Akcja charytatywna wspólnoty sużańskiej wkroczyła w drugą dekadę

Sympatyczna i potrzebna inicjatywa

Do 187 dzieci mieszkających na terenie gminy sużańskiej trafiły prezenty przygotowane przez organizatorów akcji charytatywnej pt. „Magiczne święta Bożego Narodzenia dla dzieci wiejskich”. Odbyła się już po raz 11., a jej pomysłodawca i główne koło napędowe Władysław Maluk, prezes Wspólnoty Lokalnej Sużan, zapewnił, że będzie ona kontynuowana i w przyszłości.

Każdego roku, w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, trzech przesympatycznych, wesołych i szczodrych św. Mikołajów, którzy przybywają wprost z mroźnej Laponii, wyruszają w teren, by obdarować wszystkich małych mieszkańców starostwa (do lat 10) świątecznymi prezentami. Zakupione one zostały dzięki ofiarności wielu ludzi dobrej woli o otwartym sercu i czułej duszy. Jak twierdzi Maluk, za lata przeprowadzania akcji ukształtowało się grono stałych sponsorów, ale każdego roku dołączają się do niej nowe osoby i spółki.

Więcej>>>


Spotkanie opłatkowe katechetów archidiecezji wileńskiej

Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły

Dużo radości, wiele pozytywnej energii i dobrych życzeń – takimi słowami można określić spotkanie nauczycieli religii szkół polskich, rosyjskich i białoruskich z archidiecezji wileńskiej. Norwidowskie zaś określenie o „ludziach gniazda wspólnego” pięknie określa to środowisko, skupiające w swoim gronie nauczycieli, którzy mają szczególną misję stania na straży moralności i ukazywania granicy między dobrem a złem.

Zebranie, które miało miejsce w Nowej Wilejce 3 stycznia, katechetów i nauczycieli religii zaprosiła do siebie Szkoła-Przedszkole „Zielone Wzgórze” i parafia Matki Bożej Królowej Pokoju w Wilnie – było wyjątkowe ze względu na świąteczny charakter tradycyjnie organizowanego spotkania opłatkowego, każdego roku w innej szkole.

Więcej>>>


„Magazyn Wileński” ma 30 lat

O ludziach i dla ludzi

Pierwszy numer „Magazynu Wileńskiego” ukazał się 6 stycznia 1990 roku. Od tego czasu nieprzerwanie opisuje społeczno-kulturalne życie Polaków na Litwie. A wierni czytelnicy, którzy są już dziś dorosłym pokoleniem, przyznają, że wychowali się na mądrych i dobrych literacko tekstach miesięcznika.

Każdy jubileusz skłania do refleksji, podsumowań. To czas rozkładania na szalach sukcesów i porażek, marzeń i zrealizowanych planów. W przypadku „Magazynu Wileńskiego” to długa droga od idei zapaleńców do profesjonalnego czasopisma, dokumentującego życie Polaków na Wileńszczyźnie. Teksty publikowane na łamach miesięcznika poruszają ważne kwestie, mówią o tym, co istotne, pomagają w szukaniu odpowiedzi na pytania kim, my Polacy, jesteśmy i jaką drogą powinniśmy podążać.

Więcej>>>


<<<Wstecz