WILNO

Polacy w konkursie „Głos Litwy”

Troje naszych młodych rodaków wzięło udział w konkursie muzycznym Telewizji LNK „Głos Litwy” („Lietuvos balsas”), którego finał odbył się w ub. niedzielę, 14 marca. Są to Gabriela Ždanovičiūtė, Andrzej Stankiewicz i Artur Mironiuk.

Chociaż młodzi Polacy nie trafili do ścisłego finału, godny uwagi jest sam fakt ich udziału w tym ważnym projekcie muzycznym. Ždanovičiūtė po raz drugi uczestniczyła w projekcie muzycznym TV LNK, a przed dwoma laty trafiła do finałowej czwórki. Stankiewicz niejednokrotnie brał udział w różnych imprezach muzycznych, zdobywając laury publiczności. Jest maturzystą Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, natomiast Mironiuk jest absolwentem Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie. Ukończył studia licencjackie na kierunku multimedia i grafika komputerowa na Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina w Wilnie. Teraz pracuje w sferze projektowania i marketingu.

Plany Muzeum MO

Muzeum MO w Wilnie zamierza otworzyć wystawę „Trudny wiek. Szapocznikow-Wajda-Wróblewski”. Na tej wystawie zostaną zaprezentowane prace znanych polskich artystów: rzeźbiarki Aliny Szapocznikow (1927-1971), reżysera Andrzeja Wajdy (1926-2016) i malarza Andrzeja Wróblewskiego (1927-1957). Warto zaznaczyć, że Andrzej Wróblewski urodził się i wychował w Wilnie. Był synem Bronisława Wróblewskiego, profesora prawa, rektora Uniwersytetu Stefana Batorego, i Krystyny, z d. Hirschberg, artystki-graficzki. Od najmłodszych lat przejawiał talent artystyczny. Uczył się w wileńskim Liceum im. Króla Zygmunta Augusta. Podczas okupacji niemieckiej brał udział w tajnych kompletach.

REJON WILEŃSKI

Aromaty online

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Mariampolu zaprosiło wszystkich chętnych do własnoręcznego wykonania zawieszek z wosku sojowego. W tym celu pracownicy centrum zorganizowali zajęcia edukacyjne online pt. „Pachnące zawieszki sojowe”. Ponieważ wiele osób wyraża chęć wzięcia udziału w organizowanych przez tę placówkę kulturalną zajęciach edukacyjnych, tym razem postanowiono nagrać filmik ukazujący cały proces produkcji zawieszek. Filmik został zamieszczony 12 marca na profilu facebookowym Centrum Kultury w Mariampolu. Zajęcia prowadziła Krystyna Wołejko.

REJON TROCKI

Wirtualnie poznać język litewski

15-19 marca z okazji Dni Języka Litewskiego na Facebooku Pałacu Kultury w Landwarowie odbyła się wirtualna impreza „Poznajmy język litewski”.

REJON SZYRWINCKI

Nowy kompleks sportowy

W Szyrwintach został oddany do użytku nowy kompleks sportowy. Rozlokowały się w nim: uniwersalna sala sportowa, sala aerobiku, pokój sędziów, pomieszczenie przeznaczone na inwentarz sportowy, szatnia, toalety, prysznice. Po zakończeniu kwarantanny kompleks sportowy zostanie udostępniony dla mieszkańców Szyrwint, uprawiających sport, pragnących poprawić swą kondycję fizyczną.

Inf. wł.


Sztuka odkrywania – partnerstwo dla szkół kreatywnych

Klub nauczycielski w gościnie

3 marca br. na platformie „Zoom” odbyło się spotkanie klubów nauczycielskich Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie w rejonie wileńskim oraz Gimnazjum „Šilas” w Białej Wace w rejonie solecznickim.

Oba gimnazja uczestniczą w projekcie „Sztuka odkrywania: partnerstwo dla szkół kreatywnych”.

