Święto Niepodległości RP i 25-lecie „Issy” – jedynego polskiego zespołu na Żmudzi

Ostoja polskości

W piątek, 10 listopada, w Kiejdanach odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości RP i 25-lecie jedynego polskiego zespołu na Żmudzi „Issa”. Impreza miała miejsce w dużej sali hotelu „Grejaus namas”.

Na święto przybyli: wójt gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz z małżonkiem, starosta Skiem Ingrida Gladkienė, wicemer rejonu kiejdańskiego Danutė Mykolaitienė, dyrektorka Szkoły dla Słabosłyszących i Niesłyszących, prezeska Klubu Aktywnych Kobiet Poniewieża Danutė Kriščiūnienė, prezes kowieńskiego Oddziału ZPL Andrzej Rymkiewicz, prezes Oddziału ZPL „Lauda”, przedstawiciel szlachty laudańskiej Władysław Gosztowt z małżonką, prezeska koła Oddziału ZPL „Lauda” w Poniewieżu Regina Czyrycka, malarka Birutė Gadišauskienė z Janowa, wieloletnia prezeska społeczności rosyjskiej w Kiejdanach o korzeniach polsko-ukraińskich Nela Bosiuk z wcześniejszymi członkami zespołu „Issa” i wielu innych zaszczytnych gości.

Imprezę rozpoczęto od odśpiewania „Roty”, po czym odbyło się podpisanie Umowy o współpracy pomiędzy gminą Zaręby Kościelne i gminą Skiemy w rejonie radziwiliskim. Wójt gminy Zaręby Kościelne Wołosiewicz zaprezentowała jedenaste wydanie książkowe Ireny Duchowskiej „Issa” – Polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej” wydane w Kadzidle, dzięki wójtowi Dariuszowi Łukaszewskiemu. Wydanie przedstawia kronikę ćwierćwiecza z działalności zespołu. Duchowska wyszczególniła najważniejsze momenty z życia „Issy” udokumentowane fotografiami z różnych wydarzeń. Organizatorzy przedsięwzięcia złożyli życzenia Narcizie Čičkauskaite, która obchodziła Jubileusz 75-lecia.

11 listopada zespoły z Polski z Laudańczykami uczestniczyli w uroczystościach świątecznych obchodów Niepodległości RP na Rossie, złożyli wieńce, zapalili znicze, zwiedzili Wilno.

Podczas koncertu w Kiejdanach wystąpiły zespoły: „Kwiaty Polskie” (kier. Barbara Łojek, Chmielewo), „Zapominajka“ (kier. Gabriela Rojek, Zaręby Kościelne), „Jutrzenka” (kier. Irena Ivanova, Rezekne-Rzerzyca, Łotwa), „Mickunianka” (kier. Halina Tomaszewicz, Mickuny), „Kotwica” (kier. Andrzej Rymkiewicz, Kowno), „Giedra” (kier. Aldona Sasnauskienė, Kiejdany), „Issa” (kier. Waleria Wansewicz, Kiejdany). „Issa“ rozpoczęła i zakończyła imprezę popołudniową. Po zwiedzeniu starówki Kiejdan, zespoły z Polski, Łotwy wraz z „Issą” wesoło bawiły się na wieczorku integracyjnym.

Zespół „Issa” powstał w 1998 r. przy Szkółce Języka Polskiego w Akademii Datnowskiej. Pierwszym kierownikiem muzycznym zespołu była nauczycielka muzyki w Akademskiej Szkole Średniej Violeta Glembockaitė. Później znany kompozytor Vaclovas Šablevičius, Zenonas Bernadišius, Aušra Kazlauskienė i inni. Od 2004 r. kierownictwo zespołem objęła Waleria Wansewicz.

Zespół istnieje wyłącznie dzięki zaangażowaniu i ofiarności członkiń i kierowniczki, nigdy nikt nie finansował pracy kierownika zespołu, przez wiele lat brakowało pomieszczeń na próby. Troska o zespół spoczywa na barkach Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. Ostatnio próby najczęściej odbywają się w budynku szkolnym przy stacji kolejowej.

Zespół śpiewa polskie piosenki ludowe, zapamiętane z dzieciństwa. Skład zespołu stale się zmienia. Pierwszymi zespolankami były uczennice szkółki języka polskiego w Akademii Datnowskiej. Następnie ich mamy i babcie, ostatnio dołączyli dwaj panowie – Władysław Gosztowt i Oleg Bosiuk.

„Issa” ma już spory dorobek twórczy. Zespół występował w Polsce, Czechach, na Łotwie.

Wszystkim uczestnikom jesteśmy wdzięczni za ciepło serc, wspieranie naszych inicjatyw. Za okazane wsparcie serdeczne Bóg zapłać Wileńskiemu Rejonowemu Oddziałowi Związku Polaków na Litwie

Wg Kiejdany.org

Na zdjęciu: „Issa” i przyjaciele

<<<Wstecz