Plac Św. Jana Pawła II w Wilnie zostanie odnowiony

Z Monumentem ze słowami papieża

18 maja, w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, samorząd miasta Wilna zaprezentował projekt rekonstrukcji placu noszącego imię papieża.

9 czerwca architekci przedstawią swoje propozycje odnowienia placu, któremu nadano imię Jana Pawła II po pielgrzymce Ojca Świętego na Litwę w 1993 roku. Architekci zajmujący się rekonstrukcją placu proponują, by zamiast pomnika św. Jana Pawła II znalazł się tam monument o długości 12 metrów ze słowami papieża, które wypowiedział nad grobem ofiar 13. stycznia: „Panie,… nie dopuść już nigdy, by bracia w wierze stali się wrogami, podzieleni przez odmienne interesy, język, narodowe sztandary, tradycje i gwałtowne namiętności”. Słowa św. Jana Pawła II mają być zapisane po polsku i po litewsku.

Więcej>>>


 

Biblioteka w Ejszyszkach w nowych pomieszczeniach

Biblioteka dla dorosłych i dzieci w Ejszyszkach zmieniła lokal i przeniosła się do nowych pomieszczeń otwartego we wrześniu ub. r. Centrum Rozrywki i Biznesu – dawnej szkoły rosyjskiej.

Niegdyś, w czasach radzieckich, największa pod względem liczby uczniów placówka oświatowa, w niepodległej Litwie straciła swoją pozycję lidera w miejscowej oświacie, na korzyść litewskiego i polskiego gimnazjum. W ostatnich latach placówka działała jako filia Gimnazjum im. S. Rapolonisa w Ejszyszkach. Nauczanie odbywało się tu na poziomie klas początkowych w języku rosyjskim. Przez prawie 10 lat, od momentu zamknięcia filii, na szkolnych korytarzach można było usłyszeć jedynie kroki nocnego stróża.

Więcej>>>


Znowu zdalne posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

Strategiczny plan działalności na 3 lata

15 maja posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego ponownie odbyło się w sposób zdalny. W związku z obowiązującą w kraju kwarantanną i wynikającym z tego zakazem wielkich zgromadzeń ludzi, najważniejsze kwestie z życia samorządu omówiono poprzez Internet. W posiedzeniu Rady uczestniczyło 31 radnych. Do wirtualnego posiedzenia dołączył również doradca Służby Przedstawiciela Rządu na Powiat Wileński Rokas Jonikas, inni przedstawiciele administracji samorządu. Bezpośrednią transmisję można było śledzić na kanale YouTube samorządu.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się od głosowania w sprawie dwóch ważnych dokumentów, które będą określały kierunek przyszłych działań. Omawiano kwestie dotyczące Strategii Rozwoju Strefy Funkcyjnej „Soleczniki+” oraz zatwierdzenia Strategicznego Planu Działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego na lata 2020-2022.

Więcej>>>


<<<Wstecz