Rozpoczęła się prezydencka kampania wyborcza

12 listopada, 6 miesięcy przed datą wyboru głowy państwa, oficjalnie rozpoczęła się kampania polityczna przed wyborami prezydenckimi – podała Główna Komisja Wyborcza (lit. VRK).

Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w nadchodzących wyborach lub zgłosić kandydatów, mogą już zarejestrować się, składając niezbędne dokumenty w VRK. Rejestracja uczestników kampanii politycznych będzie odbywać się do 19 lutego 2024 roku włącznie. Tego samego dnia, na 83 dni przed wyborami, rozpocznie się przyjmowanie dokumentów kandydata.

Wybory prezydenckie na Litwie odbędą się 12 maja 2024 roku.

Obecnie swoje kandydatury ogłosiły 4 partie: Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci będzie reprezentowany w wyborach przez premier Ingridę Šimonytė, kandydatem Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych będzie Aurelius Veryga, Partia Regionów Litwy poprze mera Kozłowej Rudy Mantasa Varaškasa, Związek Demokratów „Vardan Lietuvos” nominował Giedrimasa Jeglinskasa.

Znanych jest także 3 kandydatów niezależnych: lekarz Eduardas Vaitkus, były dowódca armii Valdas Tutkus i działacz Antanas Kandrotas.

Zgodnie z Konstytucją na prezydenta kraju może zostać wybrany obywatel Litwy, który m. in. zamieszkuje w kraju co najmniej od trzech lat oraz który przed dniem wyborów ukończył czterdzieści lat. Musi także zebrać co najmniej 20 tysięcy podpisów od popierających go wyborców, nie może mieć niezakończonego wyroku wydanego wyrokiem sądu, nie może być powiązany z innym państwem przysięgą.

Wg ELTA

<<<Wstecz