Oferta dla rodziców/opiekunów wychowujących niepełnosprawne dzieci

Usługi opiekuńcze – nowa forma wsparcia

Mieszkańcy rejonu wileńskiego, wychowujący lub opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi, mogą zwrócić się do samorządu o przyznanie usługi opiekuńczej. W zależności od sytuacji i życzeń rodziców, będzie ona świadczona w domu osoby, nad którą sprawowana jest opieka lub w wybranej instytucji społecznej.

Usługa opiekuńcza to krótkoterminowa pomoc dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i krewni, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem będą mogli z takiej pomocy skorzystać.

– Krótkie wakacje, wieczór w teatrze, czas na poprawę zdrowia czy zwykły odpoczynek – to wszystko, czego zwykle nie mają rodzice z niepełnosprawnymi dziećmi. Dyżurowanie przez cały rok, cierpliwe pielęgnowanie i poświęcanie wszystkich sił fizycznych i psychicznych dla dobrego samopoczucia niepełnosprawnego dziecka to ogromne i trudne wyzwanie. Dlatego cieszymy się, że możemy zapewnić rodzicom lub opiekunom możliwość, gdy potrzebują gdzieś wyjechać lub w innych koniecznych przypadkach możemy zapewnić niepełnosprawnemu dziecku profesjonalną pomoc i zapewnić wszechstronną opiekę – mówi st. specjalistka Wydziału Opieki Społecznej Dla Rodziny i Dzieci administracji samorządu rejonu wileńskiego Iwona Stasiłowicz.

Prawo do korzystania z usługi mają członkowie rodziny, krewni, którzy mieszkają w domu z niepełnosprawnym dzieckiem w wieku poniżej 18 lat, które jest przez nich wychowywane, jest pod ich patronatem i/lub opieką. Osoby, które chciałyby otrzymać usługę tymczasowego wytchnienia, muszą zwrócić się Wydziału Opieki Społecznej Dla Rodziny i Dzieci i wypełnić wniosek o pomoc społeczną.

Krewni dziecka z niepełnosprawnością muszą mieć przy sobie dokumenty tożsamości, dokumenty identyfikacyjne ze stwierdzoną niepełnosprawnością, porządek dnia dziecka niepełnosprawnego w dowolnej formie oraz dokumenty, które pozwoliłyby przyznanie osobie priorytetu.

Przy świadczeniu usługi tymczasowego wytchnienia są przestrzegane następujące priorytety:

• co najmniej jeden z krewnych dziecka będącego pod opieką jest przewlekle chory;

• w rodzinie dorasta małoletnie dziecko lub dziecko poniżej 14 roku życia lub inna osoba niepełnosprawna;

• niepełnosprawne dziecko jest wychowywane, nadzorowane, objęte opieką przez jedną osobę;

• program dnia przynajmniej jednego z członków rodziny, krewnych mieszkających z dzieckiem niepełnosprawnym zmienił się ze względu na różne okoliczności związane z pracą (np. z powodu delegacji, czasowej zmiany harmonogramu pracy, poszukiwanie nowej pracy itp.) i z tego powodu jest trudno opiekować się chorym;

• przynajmniej jeden z członków rodziny, krewnych mieszkających z dzieckiem niepełnosprawnym, przeżył kryzys (np. – utrata krewnego, rozwód, problemy zdrowotne itp.), co utrudnia właściwą opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługa tymczasowego wytchnienia jest świadczona w ramach pomocy domowej, dziennej opieki społecznej i krótkoterminowej opieki społecznej. W sumie jedno dziecko może otrzymać do 720 godz. rocznie.

Na terenie samorządu rejonu wileńskiego taką usługę świadczą:

• Przedsiębiorstwo Wspólne Centrum Pomocy Społecznej Rejonu Wileńskiego – m. Niemenczyn, ul. Kościelna (Bažnyčios) 21, tel. (8 5) 215 3447, e-mail info@vrspc.lt;

• Samorządowa Instytucja Budżetowa Wileński Dom Dzieci z Niepełnosprawnością Rozwojową - Centrum Pomocy „Dolina Rodziny” – Wilno, ul. Roślinna (Žolyno) 47, tel. (8 5) 234 0300, e-mail administracija@kudikiunamai.lt.

• Samorządowa Instytucja Budżetowa Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego – w. Giejsiszki, ul. Szkolna (Mokyklos) 64, tel. +370 627 99208, e-mail info@svgc.lt.

Usługa tymczasowego wytchnienia jest finansowana z budżetu samorządu lub ze środków budżetu państwa w postaci dotacji celowych na organizację usług społecznych.

Z opisem procedury organizowania Usługi na terenie samorządu rejonu wileńskiego można zapoznać się na: www.vrsa.lt.

Wg Vrsa.lt

<<<Wstecz