WILNO

Adoracja Najświętszego Sakramentu

1-2 sierpnia, w dniach odpustu Matki Bożej Anielskiej, zwanego odpustem Porcjunkuli, o godz. 14.00 w Kaplicy Schodów Chrystusowych przy kościele Bernardynów w Wilnie odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Chętni uczestniczenia w niej powinni zatelefonować pod nr. telefonu 8 682 72 373 (Dalius Joneikis).

Święto MB Anielskiej – 2 sierpnia – obchodzone w klasztorach i kościołach franciszkańskich, związane jest z bazyliką MB Anielskiej pod Asyżem. Porkuncjula, czyli „kawałeczek”, „drobna część”, to niewielka kapliczka, która obecnie mieści się w tej świątyni.

REJON WILEŃSKI

W intencji zesłańców

25 lipca w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu wspólnota parafialna, potomkowie i rodziny zesłańców modlili się w intencji mieszkańców parafii Podbrzezie, którzy zostali zesłani w śniegi Syberii, stepy Kazachstanu, byli więzieni w łagrach i kopalniach Donbasu.

Mszę Świętą sprawowali wikariusz parafii w Podbrzeziu ks. Józef Makuć oraz ks. dr teol. Tadeusz Krahel, prałat Białostockiej Kapituły Metropolitalnej.

Po Mszy św. na cmentarzu przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Podbrzeziu odbyły się uroczyste obchody 2. rocznicy poświęcenia Krzyża Pamięci i odsłonięcia tabliczek imiennych.

– Dzisiejszą wspólną modlitwę wraz z odsłonięciem imiennych tabliczek dajemy wyraz pokonania kolejnego stopnia, kolejnego kroku w tym kierunku. Lista poszerza się. W dniu dzisiejszym zostało wymienionych 30 rodzin zesłańców, 38 łagierników z tejże parafii wywodzących się, a w połączeniu z nazwiskami towarzyszy niedoli w sumie to dało 150 imion – mówiła organizatorka uroczystości Janina Starowieyska.

REJON TROCKI

Zmartwychwstałe wspomnienia

1 sierpnia w Pałacu Kultury w Trokach w galerii sztuki FOJE o godz. 18.00 odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Zmartwychwstałe wspomnienia”, francusko-węgierskiej aktorki tworzącej w Paryżu Timei Jankowics. Będzie to kontrowersyjny perfomans z udziałem aktorek Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie. Wystawa potrwa do 31 sierpnia, a oglądać będzie ją można osobom powyżej 14 roku życia.

Młotem przez historię Litwy

5 sierpnia o godz. 16.30 na zamku w Trokach odbędzie się prezentacja książki specjalisty Litewskiego Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Daliusa Stancikasa pt. „Młotem Przez historię Litwy” („Kūju per Lietuvos istoriją”). W imprezie wezmą udział prof. Gintaras Aleksonis i politolog Vytautas Sinica, a prowadzić ją będzie redaktor czasopisma „Miškas” Albertas Žostautas.

Stancikas (ur. 1962) jest redaktorem portalu „Bernardinai.lt”, byłym doradcą przewodniczącego Sejmu RL, autorem wielu publikacji.

Wycinanki w Hanuszyszkach

Do 28 sierpnia w bibliotece w Hanuszyszkach będzie eksponowana niepowtarzalna wystawa wycinanek z papieru pt. „Litwa w wycinankach” autorstwa twórcy ludowego Klaidasa Navickasa.

Klaidas Navickas urodził się w Rosieniach w 1962 r. Wycinankarstwem zajmuje się od 1988 r. Jest członkiem Litewskiego Związku Twórców Ludowych. Na swym koncie twórczym ma wystawy w kraju – Wilnie, Grzegorzewie, Rakiszkach, Kielmach – jak i za granicą – Austrii, Polsce, Ukrainie, Chinach, Japonii.

W 2017 r. wydał książkę „Żydowskie wycinanki Klaidasa Navickasa”, za którą od Ambasady Izraela został odznaczony symbolicznym medalem przyjaźni dwóch narodów. W 2018 r. podczas uroczystości w ratuszu minister kultury RL Liana Ruokytė wręczyła mu premię za pielęgnowanie i promocję tradycyjnej kultury.

REJON SZYRWINCKI

Wizyta attache kultury USA

Niedawno Szyrwinty odwiedziła attache kultury Ambasady USA na Litwie Caitlin Nettleton. W lokalnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie pani attache z mieszkańcami wraz z mer Živilė Pinskuvienė, która opowiedziała o osiągnięciach oraz problemach rejonu.

