W Wilnie odbyła się Msza św. z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II

W tłumie dostrzegał każdego z osobna

W poniedziałek, 18 maja, w kościele pw. śś. Piotra i Pawła w Wilnie, Rada Naczelna Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin oraz posłowie sejmowej frakcji AWPL-ZChR uczcili 100-lecie urodzin Świętego Papieża Mszą Świętą.

Przed nabożeństwem, pod pomnikiem Jana Pawła II przy nuncjaturze papieskiej w Wilnie, kwiaty złożyła starosta frakcji AWPL-ZChR Wanda Krawczonok, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz oraz nuncjusz apostolski arcybiskup dr Petar Antun Rajić.

Modlitwę poprzedziła ulubiona pieśń św. Jana Pawła II „Barka”. Mszę świętą dziękczynną za św. Jana Pawła II celebrował proboszcz parafii św. św. Piotra i Pawła w Wilnie – ks. prałat Wojciech Górlicki oraz ks. Hans Fischer.

Więcej>>>


Świętych gramatyka życia

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego zaprasza na wystawę „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”, którą można oglądać od 15 maja do 31 lipca 2020 roku przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji przypadającego w październiku 2018 roku 70. Jubileuszu objęcia przez Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Więcej>>>


Sportowe inicjatywy na 100. rocznicę papieża Polaka

Zawsze był blisko innego człowieka

Drogą Kościoła jest każdy człowiek… – te słowa św. Jana Pawła II przypomniał ks. prałat Wojciech Górlicki, proboszcz parafii pw. śś. Piotra i Pawła w Wilnie w przededniu 100. rocznicy urodzin wielkiego papieża. Kapłan błogosławił tego dnia pielgrzymom, którzy wyruszyli na rowerach z barokowej świątyni w Wilnie do pierwszego na Litwie pomnika papieża Polaka w Kowalczukach.

Jan Paweł II zapisał się w historii Kościoła przede wszystkim jako papież-pielgrzym. W duszpasterstwie młodzieży dał się poznać jako miłośnik sportu, wypraw, podróży. Te jego zamiłowania dały asumpt do zorganizowania sportowo-pielgrzymkowych przedsięwzięć m. in. Oddziałowi ZPL m. Wilna, harcerzom Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej, a także świetlicom prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.

Więcej>>>


Wileńszczyzna w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

Zgłębiali tajemnice pontyfikatu

Spośród wielu dni w kalendarzu są takie, na które czeka się szczególnie. Są jak promyk słońca w pochmurny dzień, jak uśmiech losu czy drugiego człowieka. Na ten dzień czekano przez cały rok, dlatego, mimo utrudnionych warunków, uczczono go należycie. Wszystkie wydarzenia pokazały, że mieszkańcy Wileńszczyzny ciągle kochają „swojego” Papieża.

100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II stała się okazją do zbudowania duchowego pomnika dla Papieża, pomnika z ludzkich serc, czynów, pamięci. Jak Wileńszczyzna długa i szeroka jednoczono się na modlitwie, wirtualnych wystawach, konkursach, występach i przedsięwzięciach sportowych. A cel był jeden – pokazać światu, że my wszyscy, depozytariusze nauk Świętego Papieża jesteśmy godni tej spuścizny i też możemy zmieniać „oblicze ziemi…”.

Więcej>>>


<<<Wstecz