przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunta Berdychowskiego uczestniczył w obradach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Forum odbywało się pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań”.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum daje szansę na to, aby opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów. Wśród gości Forum byli liderzy ze świata polityki, gospodarki, samorządu, a także kultury i nauki. Program Forum składał się z ponad 300 wydarzeń. Dyskusje były relacjonowane przez dziennikarzy z całej Europy. Część obrad była kontynuacją dyskusji z organizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Światowego Kongresu „Kraj – Emigracja”, który odbył się w Warszawie w dniach 3-6 września.

Delegacja samorządowców z rejonu solecznickiego brała udział w wielu panelach dyskusyjnych. Podczas swego wystąpienia mer Palewicz akcentował sprawy rozwoju regionalnego i promował rejon solecznicki. Z partnerami z Polski i innych krajów zostały omówione kwestie współpracy. Mer nawiązał nowe kontakty i zaprosił partnerów do odwiedzenia rejonu solecznickiego. Ustalono też kalendarz spotkań – będą to imprezy kulturalne, spotkania o tematyce gospodarczej i inne wspólne przedsięwzięcia. Mer dużo uwagi poświęcił sprawom inwestycyjnym i podkreślał, że klimat gospodarczy rejonu solecznickiego jest przychylny dla rozwoju biznesu, w tym międzynarodowego.

Wynikiem licznych spotkań mera i delegacji rejonu solecznickiego z partnerami zagranicznymi jest pozyskanie wsparcia do realizacji wielu projektów o charakterze lokalnym i międzynarodowym. Udział przedstawicieli rejonu solecznickiego na Forum pomaga rozwijać współpracę międzynarodową oraz kształtuje pozytywny wizerunek rejonu.

A. K.

Na zdjęciu: Zdzisław Palewicz na Forum w Karpaczu

<<<Wstecz