Inf. wł.


 

Policjanci zaprosili dzieci na wycieczkę

Młodzi pomocnicy policji, podopieczni Centrum Dziennego dla Dzieci Caritas przy parafii św. Jerzego w Małych Solecznikach, wraz z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Rejonu Solecznickiego odwiedzili Troki. Wyjazd odbył się w ramach finansowanego przez samorząd rejonu solecznickiego projektu prewencyjnego „Dozwolony i treściwy nasz wypoczynek 2020”, którego celem jest promowanie wśród nieletnich legalnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, zatrudnienia oraz kształtowania zdrowej, aktywnej, zmotywowanej osoby bez szkodliwych nawyków.

Od kilku lat policjanci wraz z wolontariuszami i młodymi pomocnikami policji, dziećmi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym odwiedzają przynajmniej jedno zabytkowe miejsce na Litwie. W tym roku postanowiono udać się do Trok – Litewskiej Stolicy Kultury 2020.

Więcej>>>


 

Setny jubileusz w gminie Turgiele

Stefania Gerasimowicz z gminy Turgiele w rejonie solecznickim 26 lipca świętowała setne urodziny. Z tej okazji szanowną jubilatkę odwiedził mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, kierowniczka samorządowego Wydziału Opieki Socjalnej i Ochrony Zdrowia Regina Sokołowicz, starosta gminy Turgiele Edward Tyszkiewicz i specjalistka starostwa Walentyna Markiewicz.

– Jest Pani dobrym przykładem dla nas wszystkich zgromadzonych tutaj, jak żyć długo i szczęśliwie. Ludzie przez całe życie tak ciężko pracują i cieszymy się, że jeszcze kilka osób w naszym rejonie może doczekać się 100 lat. Zasługuje Pani na szacunek całego rejonu. Cieszę się razem z Panią, że ma tak piękną, dużą rodzinę – powiedział mer rejonu solecznickiego, życząc jubilatce zdrowia i jeszcze wielu lat życia.

Więcej>>>


Projekt Żłobka-Przedszkola „Przy bajecznym parku”

Ludowe bajki krajów bałtyckich

Bajki dla dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych, są nie tylko wspaniałą zabawą i przygodą, ale i nieocenionym sposobem na wszechstronną edukację. Kolejny raz przekonał o tym udział dzieci z wileńskiego polsko-rosyjskiego Żłobka-Przedszkola „Przy Bajecznym Parku” w międzynarodowym projekcie „Ludowe bajki krajów bałtyckich”.

Obok naszej placówki w projekcie uczestniczył Żłobek-Przedszkole „Vėjelis” („Wiaterek”) z Wilna, Przedszkole „Kasztanek” z Rygi i „Tęcza” z Dyneburgu (na Łotwie) oraz Przedszkole „Słoneczko” z Kohtla Jerve (w Estonii). Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia było przybliżenie przedszkolakom bajek wszystkich trzech krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii. Natomiast zadaniem, jakie miał ten projekt spełnić, było nie tylko zapoznanie dzieci z bohaterami ludowych bajek Litwinów, Łotyszy i Estończyków, ale też stworzenie warunków sprzyjających wzbogaceniu słownictwa, rozwojowi u najmłodszych prawidłowej i wyrazistej wymowy i, oczywiście, pobudzenie zainteresowania do książek.

Więcej>>>


Odpust w Hoduciszkach

Projekt współpracy akademicko-biznesowej

Z walorami turystycznymi rejonu solecznickiego

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie wspólnie z partnerami: Ambasadą RP na Litwie, Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” i samorządem rejonu solecznickiego zrealizowała projekt, którego celem było nawiązanie ścisłej współpracy między uczniami polskich szkół Wileńszczyzny, społecznością akademicką Filii UwB w Wilnie oraz polskim biznesem działającym na Litwie.

Filia wiele lat współpracuje z Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, organizując dla uczniów szkół polskich Wileńszczyzny konkursy z zakresu wiedzy o przedsiębiorstwie w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W tym roku z powodu pandemii wiele imprez przewidzianych przez Filię, w tym też obchody wspomnianego festiwalu, zostało odwołanych. W związku z tym zrodził się pomysł alternatywny – wspólny spływ kajakowy z udziałem przedstawicieli wyżej wspomnianych środowisk. Żeby nie ograniczać się tylko do rozrywki, każda grupa uczestników miała do zrealizowania określone zadanie.

Więcej>>>


<<<Wstecz