Rok 2020 – rokiem Światowego Dziedzictwa UNESCO na Litwie

Przybliżyć Południk Struvego

10 czerwca w Centrum Informacji Turystycznej Rejonu Wileńskiego, w pobliżu Muzeum Władysława Syrokomli, upamiętniono rok światowego dziedzictwa UNESCO na Litwie. W samorządzie podpisano umowę o prowadzeniu wspólnych działań, aby zapewnić dogląd i zachowanie Łuku Geodezyjnego Struvego. Udział wzięli: wicemer samorządu rejonu wileńskiego Teresa Dziemieszko, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki administracji samorządu rejonu wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, dyrektor ds. programów dziedzictwa Litewskiej Narodowej Komisji UNESCO Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė, a także partnerzy projektu.

Zostało przedstawione dziedzictwo UNESCO w rejonie wileńskim i zaprezentowano pomysł upowszechnianie informacji o Łuku Geodezyjnym Struvego za pośrednictwem środków transportu publicznego. W okolicach gmin niemenczyńskiej i niemieskiej rejonu wileńskiego zaczęły kursować dwa autobusy, na których umieszczono reklamę Łuku.

Więcej>>>


Nagrody dla najlepszych uczniów rejonu solecznickiego

Kto wie więcej, zawsze wygrywa

Tradycyjnie w końcu roku szkolnego Wydział Oświaty i Sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego przeprowadził uroczystą galę, podczas której wyróżnił najlepszych uczniów rejonowych placówek oświatowych, medalistów rejonowych olimpiad szkolnych. Tegoroczna uroczystość odbyła się 19 czerwca w pałacu Balińskich w Jaszunach.

Uhonorowano uczniów, którzy w tym roku szkolnym zostali laureatami rejonowych olimpiad, to w sumie 83 wyróżnienia.

– Dzisiaj zebraliśmy się tutaj, aby uczcić wasze małe święto. Dla niektórych jest to pierwszy sukces.

Więcej>>>


Jolanta Gardžiulienė – nowym starostą gminy Połuknie

Praca dla środowiska, które ukształtowało

Być blisko, wspierać, pomagać i rozwiązywać konkretne problemy ludzi, takie jest kredo Jolanty Gardžiulienė, która 9 czerwca objęła stanowisko starosty gminy Połuknie w rejonie trockim. Po przebrnięciu przez trudny konkurs Gardžiulienė przejęła schedę po wieloletniej staroście tej gminy Marii Gołubowskiej.

W pierwszych tygodniach sprawowania lokalnej władzy w celu nawiązania współpracy nowo mianowana gospodyni gminy spotkała się z przedstawicielami miejscowych szkół, przedszkola, sołtysami, Wspólnoty Mieszkańców „Dienmedis”. Zorganizowała spotkania z mieszkańcami poszczególnych wsi, m. in. Mamowia, Pokrempia i Zwierzyńca, aby poznać ich potrzeby i oczekiwania.

– Na razie odwiedziłam trzy wsie, a po Janie będę kontynuowała wizyty w innych miejscowościach.

Więcej>>>


Drogi w rejonie solecznickim będą lepsze

W zeszłym tygodniu podpisano kolejny pakiet umów dotyczących remontu dróg i ulic. Tym razem na liście odnawianych dróg znalazło się pięć obiektów.

W Zawiszańcach asfaltową nawierzchnię uzyska 360-metrowy odcinek ulicy Wisińczy (za mostem). W gminie Dajnowo asfaltowana będzie droga we wsi Lubkiszki. Prace remontowe będą prowadzone na odcinku od drogi krajowej nr 105 (Ejszyszki-Pirciupie) do zakrętu za stawem w Lubkiszkach.

W gminie Kamionka też będzie mniej dróg żwirowych. W Żołtunach zostanie wyasfaltowana ulica Mała – prace remontowe będą prowadzone na odcinku od drogi krajowej nr 3910 do ostatniego domu na tej ulicy.

Więcej>>>


<<<Wstecz