Projekt ma na celu udzielenie uczniom i nauczycielom pomocy w realizacji uczenia głębokiego, które umacnia myślenie kreatywne i krytyczne oraz zastosowanie wiedzy, pomaga w tworzeniu stosunków opartych o dialog i współpracę, zacieśnia więzi wspólnotowe w szkole.

Więcej>>>


Wirtualne Kaziuki w Rudowsiach

Zobaczyć, kupić, nauczyć się

W Rudowsiach po raz pierwszy odbył się Jarmark Kaziukowy. Organizatorką tego wydarzenia była koordynatorka miejscowego Wielofunkcyjnego Centrum Dorota Szaripa, którą pomocą wspierała niżej podpisana, kierowniczka miejscowej filii Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Ze względu na panującą w kraju pandemię jarmark został zorganizowany w sposób wirtualny na platformie facebookowej Wielofunkcyjnego Centrum w Rudowsiach, na której były zaprezentowane filmiki o działalności każdego z uczestników tego wydarzenia oraz wyroby wystawione do nabycia.

W kiermaszu, który trwał od 3 do 9 marca, udział wzięło siedem uczestniczek, które pokazały swoje wyroby oraz opowiedziały o technice ich wykonania.

Więcej>>>


Przedstawienie teatru „Wierszalin” dla polskiej młodzieży z Litwy

Inspirujące spotkanie

12 marca polska młodzież z Wileńszczyzny – uczniowie Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie oraz Gimnazjum św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu w rejonie wileńskim mieli niezwykłe onlinowe spotkanie z teatrem „Wierszalin” z Polski.

Teatr „Wierszalin” – to znany zespół teatralny, który został założony w 1991 roku przez reżysera Piotra Tomaszuka oraz grupę współpracujących z nim artystów. Nazwa zespołu pochodzi od prawosławnej wspólnoty religijnej z lat I wojny światowej na Białostocczyźnie. Siedzibą tego teatru jest Supraśl niedaleko Białegostoku. Zespół ten fascynuje się dziedzictwem kulturowym pogranicza europejskiej cywilizacji. W swoich przedstawieniach nawiązuje do mitów, wierzeń, tradycji i folkloru, przetwarzając je w teatr nowatorski. Teatr cechuje prostota, spektakle nasycone są muzyką i śpiewem, drewniane rzeźby, figury, maski współistnieją z żywymi aktorami.

Więcej>>>


Zespół „Troczanie” zdalnie uczcił Dzień Kobiet

Najpiękniejsze słowa dla pań

Piękne, cudowne, najlepsze, najzdolniejsze, najmilsze, najzgrabniejsze… Która z kobiet nie chciałaby usłyszeć takich komplementów?.. Wszystkie te słowa wraz z życzeniami swoim koleżankom-zespolankom z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet dedykowała męska część Zespołu Pieśni i Tańca „Troczanie”.

Panowie z trockiego zespołu artystycznego pokazali, że szczere intencje są w stanie pokonać wszelki, nawet pandemiczny dystans. Wyznaczyli paniom randkę w przestrzeni wirtualnej i spotkali się ze wspaniałym odbiorem swego pomysłu.

Więcej>>>


Rejon solecznicki w kalejdoskopie

Pieniądze na szkolne projekty

Siedem projektów edukacyjnych, opracowanych przez gimnazja rejonu solecznickiego, sfinansuje Państwowy Departament ds. Mniejszości Narodowych. Rządowe wsparcie finansowe o kwocie 13 tys. euro otrzymają Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej oraz „Šilas” w Białej Wace, także „Santarvė” i „Tysiąclecia Litwy” w Solecznikach. Największy pułap pomocy finansowej przypadnie Gimnazjum „Šilas” (5100 euro) oraz „Tysiąclecia Litwy” (4900 euro), które opracowały odpowiednio 3 i 2 projekty edukacyjne.

Więcej>>>


<<<Wstecz