Europejski wieczór w Solecznikach

W najbliższą sobotę, 15 września, w solecznickim parku miejskim odbędzie się uroczystość wręczenia samorządowi solecznickiemu Flagi Honorowej Rady Europy. W kwietniu tego roku samorząd rejonowy został odznaczony przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy tą prestiżową nagrodą, która jest przyznawana od początku lat 60.

Odznaczenie podzielone jest na kilka stopni: nagroda I stopnia – Dyplom Europejski, II stopnia – Flaga Europy, III stopnia – Plakieta Europy, IV stopnia (najwyższa) – Nagroda Europy. Zdobyć najwyższą nagrodę może tylko ta społeczność, która otrzymała wszystkie nagrody niższego stopnia.

Europejskie wyróżnienia są przyznawane samorządom lokalnym w uznaniu ich dokonań w propagowaniu idei europejskiej oraz w prowadzeniu szerokiej sieci współpracy partnerskiej. Samorząd solecznicki aktualnie jest związany umowami partnerskimi z dwudziestoma samorządami polskimi, dwoma niemieckimi, czterema białoruskimi oraz jednym ukraińskim i łotewskim. Uroczystość wręczenia Flagi Honorowej Rady Europy uświetni udział delegacji przedstawicieli Rady Europy oraz koncert z udziałem zespołów artystycznych rejonu solecznickiego, Katarzyny Niemyćko i „Kasztanowego Chóru Wileńszczyzny”.

A. K.

<<<Wstecz