Narząd do przeszczepu z Warszawy do Wilna

Narodowe Biuro Transplantacyjne (NBT) powiadomiło o bezcennym ładunku, który dotarł na Litwę. 9 listopada o godzinie 23.57 na rondzie w Santaryszkach w Wilnie wylądował wojskowy śmigłowiec, który przetransportował z Warszawy narząd do przeszczepu.

Na Litwie czeka na przeszczep ponad 300 osób. Aby ratować życie biorców, NBT poszukuje narządów dawców za granicą na międzynarodowej platformie wymiany narządów dawców FOEDUS, na której znajdują się oferty i zapytania dotyczące dawców narządów. „Jeśli organy spełniają ustalone kryteria i są odpowiednie dla oczekującego na Litwie biorcy, wówczas jedyną realną możliwością sprowadzenia ich na Litwę jest transport lotniczy” – mówi dyrektorka NBT Audronė Būziuvienė.

Podkreśla, że NBT cały czas stara się zacieśniać relacje z kolegami z zagranicy. „We wrześniu odbyliśmy spotkanie z naszymi kolegami w Polsce z Poltransplant (Polskiego Centrum Koordynacji Transplantacji). Cieszę się, że spotkanie było konstruktywne i są już pierwsze wyniki współpracy” – twierdzi szefowa NBT.

Aby pomóc biorcom oczekującym na dawcę narządów i tkanek, we wrześniu NBT odnowiło także umowę o współpracy z Siłami Powietrznymi (SP), zgodnie z którą rozszerzono geografię lotów. Od teraz wojskowe śmigłowce mogą pomagać w transporcie narządów od dawców nie tylko z Łotwy, ale także z dalszych krajów Europy, m. in. z Polski, Niemiec, Czech.

W ubiegłym roku śmigłowce SP startowały i lądowały łącznie 6 razy. A w tym roku spieszyły z pomocą biorcom już 8 razy.

Wg NBT, TV3.lt

<<<Wstecz