Prezentacja albumu „100-lecie oświaty w Pakienie”

Ocalić od zapomnienia…

8 października społeczność Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie zaprosiła na uroczystą prezentację albumu „100-lecie oświaty w Pakienie”. „Ocalić od zapomnienia…” – słowa z wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przyświecały temu pięknemu wydarzeniu, a jednocześnie stały się kwintesencją wspaniałej idei – zgromadzić i utrwalić w solidnym wydaniu wiekowe dzieje miejscowej szkoły.

Uroczyste obchody 100 rocznicy placówki oświatowej w Pakienie odbyły się w kwietniu 2019. Tymczasem wydany album jest niezwykle wartościowym opisem historii polskiego szkolnictwa na tym skrawku Wileńszczyzny: poczynając od wsi Pakiena (Błahowieszczyzna) poprzez Kienę i Saduniszki i obejmującym lata 1919-2019.

Więcej>>>


Hołd zmarłym pedagogom i absolwentom „Piątki”

Pamięć nie została zatarta

Jak już pisaliśmy, na czerwcowym spotkaniu członków Towarzystwa Absolwentów „Zawsze wierni „Piątce” padła propozycja, m. in. absolwentki roku 1946 Janiny Gieczewskiej, otoczyć opieką groby nauczycieli, spoczywających na cmentarzach Wilna i Wileńszczyzny, która została przyjęta z aprobatą. Do tej akcji zaproszono Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela, spadkobiercę polskiej szkoły średniej nr 5. I oto w ubiegły piątek, 8 października, została ona urzeczywistniona. Tego dnia absolwenci „Piątki” wraz z nauczycielami gimnazjum i harcerzami z 12 WDH „Orsza” i 4 WDH „Trop” wyruszyli spod Domu Kultury Polskiej autokarem na cmentarze wileńskie, by złożyć hołd pedagogom, którzy ich wychowywali, przekazywali wiedzę, wpoili patriotyzm.

Najpierw był cmentarz na Lipówce (Eufrozyński). Tam spoczywają Zbigniew Rymarczyk, wspaniały nauczyciel fizyki, wieloletni wicedyrektor szkoły, Bolesław Święcicki, wybitny matematyk, w latach międzywojennych profesor USB, Bazyli Kowalewicz, polonista, autor podręcznika języka polskiego z lat 60-tych, Helena Tomaszewska, nauczycielka języka angielskiego i fizyki, studiowała w Anglii, Kirył Surkow, matematyk.

Więcej>>>


Nowy wóz dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Butrymańcach

Dar z Macierzy – symbolem solidarności i jedności Polaków

W niedzielę, 10 października, odbyło się uroczyste przekazanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Butrymańcach. Jest to nowy wóz strażacki, który będzie wykorzystywany w pracy strażaków, jednocześnie może służyć do ćwiczeń akcji ratowniczych.

Historia przekazania wozu strażackiego sięga kilku lat, kiedy w ramach współpracy proboszcza parafii w Butrymańcach z organizacjami w Polsce była okazywana pomoc finansowa w różnych dziedzinach, w tym nabyciu farby na remont miejscowego kościoła.

– Podczas jednej z wizyt w Butrymańcach naszych przyjaciół z Polski, wspomniałem o tym, że miejscowej jednostce straży pożarnej przydałby się nowy wóz.

Więcej>>>


 

Jaszuny zapraszają na wystawę

8 października w Pałacu Balińskich w Jaszunach odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Służyć będę aż do śmierci. Prezydent I. J. Paderewski”. Wystawa jest elementem projektu edukacyjnego pt.: „Opowieść o Paderewskim – jak muzyka zwyciężyła politykę”, realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży we współpracy z Fundacją Towarzystwo Projektów Edukacyjnych. Wystawa przybliża postać prezydenta Ignacego Jana Paderewskiego, genialnego pianisty i kompozytora, który udowodnił, że kultura może zwyciężyć politykę.

Podczas uroczystości otwarcia profesor Adam Wibrowski wygłosił wykład, który przybliżył publiczności postać Paderewskiego, wystąpiła też pianistka z Polski Gabriela Kwas, studentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Piotra Szychowskiego.

Więcej>>>


Jarosław Narkiewicz w II rundzie wyborów mera

10 października, w niedzielę, odbyły się wybory uzupełniające na merów rejonu trockiego i kielmskiego. W rejonie trockim z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin kandyduje Jarosław Narkiewicz, wiceprezes ZPL i AWPL.

Narkiewicz trafił do drugiej tury wyborów uzyskując ok. 30 proc. głosów. W drugiej turze zawalczy o stanowisko mera z liberałem Andriusem Šatevičiusem. Frekwencja w rejonie trockim wyniosła ok. 35 proc. i była niższa o ok. 10 proc. niż w ostatnich wyborach parlamentarnych.

Więcej>>>


Polska łobuzów z UE zje na śniadanie

7 października polski Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanymi przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją. Ponadto za niezgodne z polską Ustawą Zasadniczą sędziowie Trybunału uznali przepisy europejskie, uprawniające sądy w Polsce do pomijania przepisów Konstytucji oraz orzekania na podstawie uchylonych norm prawnych. Wreszcie polski TK orzekł, iż przepisy Traktatu o UE, uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta RP tudzież uchwały Krajowej Rady Sądowniczej również łamią polską Konstytucję.

Powyższe konstatacje polskiego TK nie są kontrowersyjne, wręcz przeciwnie takiej właśnie wykładni porządku prawnego w RP oczekiwało wielu ekspertów. Bezstronni konstytucjonaliści mówią wprost, że TK po prostu nie mógł wydać innego wyroku, ponieważ byłby on sprzeczny z całą dotychczasową linią orzeczniczą „sądu ostatniego słowa” w Polsce (dotychczas sędziowie TK w różnych składach wielokrotnie orzekali wyższość polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym).

Więcej>>>


 

Księgi metrykalne kościołów rzymskokatolickich online – propozycja nie tylko na długie jesienne wieczory

Zamiast wprowadzenia

Na początku lat 90. ubiegłego stulecia otwarcie zbiorów archiwalnych na Litwie dla wszystkich obywateli było jedną z przyczyn eksplozji zainteresowania genealogią. Początki nie były łatwe, brakowało wiedzy, literatury przedmiotu i pomocy naukowych do źródeł genealogicznych,

Genealogia rodziny jest rzeczą ważną. Nawet w Piśmie Świętym znajdziemy wiele przykładów o tym mówiących. Zainteresowanie tą dziedziną wykazują na ogół osoby starsze, młodzi rzadziej, a jak to zainteresowanie do nich przychodzi, często nie ma już kogo zapytać. A więc chciałoby się w tym miejscu powiedzieć: „Spieszmy się pytać...”.

Istnieje kilka dróg zdobycia wiadomości z zakresu genealogii: samodzielna praca w archiwach i bibliotekach, zlecenie poszukiwań tzw. fachowcom czyli przede wszystkim Litewskiemu Państwowemu Archiwum Historycznemu (LPAH) lub któremuś z genealogów prywatnych.

Więcej>>>


<<<Wstecz