Znowu zdalne posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

Strategiczny plan działalności na 3 lata

15 maja posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego ponownie odbyło się w sposób zdalny. W związku z obowiązującą w kraju kwarantanną i wynikającym z tego zakazem wielkich zgromadzeń ludzi, najważniejsze kwestie z życia samorządu omówiono poprzez Internet. W posiedzeniu Rady uczestniczyło 31 radnych. Do wirtualnego posiedzenia dołączył również doradca Służby Przedstawiciela Rządu na Powiat Wileński Rokas Jonikas, inni przedstawiciele administracji samorządu. Bezpośrednią transmisję można było śledzić na kanale YouTube samorządu.

Posiedzenie Rady rozpoczęło się od głosowania w sprawie dwóch ważnych dokumentów, które będą określały kierunek przyszłych działań. Omawiano kwestie dotyczące Strategii Rozwoju Strefy Funkcyjnej „Soleczniki+” oraz zatwierdzenia Strategicznego Planu Działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego na lata 2020-2022.

Pierwszy dokument ma na celu ustalenie ważnych dla samorządów rejonów solecznickiego i wileńskiego wspólnych kwestii problemowych, zachęcenie partnerów społecznych do wspólnego działania, wespół z przedstawicielami wspólnot, poszukiwanie wspólnych dla obu rejonów rozwiązań, skuteczne przyciąganie inwestycji i świadczenie usług publicznych. Jak podkreślają autorzy strategii, ważnym aspektem jest również to, że strategia ta nie jest skierowana na rozwiązywanie poszczególnych problemów samorządów – jej celem jest tworzenie wartości dodanej dla całego regionu.

Natomiast Strategiczny Plan Działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego na lata 2020-2022 podkreśla znaczenie rozwoju społecznego i gospodarczego rejonu. Ukazuje, w jaki sposób samorząd wykorzysta swój potencjał i skorzysta z możliwości, jakie dają czynniki obiektywne oraz będzie reagował na wyzwania, wynikające z potrzeb rozwoju społecznego i gospodarczego. Celem dokumentu jest stworzenie podstaw do działań, które uwarunkują rozwój rejonu wileńskiego oraz realizację celów jego samorządu. Należy podkreślić, że podczas sporządzania strategicznego planu działalności dokonano analizy istniejącej sytuacji, sformułowano misję instytucji, sporządzono część dotycząca zmian strategicznych, zidentyfikowano cele strategiczne, opisano programy i wskazano środki na ich realizację.

Innowacyjne spojrzenie na gospodarność

W zdalnym posiedzeniu Rady podjęto ważne decyzje dotyczące modernizacji systemów grzewczych w kilku placówkach oświatowych oraz świadczących usługi społeczne w rejonie wileńskim. W Centrum Kryzysowym Rodziny i Dziecka w Kowalczukach oraz w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury w Miednikach stare, nieekologiczne kotły na paliwo zostaną wymienione na nowoczesne kotły na biopaliwo. Budynki Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Wesołówce, Centrum Usług Społecznych Rejonu Wileńskiego oraz Przedszkola w Niemenczynie ogrzewane były dotychczas prądem – zużywano go bardzo wiele. Odtąd w wymienionych placówkach zainstalowane zostaną pompy ciepła. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić znaczne środki na ogrzewanie, ale jednocześnie w dużym stopniu przyczyni się do zmniejszania zanieczyszczania środowiska. Tam, gdzie pozwalają na to możliwości techniczne – w Gimnazjum w Pogirach oraz w Żłobku-Przedszkolu w Mejszagole – zostaną zainstalowane baterie słoneczne.

Modernizacja systemów grzewczych przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczania środowiska i emisji gazów cieplarnianych oraz skutecznego wykorzystywania zasobów naturalnych.

O tym, że powyższe rozwiązania technologiczne z zakresu produkcji energii zdały egzamin, samorząd wie z własnego doświadczenia. W placówkach medycznych rejonu wileńskiego – w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego oraz w Przychodni w Niemenczynie – pełną parą pracują elektrownie słoneczne. Produkowany przez nich prąd wykorzystywany jest do potrzeb własnych placówek – pozyskany w ten sposób umożliwia zapewnienie oświetlenia, pracy sprzętu medycznego i komputerowego.

Podczas posiedzenia omówiono również kwestie dotyczące renowacji należących do samorządu budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem środków Programu Zmian Klimatycznych. Podczas piątkowego posiedzenia podjęto decyzje dotyczące renowacji budynków administracji samorządu rejonu, Szkoły-Przedszkola „Malowany Latawiec” w Wojdatach, Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach oraz Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy.

W wyniku kompleksowej modernizacji tych budynków (renowacja zewnętrzna, modernizacja systemów inżynieryjnych, wykończenie wewnętrzne) zmniejszone zostanie zanieczyszczenie środowiska i ilość emitowanych gazów cieplarnianych. Pozwoli to również zmniejszyć wydatki na utrzymanie budynków, w znaczący sposób poprawi się świadczenie usług publicznych oraz warunki nauczania uczniów.

Decyzje w dziedzinie oświaty

Rada omawiała również projekty z dziedziny oświaty. Radni zatwierdzili Regulamin Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz podjęli decyzje dotyczące reorganizacji niektórych placówek oświatowych rejonu wileńskiego, opisów warunków reorganizacji oraz zatwierdzenia regulaminów tych placówek.

Podjęto ważną decyzję o otwarciu klas specjalnych w Oddziale Nauczania Podstawowego w Ciechanowiszkach Gimnazjum w Zujunach oraz w Oddziale Nauczania Początkowego w Rostynianach Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie oraz zatwierdzenia regulaminu tych placówek. Zgodnie z podjętą decyzją już od 1 września 2020 roku w placówkach tych otwarte zostaną klasy specjalne z litewskim i polskim językiem nauczania dla uczniów o wysokich lub bardzo wysokich potrzebach edukacji specjalnej ze względu na zaburzenia intelektu lub inne zaburzenia rozwoju.

Dla rodziny i jej dobrobytu

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin. Symboliczne, że właśnie w tym dniu głosujący w sposób zdalny radni wytyczyli priorytety dotyczące umocnienia rodziny w rejonie wileńskim. Jak podkreśliła kierowniczka Wydziału Usług Socjalnych dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, wszystkie przedstawione pod obrady priorytety były wcześniej przedyskutowane i omówione w Radzie ds. Rodziny. Zgodnie z podjętą decyzją największa uwaga zostanie skierowana na tworzenie przychylnego i dostosowanego do potrzeb rodziny środowiska, organizowanie świadczenia usług kompleksowych dla rodzin w rejonie wileńskim, rozwój infrastruktury dla rodzin i in.

Radni podjęli również decyzje dotyczące sformowania terytoriów do potrzeb społecznych we wsi Prudziszki i we wsi Wołczuny gminy czarnoborskiej oraz przy ul. Wileńskiej we wsi Podbrzezie. Na tych terenach planowane jest urządzenie parkingów.

Na zakończenie posiedzenia mer zwróciła się do radnych życząc zdrowia im i ich rodzinom. Wyraziła również nadzieję, że już wkrótce robocze spotkania Rady będą mogły się odbywać na żywo i duża sala posiedzeń w budynku administracji samorządu znowu będzie tętniła życiem.

Wg Vrsa.lt

<<<Wstecz