Ważny nabytek do placówki społecznej

Dzienne Centrum dla Osób z Zaburzeniami Rozwoju w Solecznikach czeka na nowy nabytek. Samorząd solecznicki podjął decyzję o zakupie dla placówki nowego 19-osobowego autobusu, dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych. Nowy środek transportu zamieni starego, wysłużonego busa.

Placówka społeczna rozpoczęła działalność w październiku 2004 roku. Po krótkim czasie roztoczyła pieczę nad 54 małymi mieszkańcami rejonu, cierpiącymi na nieuleczalne choroby: jak umysłowe, tak też fizyczne. W rejonie solecznickim mieszka sporo dzieci pokrzywdzonych przez los, kilkudziesięcioro z nich ze względu na chorobę nie uczęszcza do szkoły.

Projekt powstania placówki został sfinansowany przez Niderlandzki Fundusz Współpracy Europy Wschodniej i Środkowej. Część wydatków pokryło również stowarzyszenie „Viltis” oraz samorząd solecznicki. Centrum jest utrzymywane z budżetu rejonowego.

Rodzice zrzeszeni w organizacji społecznej „Viltis” długo zabiegali o utworzenie w ośrodku rejonowym takiej placówki, która ich dzieciom świadczyłaby fachową pomoc specjalistów oraz stworzyła warunki do wspólnej nauki, wypoczynku.

Należący niegdyś do szpitala gmach teraz trudno poznać. Ściany korytarza i pokojów są pomalowane w ciepłe kolory. Wszystko dookoła, poczynając od kafelek a na meblach kończąc, aż lśni. Niemała część z posiadanego przez placówkę mienia ruchomego została pozyskana dzięki projektom składanym w ramach różnych programów zarówno na Litwie, jak również za granicą. Każdego roku członkowie stowarzyszenia „Viltis” sporządzają po kilkadziesiąt takich projektów. Dzięki charytatywnej organizacji z Holandii chore dzieci otrzymały basen oraz meble do kuchni i pokoi.

Każdego dnia placówkę odwiedza kilkudziesięciu wychowanków. Znaczna ich część jest dowożona do Solecznik z odległych wsi. Do usług dzieci są gabinety relaksacji, pokoje do gier i zajęć, a także specjaliści m. in. logopedzi. Półki meblościanek są zastawione barwnymi lekturami, ułatwiającymi pracę specjalistom, zajmującym się z dziećmi. Oprócz basenu z piłkami w pokoju rekreacyjnym jest rower oraz piłki terapeutyczne. W rozlokowanym dalej od sal ćwiczeniowych pokoju odpoczynku, oazę spokoju mogą znaleźć nie tylko dzieci, ale też ich rodzice. Jak przystało na tego typu placówkę, każde z pomieszczeń wyposażone jest w łazienkę, dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Od samego początku pracą placówki kieruje Anna Kisłowska, której poczynania wspiera ekipa złożona z zawodowych specjalistów.

A. K.

<<<Wstecz