Nakazu wybicia świń jeszcze nie ma

Prosiaki pod nóż?

Afrykański pomór świń, którego ogniska wykryto na Białorusi, stwarza realne zagrożenie dla rejonu solecznickiego. Na razie nie została podjęta decyzja o przymusowym wybiciu prosiaków. Litwa próbuje bronić się środkami dezynfekcyjnymi na przejściach granicznych i wzmożeniem kontroli weterynaryjnej wewnątrz kraju.

Obecnie jest rozważany wariant zakazu hodowli świń w promieniu 10 km od granicy litewsko-białoruskiej. O wybicie prosiaków nikt mieszkańców na razie nie prosi.


Więcej>>>


Wileńskimi śladami błogosławionego Jana Pawła II

„Byłem w Wilnie myślą i sercem…”

We wrześniu br. minie 20 lat od pamiętnej pielgrzymki Wielkiego Rodaka bł. Jana Pawła II na Litwę. Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie postanowiło uczcić tę rocznicę, organizując pielgrzymkę do kościołów wileńskich, w których modlił się Ojciec Święty.

Swą pielgrzymkę członkowie KSPL, na czele z prezes Pauliną Mielko rozpoczęli od Ostrej Bramy. W Kaplicy Ostrobramskiej była celebrowana przez ks. Tadeusza Jasińskiego, redaktora gazety katolickiej „Spotkania” Msza św. w intencjach: kanonizacji bł. Jana Pawła II, za dusze cierpiące w czyśćcu, osobistych intencjach członków Stowarzyszenia.


Więcej>>>


Z Korwia do redemptorystów

Dziewięcioosobowa grupka młodzieży i dzieci wraz z dwoma opiekunami z parafii św. Józefa w Korwiu (r. wileński) wzięła udział w rekolekcjach letniej szkoły ewangelizacji w Rajskiem (Polska). Od 21 do 28 lipca w ośrodku rekolekcyjnym Caritas w Rajskiem (Bieszczady) odbyły się coroczne rekolekcje letniej szkoły ewangelizacji, organizowanej przez ojców redemptorystów. Pomagała im w tym wspólnota „Missio Chris” oraz śpiewem uwielbiający Boga zespół „Kumran”.

Już po raz drugi udział w rekolekcjach w Rajskiem wzięła młodzież z Korwia. „Udział w tegorocznej szkole wzięli wierzący z wielu krajów europejskich: Polacy, Słowacy, Ukraińcy, Czesi i my. Wielbiliśmy Boga we wszystkich tych językach. Co roku chcemy tam wracać, by wielbić Boga śpiewem, tańcem, flagami i pantomimą, modlić się, mówić i słuchać świadectwa wiary. Bo tego, co tam przeżyliśmy, nie da się opisać żadnymi słowami. Za ten wyjazd jesteśmy wdzięczni przede wszystkim Bogu, że nam błogosławił, a także ks. dziekanowi Józefowi Aszkiełowiczowi za wsparcie” – powiedział katecheta Grzegorz Pilecki.

Więcej>>>


Otwarto boiska do piłki plażowej w Awiżeniach

Dobry pomysł i inwestycja

W czwartek, 25 lipca br., w Awiżeniach przy gimnazjum zostały otwarte dwa boiska do siatkówki plażowej.

Pomysł zrodził się przed rokiem, gdy Michał Bortkiewicz, starosta gminy awiżeńskiej, zwrócił się do naszej placówki z propozycją rozsądnego zagospodarowania prawie pięciu tysięcy litów. Wiedząc, jak siatkówka w tej miejscowości jest lubiana, zdecydowaliśmy, że boisko siatkarskie z piachem – to dobry pomysł i dobra inwestycja. W miarę upływu czasu apetyt urósł do dwóch boisk. Jesienią ub. r. rozpoczęły się prace przygotowawcze: kalkulacje, projektowanie i zakup materiałów potrzebnych do budowy. Prace ruszyły w maju. Przy pomocy rodziców, nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły zarośnięta trawą łąka zaczęła zmieniać swe oblicze. Wyrównany teren został ogrodzony siatką, wbetonowano słupki na siatkę, nawieziono 180 ton płukanego piasku.

Więcej>>>


Rejon solecznicki w kalejdoskopie

Teatralna inicjatywa sąsiadów

W ubiegły piątek, 2 sierpnia, delegacja samorządu solecznickiego odwiedziła Woronowo (Białoruś). Samorządowcy gościli na międzynarodowym festiwalu „Tydzień kultury”, który woronowski komitet wykonawczy realizował wspólnie z rejonem olickim. Aktorzy z Białorusi i Litwy wspólnie wystawili spektakl pt. „Pielgrzymi miłości”, poświęcony Adamowi Mickiewiczowi i Maryli Wereszczakównie. Większą część budżetu projektu kulturalnego stanowiła europejska pomoc finansowa.

Pałac Wagnerów odzyska swój blask

Samorząd solecznicki zawarł umowę o renowacji pałacu Wagnerów w Solecznikach. Prace remontowe budynku Szkoły Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki wykona solecznicka spółka „Šalčininku statyba”. W toku prac zostaną odnowione ściany zewnętrzne gmachu oraz zbudowany plac zabaw dla dzieci. Remont potrwa pół roku. Budżet projektu renowacji pomnika architektury stanowi 379,5 tys. litów.

Wakacje w szkołach

W szeregu polskich szkół rejonu solecznickiego trwają półkolonie organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Oddział w Łomży. W Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach w półkoloniach bierze udział 100 dzieci, a w pozostałych szkołach grupy liczą od 25 do 30 osób. Letni wypoczynek został zorganizowany również w szkołach w Koleśnikach, Butrymańcach, Dziewieniszkach, Turgielach oraz Domu Polskim w Ejszyszkach. Półkolonie zostały zorganizowane także w Czarnym Borze i Trokach. Łomżyńska inicjatywa została sfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Budżet projektu stanowi 56 tys. złotych.

Nowy wodociąg na wsi

Mieszkańcy wsi Kiedzie (gmina jaszuńska) mogą cieszyć się z nowego wodociągu. Komunikacje wodne we wsi zostały zbudowane przez samorząd solecznicki w ramach „Strategii rozwoju terenów wiejskich rejonu solecznickiego” realizowanej ze środków europejskiego programu Leader. Budżet projektu inwestycyjnego wynosił 690 tys. litów.

Woda ze studni pod kontrolą

Solecznicka filia Wileńskiego Centrum Zdrowia Publicznego dokonała analizy 76 studni w rejonie solecznickim. Zanieczyszczenia chemiczne zostały wykryte w 36 studniach. Najwięcej takich studni – siedem - zanotowano w starostwie gierwiskim.

Statystyka bezrobocia

Według danych solecznickiej filii Wileńskiej Terenowej Giełdy Pracy, stopa bezrobocia w rejonie solecznickim na dzień 1 sierpnia br. wynosiła 12,2 proc., co jest o 0,5 proc. mniej w porównaniu z dniem 1 lipca tegoż roku. Zatrudnienia poszukuje 2687 mieszkańców rejonu. W lipcu w urzędzie pracy zarejestrowało się 362 bezrobotnych, wśród nich 72 absolwentów. Za pośrednictwem urzędu pracę znalazło 230 osób, w tym 197 zostało zatrudnionych na stałe.

A. K.


<<<Wstecz