Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela!

25 kwietnia podczas sesji rady m. Wilna podjęto decyzję o przyznaniu szkole im. Joachima Lelewela statusu gimnazjum. Odtąd placówka mniejszości narodowych w Wilnie będzie funkcjonowała pod nazwą Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie.

Edyta Tamošiūnaitė, przemawiająca w imieniu frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) w stołecznej radzie, przypomniała radnym m. Wilna, że szkoła ubiega się o status gimnazjum przez długich 12 lat. Odnotowała też, że sukces ten jest uwieńczeniem zabiegów radnych z ramienia AWPL-ZChR trzech kadencji i aktywności społeczności szkolnej, dlatego ostrzegała ekipę obecnie rządzącą w stolicy, by nie przypisywała tych zasług sobie, bo przez te wszystkie lata jedynie przeszkadzała w drodze do nadania szkole statusu gimnazjum.

Radna powiedziała, że frakcja AWPL-ZChR cieszy się wraz z całą społecznością szkolną, ale przypomniała gorzki szantaż, jakiego w 2015 r. dopuścili się rządzący w Wilnie konserwatyści i liberałowie, kiedy zaproponowali szkole status gimnazjum w zamian za zwolnienie budynku przy ul. Antokolskiej 33.

Przypomniała również zebranym, że władze miasta nie wykonują orzeczenia sądu, zgodnie z którym polskie dzieci powinny powrócić do gmachu szkoły na Antokolu. Władze miasta do tej pory nie przystąpiły do wykonywania orzeczenia sądu – co więcej: mer Wilna Remigijus Šimašius próbuje kwestionować orzeczenie, jednak z marnym skutkiem. Mer wnioskował o odnowienie postępowania sądowego, jednakże sąd nie dopatrzył się nowych, istotnych dla sprawy, okoliczności do odnowienia procesu sądowego. Oddalając wniosek mera, sąd raz jeszcze zaznaczył, że orzeczenie z lutego jest prawomocne i ma być wykonane.

Obrońcy szkoły wraz z przedstawicielami Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie już zwrócili się do komorników z wnioskiem o wymuszenie wykonania orzeczenia sądu przez mera Šimašiusa. Będą oni również ubiegali się o odszkodowanie, m. in. za uszczerbek na fizycznym i psychicznym zdrowiu dzieci.

W końcu lutego br. Litewski Naczelny Sąd Administracyjny przyjął orzeczenie przychylne dla szkoły im. J. Lelewela. Zgodnie z orzeczeniem dla polskich uczniów, wygonionych z gmachu szkolnego w wileńskiej dzielnicy Antokol, powinna być przywrócona edukacja od klasy 1. do 12. w tej dzielnicy, a w wileńskich Żyrmunach pozostanie filia gimnazjum z klasami 1-10.

Za nadaniem szkole miana gimnazjum głosowali wszyscy obecni na sesji radni.

Inf. wł.

<<<Wstecz