Atak liberalno-konserwatywnych władz na polską szkołę w Starych Trokach

Szkoła ma pozostać taka, jaka jest obecnie!

Szkoła w Starych Trokach musi być zachowana jako podstawowa placówka oświatowa mniejszości narodowych. Szkoła nie może być zreorganizowana ani zamknięta – takie jest twarde stanowisko wspólnoty Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, która 10 lutego spotkała się z przedstawicielami samorządu rejonu trockiego.

Na spotkanie ze społecznością szkolną przybył Andrius Šatevičius, mer rejonu trockiego, wicemer Jonas Kietavičius, dyrektor administracji samorządu rejonu trockiego Jolanta Abucevičienė, zastępca dyrektora Agata Mankeliūnienė oraz doradczyni mera Evelina Kislych-Šochienė. W spotkaniu udział wzięli również radni samorządu rejonu trockiego Maria Pucz, Teresa Sołowiowa i Tadeusz Tuczkowski – z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin oraz prezes Trockiego Rejonowego Oddziału ZPL Jarosław Narkiewicz, doradca posła na Sejm RL.

Więcej>>>


Światowy Dzień Chorego w szumskim szpitalu

Bliskość i służba

11 lutego, po raz 30. cały świat obchodził Dzień Chorego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II na pamiątkę objawień maryjnych w Lourdes. Święto to każdego roku celebrowane jest również w szpitalach paliatywnych rejonu wileńskiego, w których są leczone osoby chore obłożnie, cierpiące na nieuleczalne choroby lub starsze, potrzebujące kuracji wzmacniającej.

Z uwagi na sytuację epidemiczną administracja Szpitala Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego w Szumsku w tym roku zrezygnowała z tradycyjnej uroczystości z okazji Dnia Chorego, w której zawsze brali udział uczniowie miejscowych placówek oświatowych oraz kapłan. Irena Wirżyńska, starsza pielęgniarka placówki zdrowotnej, cieszy się jednak, że nie patrząc na ograniczenia uczniowie podarowali pacjentom szpitala przyjemne chwile.

Więcej>>>


7. rocznica otwarcia Domu Polskiego w Nowych Święcianach

Z myślą o następnych pokoleniach

Przed siedmioma laty – 14 lutego 2015 roku w Nowych Święcianach został uroczyście otwarty Dom Polski. Stał się on jednym z ogniw łączących rodaków mieszkających na Ziemi Święciańskiej.

Miasteczko Nowe Święciany prawa miejskie otrzymało w 1920 roku, a swój rozwój zawdzięcza kolei Warszawa-Petersburg, powstało bowiem jako osiedle przy stacji kolejowej otwartej w 1862 roku na linii Wilno-Dyneburg. Rozwijało się w końcu XIX wieku jako osada kolejowa robotników zatrudnionych przy budowie kolei wąskotorowej z Nowych Święcian do Głębokiego i Poniewieża. W XX w., szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, prężnie się rozwijało i w latach 30. liczyło ok. 3 tys. mieszkańców. Były tu dwa banki, tartak, elektrownia, warsztaty kolejowe, w których nie tylko naprawiano tabor kolejowy, ale też budowano nowe wagony dla wąskotorówki. W miasteczku działała fabryka wód gazowanych, sklepy, apteka, kawiarnie i nawet kinematograf.

Więcej>>>


75. Jubileusz Aleksandra Stankiewicza, pedagoga i wieloletniego radnego rejonu wileńskiego

Wychowany zostałem na patriotę

Aleksandra Stankiewicza, nauczyciela fizyki, wieloletniego radnego samorządu rejonu wileńskiego, prezesa koła ZPL w Ojranach, można spotkać niemalże na wszystkich patriotycznych imprezach. Udział w nich pan Aleksander uznaje za honor i zaszczytny obowiązek Polaka. Z wdzięcznością przyjmuje ten dar jako przyjemność, która pozwala na bycie w gronie rodaków, dzielenie się z nimi swoimi troskami i sukcesami.

19 lutego pan Aleksander będzie obchodził 75. urodziny. W przededniu jubileuszu podkreśla, że najważniejsze jest wyraźnie zdeklarowana przynależność narodowa i bycie uczciwym człowiekiem. Tej linii stara się trzymać przez całe życie.

Aleksander Stankiewicz urodził się we wsi Wielebniszki, znajdującej się w gminie i parafii duksztańskiej.

Więcej>>>


<<<Wstecz