Piękna nowa polska szkoła w Wilnie miejscem tradycyjnego spotkania opłatkowego

Świąteczny nastrój na Antokolu

W polskiej szkole początkowej na Antokolu w ubiegły czwartek, 6 stycznia, odbyło się świąteczne spotkanie członków i przyjaciół Oddziału m. Wilna Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR). Była to również wspaniała okazja, aby dla szerszej społeczności zaprezentować działalność tej otwartej niedawno nowej polskiej szkoły.

– Serdeczne witamy Państwa na tradycyjnym naszym wileńskim opłatku. Od 2007 r. AWPL-ZChR organizuje opłatek, wspólne spotkanie w tym najpiękniejszym, najbardziej ciepłym okresie bożonarodzeniowym. Zawsze zapraszamy na opłatek naszych przyjaciół i zawsze nas gości jedna z wileńskich placówek. Jesteśmy w nowej placówce – w polskiej szkole początkowej na Antokolu – witając zebranych powiedziała wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė.

Więcej>>>


Po gruntownej modernizacji „Syrokomlówka” znów przywitała swych uczniów

Odnowiona, jasna i przytulna

W poniedziałek, 10 stycznia, po feriach zimowych, uczniowie Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, wrócili do odnowionej szkoły, która po gruntownej modernizacji stała się jedną z najnowocześniejszych placówek oświatowych w Wilnie i drugim wileńskim gimnazjum z systemem wentylacyjno-klimatyzacyjnym.

Na profilu facebookowym gimnazjum dyrektorka Helena Marcinkiewicz w przededniu powrotu zwróciła się do uczniów pisząc m.in.: „10 stycznia, pierwszy dzień nauki po feriach zimowych, jest szczególnym dniem dla wszystkich, bo powracacie do swego drugiego domu – kochanej „Syrokomlówki”, która spotyka was wyremontowana, odnowiona, jasna i przytulna. Tak cierpliwie wszyscy czekaliśmy na ten dzień i oto on nastąpił. Przeżyjecie na pewno wiele emocji, kiedy zobaczycie odnowione korytarze, nowe miejsca wypoczynku, wyremontowaną stołówkę z nowymi meblami.

Więcej>>>


 

Sztandar na Jasnej Górze

W ubiegłą sobotę, 8 stycznia, w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze został wyświęcony sztandar Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach.

– Nasz sztandar został wykonany przez panią Magdę Żukowską z Głubczyc (Polska). Uroczystość jego poświęcenia odbyła się w ramach udziału delegacji Wspólnoty w pielgrzymce kibica. Na sztandarze zostały wyszyte portrety świętego Jana Pawła II, bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego, bł. Księdza Michała Sopoćko oraz świętej siostry Faustyny Kowalskiej – powiedział Tadeusz Romanowski, prezes Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach.

Założona przed pięciu laty organizacja pozarządowa troszczy się o niezamożne rodziny, mieszkające w rejonie solecznickim, szczególną opieką obejmując wychowywane w nich dzieci.

Więcej>>>


Odeszli do Pana patrioci

Nie wszystek umarł…

10 stycznia 2022 roku grasująca barbarzyńsko po globie ziemskim koronawirusowa pandemia targnęła się też ze skutkiem na życie dobrze dla wielu z nas znanego Jana Ciechanowicza – polskiego pisarza, historyka, etyka, filozofa, genealoga, germanisty z wyuczonego zawodu, autora bez mała 70 książek i ponad 1200 artykułów w języku polskim, białoruskim, litewskim, niemieckim, rosyjskim, angielskim. Słowem, jako społeczność polska na Litwie, ponieśliśmy nieodżałowaną utratę, gdyż przestało bić serce Kogoś, Kto poprzez tytaniczną wręcz pracowitość świecił przykładem, jak należy do reszty wypełniać treścią doczesne życie.

Jan Ciechanowicz, herbu Mogiła, urodził się 2 lipca 1946 roku w Wornianach w dawnym powiecie wileńsko-trockim, gdzie jego ojciec – Stanisław był kierownikiem majątku Uniwersytetu Stefana Batorego.

Więcej>>>


 

Śmierć pułkownika piłsudczyków

31 grudnia 2021 roku w wieku 71 lat po ciężkiej chorobie zmarł w Szczecinku KRZYSZTOF SUBOCZ, pułkownik Związku Piłsudczyków RP, przedstawiciel na Litwę Prezesa Zarządu Krajowego, Generała Związku – Stanisława Władysława Śliwy.

Krzysztofa (bo znaliśmy się dobrze) ostatni raz spotkałem 2 lata temu w solecznickim pałacu Wagnerów na Litwie, gdzie organizował swoją kolejną wystawę dla naszych rodaków.

Śp. Krzysztof Subocz był wielkim polskim patriotą, medialnym propagatorem idei, myśli i czynów marszałka Józefa Piłsudskiego, animatorem odbudowy Centrum Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zułowie na Litwie – miejscu urodzin twórcy państwa polskiego.

Więcej>>>


Nazwiska: dla jednych droga przez męki, dla innych – autostrada

Początek nowego roku na Litwie zdecydowanie minie pod agendą pisowni nazwisk. Stało się tak za przyczyną rządzących, którym wreszcie zechciało się chcieć zająć się projektem Ustawy o pisowni nielitewskich nazwisk i – być może – to chcenie nie będzie tylko chceniem (choć, rzecz najoczywistsza, gwarancji żadnych nie ma). A ponadto rząd w osobie minister sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej operatywnie rozprawił się z problemem nazwisk osób transpłciowych, cokolwiek to oznaczałoby. Minister sprawiedliwości, nie pytając zdania Sejmu, jednozgodnie podpisała rozporządzenie, na mocy którego osoba biologicznie męska będzie mogła pozyskać imię i nazwisko żeńskie, i – rzecz jasna – odwrotnie osoba żeńska nabędzie też analogiczne prawo.

Projekt pisowni nazwisk osób nielitewskich, że posłużę się językiem dziś modnym, może trafić pod obrady Sejmu albo i nie. Konia z rzędem temu, kto rzecz odgadnie. Osobiście jak tylko mogę przywołuję całe swe męstwo, by uwierzyć, że tak właśnie będzie, ale pewności i tak nie mam.

Więcej>>>


<<<Wstecz