Europejski wieczór w Solecznikach

W najbliższą sobotę, 15 września, w solecznickim parku miejskim odbędzie się uroczystość wręczenia samorządowi solecznickiemu Flagi Honorowej Rady Europy. W kwietniu tego roku samorząd rejonowy został odznaczony przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy tą prestiżową nagrodą, która jest przyznawana od początku lat 60.

Odznaczenie podzielone jest na kilka stopni: nagroda I stopnia – Dyplom Europejski, II stopnia – Flaga Europy, III stopnia – Plakieta Europy, IV stopnia (najwyższa) – Nagroda Europy. Zdobyć najwyższą nagrodę może tylko ta społeczność, która otrzymała wszystkie nagrody niższego stopnia.

Więcej>>>


Umowa – symbolem prawdziwej współpracy

W dniach 30 sierpnia - 2 września pracownicy gminy Kowalczuki mieli zaszczyt odwiedzić gminę w Niemczech – Birkenwerder. Celem tej podróży było podpisanie umowy partnerskiej o współpracy.

Uroczyste złożenie podpisów przez starostę gminy Kowalczuki Krystynę Gierasimowicz i burmistrza gminy Birkenwerder Norberta Hagena odbyło się 30 sierpnia w ratuszu gminy Birkenwerder. Zobowiązano się umacniać stosunki partnerskie oraz szerzyć przyjaźń poprzez współpracę w sferze kultury, oświaty, turystyki, sportu, ekonomiki. O podpisaniu umowy informuje trwały znak – tablica pamiątkowa, zamieszczona przy wjeździe do Birkenwerder.

Więcej>>>


<<<Wstecz