W Rukojniach zasadzono litewsko-izraelską dąbrowę

„Izraelita” – dla pomyślnej przyszłości

Ponad 3,5 tys. dąbków posadziła młodzież z różnych szkół Litwy w gminie Rukojnie w rejonie wileńskim. Młody las, który przybrał nazwę „Izraelita”, ma przypominać o przyjaznych stosunkach między Litwą a Izraelem. W tym roku mija bowiem 25. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy obydwoma krajami.

Przedsięwzięcie odbyło się w piątek, 21 kwietnia, z inicjatywy ambasadora Izraela na Litwie – Amira Maimona, który do współpracy zaprosił Ministerstwo Ochrony Środowiska RL (udział wziął minister Kęstutis Navickas), Wileńskie Nadleśnictwo, samorząd rejonu wileńskiego (wraz z uczniami drzewka sadzili mer Maria Rekść oraz wicemer Robert Komarowski) oraz społeczność szkół. Nieprzypadkowo głównymi bohaterami akcji była młodzież szkolna różnych narodowości, wszak, jak podkreślali organizatorzy, to ona będzie budowała przyszłość kraju.

Więcej>>>


Zawody na otwarcie odremontowanej sali sportowej

Zdrowsi i weselsi

Rejonowe zawody w przeciąganiu liny wśród drużyn gimnazjalnych stały się powodem do uroczystego otwarcia odremontowanej sali sportowej litewskiego Gimnazjum im. Giedymina w Niemenczynie. Remont, lśniącej świeżymi farbami ścian i nowego parkietu sali, kosztował 50 tys. euro.

Uroczystość otwarcia odremontowanej sali najbardziej zapamiętają sportowcy z Gimnazjum w Bujwidzach. Wygrali rywalizację z udziałem ośmiu drużyn, a najważniejsze, że wreszcie udało im się pokonać faworyzowanych rywali z Gimnazjum im. Wielkiego Księcia Olgierda w Mejszagole. Mejszagolanie byli niepokonani od dobrych kilku lat. Trzecie miejsca podzielili między sobą gospodarze i przedstawiciele Gimnazjum w Awiżeniach. W składzie tych ostatnich wystąpiły dwie dziewczyny i, jak widać, nie zawiodły.

Więcej>>>


Podsumowanie roku pracy Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Niemenczynie

200 kulturalnych przedsięwzięć

Prawie 200 większych i mniejszych przedsięwzięć zorganizowało i przeprowadziło Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Niemenczynie (WCKN) wraz ze swymi 13 oddziałami. Wśród nich jeden międzynarodowy festiwal, dwa krajowe oraz sześć imprez szczebla rejonowego. W niedzielę, 23 kwietnia, administratorzy, kierownicy i członkowie 25 zespołów w sali w Niemenczynie podsumowali wyniki roku ubiegłego.

Na wstępie German Komarowski, dyrektor WCKN, zaznaczył, że celem pierwszego ogólnego spotkania integracyjno-sprawozdawczego jest wzajemne zapoznanie się, gdyż strefa niemenczyńska jest duża i nie wszyscy znają i naocznie widzieli zespoły, jakie działają przy oddziałach i co prezentują. Dyrektor cieszył się, że w lokalnych ośrodkach kultury działają zespoły polskie, litewskie, ukraińskie i rosyjskie.

Więcej>>>


Wizyta ministra zdrowia

Minister zdrowia Aurelijus Veryga odwiedził w sobotę szpital samorządu rejonu solecznickiego. Szef resortu zdrowia spotkał się z władzami rejonu, politykami, kierownikami placówek medycznych i lekarzami.

Celem spotkania było omówienie kwestii dalszego remontu szpitala w Solecznikach, zapoznania się z sytuacją placówek zdrowotnych, omówienie ogólnych problemów dziedziny ochrony zdrowia. Dzięki staraniom władz samorządu rejonu solecznickiego dokonano remontu kapitalnego solecznickiego szpitala – odnowiono budynek, przebudowano pomieszczenia wewnętrzne, odnowiono sale i korytarze. Ale remontu wymagają także pomieszczenia przychodni i stołówka szpitalna.

Więcej>>>


Akcja dobroczynna w samorządzie rejonu wileńskiego

Nie jestem obojętny

Radosny nastrój, stoły uginające pod ciężarem słodyczy, śpiew i gwar dzieci – 20 kwietnia w gmachu samorządu swoje święto mieli najmłodsi mieszkańcy rejonu wileńskiego. Wydział Ochrony Praw Dziecka zorganizował przyjęcie dla dzieci, które są pod opieką rodzin zastępczych, pochodzą ze środowisk ryzyka socjalnego bądź żyją w rodzinach o niskich dochodach.

Wcześniej dzieci te, przy współpracy z pracownikami socjalnymi różnych gmin rejonu, wzięły udział w wystawie „Wielkanocna radość w małym serduszku”. Wykonały prace o tematyce wiosennej i wielkanocnej, które upiększyły hol samorządu rejonu wileńskiego. Jak podkreślają specjaliści wydziału ochrony praw dziecka, święto dla młodych twórców było czymś w rodzaju podziękowania za ich prace.

Więcej>>>


Litwak – obywatelem honorowym

Wilno ma nowego obywatela honorowego – ten zaszczytny tytuł został nadany litwakowi, światowej sławy malarzowi Samuelowi Bakowi. Został on 15. Obywatelem Honorowym Wilna.

Tytuł ten nadawany jest za szczególne zasługi dla Wilna i Litwy. Kandydaturę Baka zaproponowało Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona Wileńskiego. W tym roku artysta planuje przybyć do Wilna – zamierza przekazać ponad 100 swoich prac.

Malarz urodził się w Wilnie 12 sierpnia 1933 roku. W wieku 9 lat trafił z rodzicami do getta wileńskiego. Tu odbyła się pierwsza wystawa jego rysunków. Od 1945 r. Samuel Bak mieszkał w obozie dla przesiedleńców w Niemczech, gdzie również malował. W 1945 r. wyemigrował z matką do Izraela. Później mieszkał w Francji, Włoszech, Szwajcarii. Od 1993 r. artysta mieszka w Weston w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Od 1959 r. Bak organizuje wystawy indywidualne w galeriach i muzeach na całym świecie – w Rzymie, Londynie, Paryżu, Montrealu, Jerozolimie. Pierwsza wystawa artysty w Wilnie została zorganizowana w 2001 roku.

Więcej>>>


Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela!

25 kwietnia podczas sesji rady m. Wilna podjęto decyzję o przyznaniu szkole im. Joachima Lelewela statusu gimnazjum. Odtąd placówka mniejszości narodowych w Wilnie będzie funkcjonowała pod nazwą Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie.

Edyta Tamošiūnaitė, przemawiająca w imieniu frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) w stołecznej radzie, przypomniała radnym m. Wilna, że szkoła ubiega się o status gimnazjum przez długich 12 lat. Odnotowała też, że sukces ten jest uwieńczeniem zabiegów radnych z ramienia AWPL-ZChR trzech kadencji i aktywności społeczności szkolnej, dlatego ostrzegała ekipę obecnie rządzącą w stolicy, by nie przypisywała tych zasług sobie, bo przez te wszystkie lata jedynie przeszkadzała w drodze do nadania szkole statusu gimnazjum.

Więcej>>>


<<<Wstecz