Wspólne upamiętnienie 159. rocznicy zrywu narodowowyzwoleńczego

Powstańczy herb na fasadach Pałaców Prezydenckich

Herb Powstania Styczniowego w sobotę, 22 stycznia, w 159. rocznicę wybuchu tego zrywu narodowowyzwoleńczego, wyświetlony został na fasadach Pałaców Prezydenckich w Wilnie i Warszawie oraz na fasadzie wileńskiego Ratusza. W Wilnie projekcję herbu, przedstawiającego Orła Białego, Pogoń i św. Michała Archanioła, można było oglądać do niedzieli rano.

– Projekcja herbu w stolicach Litwy i Polski w symboliczny sposób łączy oba nasze miasta. Zachęca też nas, byśmy pamiętali o tym historycznym wydarzeniu – powiedziała wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė.

Więcej>>>


Kowno Europejską Stolicą Kultury

Przeszłość i teraźniejszość

Imponujące widowisko multimedialne „Confusion” („Powstanie”) w reżyserii Chrisa Baldwina 22 stycznia wieczorem Kowno rozpoczęło funkcjonowanie jako Europejska Stolicy Kultury.

W uroczystości udział wzięli najwyżsi dygnitarze państwowi Litwy, dyrektor generalna UNESCO Odri Azule, wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski prof. Piotr Gliński, ministrowie kultury Estonii i Ukrainy. W sposób zdalny uczestników uroczystości pozdrowił Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej. Ogółem widowisko obejrzało ok. 40 tys. widzów.

Inauguracyjny spektakl, prezentujący historię miasta jako żywego, nieustannie odnawiającego się fenomenu, został zrealizowany za pomocą poezji, muzyki oraz projekcji wideo.

Więcej>>>


Dopóki rząd pozostaje pasywny, pomocną dłoń mieszkańcom jako pierwsze wyciągają samorządy

Dobry przykład podstołecznego samorządu

Posłowie z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski poruszyli podczas zorganizowanej konferencji prasowej temat o dalszym wzroście cen, odnotowali pasywność rządu w walce ze skutkami inflacji dla mieszkańców i zwrócili uwagę, że w obliczu dysfunkcyjności władz centralnych same samorządy podjęły się inicjatywy i jako pierwsze wyciągnęły mieszkańcom pomocną dłoń. Jako pierwszy uczynił to samorząd rejonu wileńskiego.

Posłanka Tamašunienė przypomniała, że jeszcze na początku grudnia ub. roku Frakcja Regionów Litwy przedstawiła w Sejmie rezolucję pt. „W sprawie kompleksowego planu zmniejszania obciążenia mieszkańców na skutek wzrostu cen” i wezwała rząd do działań w walce z galopującymi cenami. „Obowiązkiem rządu jest ochrona mieszkańców przed nieproporcjonalnym i gwałtownym wzrostem cen” – oceniła Rita Tamašunienė, dodając przy tym, że wzrost wynagrodzeń i dodatki do emerytur w żaden sposób nie wyrównują mieszkańcom zwiększonego ciężaru finansowego.

Więcej>>>


Muzeum Architektury Drewnianej w Wilnie

Z rudery do perły

Wielowiekowy opuszczony drewniany dom na Zarzeczu stał się prawdziwą perełką architektury drewnianej. Mieszczące się w nim Muzeum Architektury Drewnianej z okazji 699. urodzin Wilna będzie otwarte przez kilka dni, a już wiosną tego roku otworzy swoje podwoje dla zwiedzających zapraszając na prezentację ekspozycji.

Drewniany dom został odrestaurowany i przystosowany do działalności nowoczesnego muzeum – wymieniono spróchniałe bale ścienne, wzmocniono konstrukcje budynku, pokryto dach, dobudowano dobudówkę – klatkę schodową. Zamontowano nowoczesne systemy bezpieczeństwa i inżynieryjne, zachowując cenne cechy obiektu dziedzictwa kulturowego.

