W Wilnie odbyła się Msza św. z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II

W tłumie dostrzegał każdego z osobna

W poniedziałek, 18 maja, w kościele pw. śś. Piotra i Pawła w Wilnie, Rada Naczelna Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin oraz posłowie sejmowej frakcji AWPL-ZChR uczcili 100-lecie urodzin Świętego Papieża Mszą Świętą.

Przed nabożeństwem, pod pomnikiem Jana Pawła II przy nuncjaturze papieskiej w Wilnie, kwiaty złożyła starosta frakcji AWPL-ZChR Wanda Krawczonok, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz oraz nuncjusz apostolski arcybiskup dr Petar Antun Rajić.

Modlitwę poprzedziła ulubiona pieśń św. Jana Pawła II „Barka”. Mszę świętą dziękczynną za św. Jana Pawła II celebrował proboszcz parafii św. św. Piotra i Pawła w Wilnie – ks. prałat Wojciech Górlicki oraz ks. Hans Fischer.

Proboszcz parafii podziękował posłance Krawczonok oraz Związkowi Polaków na Litwie za zamówienie nabożeństwa oraz przywitał wszystkich zebranych: przewodniczącego AWPL-ZChR, posła do Parlamentu Europejskiego Waldemara Tomaszewskiego, posła na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR oraz prezesa Związku Polaków na Litwie Michała Mackiewicza, posła Czesława Olszewskiego, minister spraw wewnętrznych Ritę Tamašunienė, ministra komunikacji Jarosława Narkiewicza, merów rejonów wileńskiego i solecznickiego Zdzisława Palewicza, wicemer miasta Wilna Edytę Tamošiūnaitė oraz innych przedstawicieli polskiej społeczności na Litwie.

Podczas Mszy modlono się m. in. za rządzących, by pomni słów papieża, za cel i kryterium swojej działalności politycznej obierali godność osoby ludzkiej, świętość życia i rozwój dobra wspólnego. Modlono się także za chorych i cierpiących, ludzi w potrzebie, za naszych zmarłych, za Ojca Świętego Franciszka, za cały świat, by przywódcy uświadomili sobie potrzebę miłosierdzia.

W kazaniu ks. prałat podkreślał, że nie było nigdy takiego papieża jak św. Jan Paweł II, który był tak bardzo blisko ludzi: „Każdy miał poczucie, że w tłumie papież spojrzał właśnie na mnie” – mówił proboszcz parafii.

Ponadto, jak mówił podczas kazania ks. Górlicki, św. Jan Paweł II uczył każdego z nas modlitwy – jako autentycznej, szczerej rozmowy z Bogiem: „Uczył nas, że trzeba mówić to co mamy w sercu, że z Bogiem trzeba rozmawiać jak z przyjacielem, uczył nas normalności modlitwy, że to naturalny stan człowieka wiary”.

Św. Jan Paweł II mobilizował i mobilizuje nas byśmy byli lepsi i to jest Jego znak obecności wśród nas: „Miał taki charyzmat, że mobilizował do dobra, mówił co jest ważne, ale do niczego nie zmuszał – pokazywał tylko jaką drogą iść i to pociągało każdego z nas i do tej pory pociąga. Wracajmy do Jego słów, przemówień, zachowań, szczególnie w czasie modlitwy, bo to nas ubogaca” – mówił podczas nabożeństwa ks. Górlicki.

Podkreślił też, że św. Jan Paweł II był mocno związany z Wilnem, to On ogłosił święto Miłosierdzia Bożego i wyniósł na ołtarze św. Faustynę Kowalską. Przypomniał też słowa papieża Polaka, które podczas swej pielgrzymki na Litwę skierował w wileńskiej katedrze do księży: „Nie ulegajcie pokusie, by być po stronie zwycięzców, przeciwko zwyciężonym. Musicie służyć wszystkim i nie ulegać pokusie, by być przeciwko człowiekowi, bo w Kościele drogą do Chrystusa jest każdy człowiek”.

Po Mszy Świętej radni samorządu m. Wilno udali się na modlitwę przy Ostrej Bramie i kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie złożyli wieńcami pod tablicami pamiątkowymi o wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w tych świątyniach.

Wg L24.lt

Na zdjęciach: wierni dziękowali Stwórcy za dar świętego papieża Polaka;
przed pomnikiem św. Jana Pawła II przy nuncjaturze
Fot.
Marlena Paszkowska, Wiktor Jusiel

<<<Wstecz