Ważny nabytek do placówki społecznej

Dzienne Centrum dla Osób z Zaburzeniami Rozwoju w Solecznikach czeka na nowy nabytek. Samorząd solecznicki podjął decyzję o zakupie dla placówki nowego 19-osobowego autobusu, dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych. Nowy środek transportu zamieni starego, wysłużonego busa.

Placówka społeczna rozpoczęła działalność w październiku 2004 roku. Po krótkim czasie roztoczyła pieczę nad 54 małymi mieszkańcami rejonu, cierpiącymi na nieuleczalne choroby: jak umysłowe, tak też fizyczne. W rejonie solecznickim mieszka sporo dzieci pokrzywdzonych przez los, kilkudziesięcioro z nich ze względu na chorobę nie uczęszcza do szkoły.

Więcej>>>


Niemiecka spółka zamierza inwestować w rejonie wileńskim

Perspektywa nowych miejsc pracy

Przedstawiciele samorządu rejonu wileńskiego 16 listopada odbyli spotkanie zdalne z kierownictwem niemieckiej spółki „Homanit”, która planuje inwestycje w rejonie wileńskim.

Podczas spotkania przedstawicielom samorządu rejonu wileńskiego przedstawiono plany inwestycyjne „Homanit” w Pogirach, omówiono wstępny harmonogram prac i in. W zebraniu zdalnym wzięli udział: mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, dyrektor administracji samorządu rejonu wileńskiego Lucyna Kotłowska i jej zastępca Rimantas Gerdvilis, zastępca kierownika Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego, p. o. kierownika Audronė Ercmonaitė, zastępca kierownika Wydziału Budowlanego Jerzy Jelinski, szef „Homanit Holding” Fritz Homann, dyrektor „Homanit Lietuva” Andrius Ostrauskas i przedstawiciele spółki pożytku publicznego „Investuok Lietuvoje”.

Więcej>>>


Oferta dla rodziców/opiekunów wychowujących niepełnosprawne dzieci

Usługi opiekuńcze – nowa forma wsparcia

Mieszkańcy rejonu wileńskiego, wychowujący lub opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi, mogą zwrócić się do samorządu o przyznanie usługi opiekuńczej. W zależności od sytuacji i życzeń rodziców, będzie ona świadczona w domu osoby, nad którą sprawowana jest opieka lub w wybranej instytucji społecznej.

Usługa opiekuńcza to krótkoterminowa pomoc dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i krewni, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem będą mogli z takiej pomocy skorzystać.

– Krótkie wakacje, wieczór w teatrze, czas na poprawę zdrowia czy zwykły odpoczynek – to wszystko, czego zwykle nie mają rodzice z niepełnosprawnymi dziećmi.

Więcej>>>


<<<Wstecz