Więcej>>>


 

Kapliczka przed kościołem śś. Piotra i Pawła zostanie odbudowana

Zburzona w czasach radzieckich kapliczka przed kościołem pw. śś. apostołów Piotra i Pawła w Wilnie zostanie odbudowana. Odbudowę sfinansuje Fundacja Dobroczynności i Wsparcia „Fondas Janukonis”. Umowa na wykonanie prac została podpisana 20 stycznia. Kapliczka miałaby zostać odbudowana już w 2023 roku.

– To dobra wiadomość nie tylko dla wiernych, ale również dla wilnian i gości stolicy. Stopniowo porządkujemy przestrzenie, fasadę, terytorium kościoła, odbudowa zburzonej przez sowietów kapliczki Pana Jezusa jest jednak szczególnie znaczącym wydarzeniem w historii kościoła pw. śś. apostołów Piotra i Pawła – cytowany jest w komunikacie prasowym fundacji „Fondas Janukonis” proboszcz parafii pw. śś. apostołów Piotra i Pawła w Wilnie ks. prałat Wojciech Górlicki.

Więcej>>>


W Wilnie i Czarnym Borze uczczono pamięć pisarza Józefa Mackiewicza

Promotor regionalnego braterstwa

W ubiegłym tygodniu z wizytą na Litwie przebywała wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska wraz z delegacją. Polscy parlamentarzyści, na zaproszenie szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, uczestniczyli w uroczystościach inaugurujących obchody ogłoszonego na rok bieżący przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Roku Józefa Mackiewicza.

Polska delegacja, w składzie której znaleźli się również posłowie: Iwona Arent, Tadeusz Aziewicz, Przemysław Koperski i Marcin Gwóźdź, rozpoczęła wizytę od odwiedzenia domu Józefa Mackiewicza w podwileńskim Czarnym Borze, w którym pisarz mieszkał przed II wojną światową.

Więcej>>>


Niecodzienna życiowa pasja wilnianina Jana Jurgielewicza

Twórczość niczym modlitwa

Jana Jurgielewicza, twórcę-samouka poznaję cudownym zbiegiem okoliczności w procesie tworzenia kolejnego dzieła, które miało ozdobić jedną ze świątyń na Wileńszczyźnie. Skromny i na co dzień starający się pozostać na uboczu wszystkich „ziemskich” spraw mieszkaniec Wilna ma jednak bardzo imponujące, niecodzienne zamiłowanie i zdolności. Gdy służy natchnienie, pan Jan maluje święte obrazy i rzeźbi, a może raczej odlewa z trwałych, bardzo nowoczesnych tworzyw figury.

Dom twórcy, który zresztą też zbudował własnymi rękami, jest niczym galeria obrazów, gdzie każda ze ścian jest udekorowana pracami malarskimi. Skąd się wzięła ta pasja i kiedy się pojawiła chęć wyrażania swych przemyśleń w postaci obrazu Matki Boskiej z Ostrej Bramy, Madonny Sykstyńskiej i innych znanych wizerunków?

Więcej>>>


Pralka, biskup, bezdomni – Henkel kaput

Z inicjatywy m. in. Fundacji Społecznie Bezpieczni oraz firmy Henkel założono w noclegowni, prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta, we Wrocławiu, Pralnię Społecznie Odpowiedzialną. Proszek i pralki zasponsorowała niemiecka firma, która też dzięki swej hojności uznała się za powołaną do ingerowania w życie duchowe obdarowanych.

Generalnie inicjatywa była piękna. Społecznie odpowiedzialna, nakierowana na osoby, będące w trudnej sytuacji życiowej. Cieszyć się więc tylko i dziękować Bogu. Ale nie tym razem. Niemieckiemu Henklowi o Boga bowiem właśnie poszło. Jak poinformowały media w Polsce, przy otwarciu pralni doszło do niespodziewanego i nader nieprzyjemnego zgrzytu. W wydarzeniu udział miał wziąć bp. Jacek Kiciński, opiekun bezdomnych ze wspólnoty św. Brata Alberta. Miał polskim zwyczajem poświęcić nowo otwartą pralnię, ale czujni przedstawiciele Henkla mu to uniemożliwili.

Więcej>>>


<<<Wstecz