W rejonie szyrwinckim polska pieśń rozbrzmiała po raz 18.!

Festyn zmieniający życie

W sobotę, 6 sierpnia, Polacy z rejonu szyrwinckiego już po raz osiemnasty zorganizowali święto ojczystego folkloru – Festyn Kultury Polskiej Rejonu Szyrwinckiego „Śpiewaj z nami”. We wsi Szawle zabrzmiały polskie piosenki, a pary taneczne zawirowały w takt muzyki ludowej. Organizatorem tradycyjnego święta był Szyrwincki Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie, zespół „Czerwone Maki”, z niestrudzoną panią Stefanią Tomaszun na czele, oraz Jawniuńskie Towarzystwo Kultury Polskiej.

Wszystkich zebranych na święcie polskiego folkloru na ziemi szyrwinckiej, przywitała prowadząca festyn Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna: „Dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa piękny program i myślę, że wspólnie razem te 3 godziny spędzimy na wesoło. Niech dzisiaj każdego ozdabia uśmiech, dobre emocje. Niech dzisiaj tutaj, w Szawlach, panuje świąteczny nastrój” – życzyła wszystkim prowadząca.

Więcej>>>


Przed 70 laty na Litwie ukazał się pierwszy powojenny elementarz w języku polskim

Dzieje elementarzy dla szkół polskich na Litwie

Każdy, kto uczył się po wojnie w polskiej szkole na Litwie – niezależnie od tego, czy ukończył tylko 3 (albo 4) klasy szkoły początkowej, czy siedmioletnią (później ośmio- lub dziewięcioletnią) albo szkołę średnią, a potem uczył się zawodu lub studiował na wyższych uczelniach, został hydraulikiem czy akademikiem, naukę zaczynał od poznawania polskich literek. Dlatego każdy korzystał z elementarza.

Po wojnie początkowo brakowało podstawowych rzeczy: zeszytów, podręczników. Polskie szkoły na Litwie korzystały z podręczników, w tym też z elementarzy, wydawanych we Lwowie, które niezbyt odpowiadały realiom Wileńszczyzny. W styczniu 1951 roku przy Państwowym Wydawnictwie Literatury Pedagogicznej (powstało w 1945 r., a od 12 lutego 1964 r. nosi nazwę wydawnictwa „Šviesa”) została utworzona Redakcja Podręczników w Języku Polskim. Jej celem było zaopatrzenie w podręczniki i pomoce naukowe szkół z polskim językiem wykładowym, znajdujących się na terenie Litwy.

Więcej>>>


<<<Wstecz