Projekt współpracy akademicko-biznesowej

Z walorami turystycznymi rejonu solecznickiego

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie wspólnie z partnerami: Ambasadą RP na Litwie, Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” i samorządem rejonu solecznickiego zrealizowała projekt, którego celem było nawiązanie ścisłej współpracy między uczniami polskich szkół Wileńszczyzny, społecznością akademicką Filii UwB w Wilnie oraz polskim biznesem działającym na Litwie.

Filia wiele lat współpracuje z Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, organizując dla uczniów szkół polskich Wileńszczyzny konkursy z zakresu wiedzy o przedsiębiorstwie w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. W tym roku z powodu pandemii wiele imprez przewidzianych przez Filię, w tym też obchody wspomnianego festiwalu, zostało odwołanych. W związku z tym zrodził się pomysł alternatywny – wspólny spływ kajakowy z udziałem przedstawicieli wyżej wspomnianych środowisk. Żeby nie ograniczać się tylko do rozrywki, każda grupa uczestników miała do zrealizowania określone zadanie. Uczniowie polskich szkół Wileńszczyzny powinni byli wziąć udział w konkursie na mini projekt promujący Filię UwB w Wilnie na litewskim rynku kształcenia wyższego. Studenci musieli nagrać krótkie wywiady z przedsiębiorcami polskich firm zrzeszonych w FPP „Korona” w celu przygotowania informacji na temat wybranego przedsiębiorstwa skierowanej do społeczności akademickiej i polskiego środowiska Wileńszczyzny. Przedsięwzięciem finalizującym projekt był wspólny spływ kajakowy przedsiębiorców, studentów oraz uczniów szkół polskich – uczestników wspomnianego konkursu, który miał miejsce w rejonie solecznickim 18 lipca.

Łącząc przyjemne z pożytecznym, uczestnicy projektu wyruszyli spod siedziby Filii w Wilnie w stronę Solecznik. Po drodze zapoznali się z walorami turystycznymi, jakie oferuje rejon solecznicki. Zwiedzili pozostałości Republiki Pawłowskiej w gminie Turgiele, pałac Balińskich w Jaszunach, pałac Wagnerów w Solecznikach, muzeum w Poszkach oraz grodzisko Bieczany w Dziewieniskim Historycznym Parku Regionalnym.

W miejscu startu spływu kajakowego na szlaku edukacyjnym rzeki Gauja w gminie Dziewieniszki odbyła się gala wręczenia nagród zwycięzcom konkursu. Nagrody w postaci najnowszych tabletów ufundowało FPP „Korona”. Fundatorem zaś gier planszowych i nagród pamiątkowych była Ambasada RP na Litwie.

Miejsce I w konkursie zdobyła uczennica klasy 12 Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach Paulina Pieszko, miejsce II – uczeń Liceum im. A. Mickiewicza Tomek Matujza. Komisja w drodze wyjątku wyróżniła również absolwentkę pierwszego rocznika Filii UwB w Wilnie – Brygitę Petrulionienė, która nadesłała swój pomysł na promowanie Filii. Cieszy nas bardzo, że po tylu latach nasi absolwenci o nas pamiętają i chętnie uczestniczą w różnych inicjatywach podejmowanych przez Filię – w spotkaniach opłatkowych, projektach edukacyjnych, w różnych imprezach rozrywkowych chociażby takich, jak ten spływ kajakowy.

Po ceremonii wręczenia nagród słowa powitania do zebranych skierowali: w imieniu ambasador RP na Litwie Urszuli Doroszewskiej III sekretarz Paweł Purski; w imieniu gospodarzy radny samorządu rejonu solecznickiego Tadeusz Romanowski; w imieniu rektora Uniwersytetu w Białymstoku kończący kadencję prorektor ds. studenckich dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB. Prezes FPP „Korona” Andrzej Łuksza powitał wszystkich serdecznie oraz podzielił się z młodzieżą własnym doświadczeniem w stawianiu pierwszych kroków w biznesie, co z pewnością może zainspirować wielu do zastanowienia się nad perspektywą wybrania ścieżki przedsiębiorcy.

Czas spędzony w kajakach na podziwianiu malowniczych krajobrazów Gaui oraz biwak integracyjny, na którym nie zabrakło ciekawych rozrywek i okazji, aby w luźnej, niezobowiązującej atmosferze przedsiębiorcy i studenci mieli szansę na nawiązanie kontaktów i wymianę pomysłów oraz lepsze zrozumienie wzajemnych potrzeb wynikających ze współpracy szybko mijał. Z pewnością to interesujące spotkanie, w którym uczestniczyli uczniowie, studenci i przedsiębiorcy, przyniesie obopólne korzyści – pozwoli połączyć teorię z praktyką, młodzieńczy zapał i doświadczenie na rynku.

Za wsparcie finansowe szczególnie nisko się kłaniamy głównemu sponsorowi – FPP „Korona”, również bardzo serdecznie dziękujemy samorządowi rejonu solecznickiego, dyrektorowi Filii UwB w Wilnie dr. hab. Adamowi Doliwie, kanclerzowi UwB mgr. Tomaszowi Zalewskiemu oraz wieloletniemu przyjacielowi Filii Witoldowi Rudziańcowi za przepyszny staropolski bigos. Kochamy was bardzo i dziękujemy, że jesteście razem z nami i że zawsze możemy na was liczyć.

Czesława Stanul
koordynatorka projektu

Na zdjęciu: spotkania na przyrodzie sprzyjają nawiązaniu kontaktów
Fot.
Karolina Wołotko

<<<Wstecz