W Wilnie odbyła się Msza św. z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II

W tłumie dostrzegał każdego z osobna

W poniedziałek, 18 maja, w kościele pw. śś. Piotra i Pawła w Wilnie, Rada Naczelna Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin oraz posłowie sejmowej frakcji AWPL-ZChR uczcili 100-lecie urodzin Świętego Papieża Mszą Świętą.

Przed nabożeństwem, pod pomnikiem Jana Pawła II przy nuncjaturze papieskiej w Wilnie, kwiaty złożyła starosta frakcji AWPL-ZChR Wanda Krawczonok, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz oraz nuncjusz apostolski arcybiskup dr Petar Antun Rajić.

Modlitwę poprzedziła ulubiona pieśń św. Jana Pawła II „Barka”. Mszę świętą dziękczynną za św. Jana Pawła II celebrował proboszcz parafii św. św. Piotra i Pawła w Wilnie – ks. prałat Wojciech Górlicki oraz ks. Hans Fischer.

Więcej>>>


Plac Św. Jana Pawła II w Wilnie zostanie odnowiony

Z Monumentem ze słowami papieża

18 maja, w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, samorząd miasta Wilna zaprezentował projekt rekonstrukcji placu noszącego imię papieża.

9 czerwca architekci przedstawią swoje propozycje odnowienia placu, któremu nadano imię Jana Pawła II po pielgrzymce Ojca Świętego na Litwę w 1993 roku. Architekci zajmujący się rekonstrukcją placu proponują, by zamiast pomnika św. Jana Pawła II znalazł się tam monument o długości 12 metrów ze słowami papieża, które wypowiedział nad grobem ofiar 13. stycznia: „Panie,… nie dopuść już nigdy, by bracia w wierze stali się wrogami, podzieleni przez odmienne interesy, język, narodowe sztandary, tradycje i gwałtowne namiętności”. Słowa św. Jana Pawła II mają być zapisane po polsku i po litewsku.

Więcej>>>


Sportowe inicjatywy na 100. rocznicę papieża Polaka

Zawsze był blisko innego człowieka

Drogą Kościoła jest każdy człowiek… – te słowa św. Jana Pawła II przypomniał ks. prałat Wojciech Górlicki, proboszcz parafii pw. śś. Piotra i Pawła w Wilnie w przededniu 100. rocznicy urodzin wielkiego papieża. Kapłan błogosławił tego dnia pielgrzymom, którzy wyruszyli na rowerach z barokowej świątyni w Wilnie do pierwszego na Litwie pomnika papieża Polaka w Kowalczukach.

Jan Paweł II zapisał się w historii Kościoła przede wszystkim jako papież-pielgrzym. W duszpasterstwie młodzieży dał się poznać jako miłośnik sportu, wypraw, podróży. Te jego zamiłowania dały asumpt do zorganizowania sportowo-pielgrzymkowych przedsięwzięć m. in. Oddziałowi ZPL m. Wilna, harcerzom Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej, a także świetlicom prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.

Więcej>>>


Oświadczenie frakcji AWPL-ZChR w związku z atakiem na ministra Narkiewicza

Pociągnąć do odpowiedzialności nieuczciwych dziennikarzy

Frakcja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) w litewskim Sejmie 14 maja wydała oświadczenie w związku z atakiem na ministra komunikacji Jarosława Narkiewicza.

„Na portalu LRT został zamieszczony prowokacyjny artykuł pt. „Śledztwo LRT. Minister podejrzany o to, że budowę domu wynagrodził przetargami publicznymi”. Minister Narkiewicz oświadczył, że stwierdzenia zawarte w artykule LRT są kłamliwe i oszczercze” – czytamy w komunikacie.

Więcej>>>


Europarlament przyjął umowę o ułatwieniach wizowych z Białorusią

Ważna dla mieszkańców Wileńszczyzny

Trwa kolejna sesja Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Majowa sesja w zdecydowanej większości poświęcona jest głosowaniom nad sprawozdaniami i rezolucjami poświęconymi uchwaleniu absolutorium dla wszystkich instytucji unijnych oraz relacjom z krajami trzecimi, między innymi z Wielką Brytanią w kwestii umowy brexitowej. W posiedzeniu zdalnie uczestniczy i głosuje europoseł Waldemar Tomaszewski. Europosłowie mają w sumie do przegłosowania kilkaset poprawek i sprawozdań, które będą mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Unii oraz życie jej obywateli.

Z punktu widzenia mieszkańców Litwy, a zwłaszcza Wileńszczyzny, ważną informacją jest przyjęcie przez PE umowy zawartej pomiędzy Unią Europejską a Białorusią o obustronnych ułatwieniach wizowych.

Więcej>>>


<<<Wstecz