Redaktor naczelny:

Irena Mikulewicz

Zespół redakcyjny:

Andrzej Kołosowski (rejon solecznicki)
Iwona Klimaszewska
Jan Lewicki
Czesława Paczkowska
Teresa Strumiło
Teresa Worobiej
Zygmunt Żdanowicz

Współpraca:

Waleria Tomaszun - rejon szyrwincki
Maria Jakubowska - rejon święciański
Danuta Danowska
Anna Żaworonok

Opracowanie komputerowe:

Tadeusz Fedorowicz
Sławomir Subotowicz

Wydawca:

ZSA “Rejspa” Kalvinės 5, Sużany, rejon wileński

Adres do korespondencji:

LT-09318 Wilno, ul. Rinktinės 50, pokój 501,
tel./fax 275-31-66


Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.


Redakcja prowadzi wysyłkową prenumeratę tygodnika za granicę po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty 5 dolarów amerykańskich lub ich równowartości w innej walucie za każdy miesiąc (adres: LT-09318 Wilno, ul. Rinktines 50, “Tygodnik Wileńszczyzny”), której można dokonać na konto nr 89 1060 0076 0000 4010 4001 0789 w Banku Przemysłowo-Handlowym BPK SA oddział w Warszawie, adres - ul. Nowogrodzka 50, 00-693 Warszawa, Fundacji Wspierającej Oświatę Polską za Granicą “Samostanowienie” z dopiskiem - “Tygodnik Wileńszczyzny”.

<<<Wstecz