Uroczystości upamiętniające Sybiraków w Podbrzeziu

Fundament, na którym można budować przyszłość

W sobotę, 16 września, w Podbrzeziu odbędą się uroczystości upamiętniające Sybiraków w miejscu Ich urodzenia i zamieszkania do chwili represji. Pragnę Państwa poinformować i zaprosić na patriotyczno-religijną uroczystość obchodów Światowego Dnia Sybiraka w połączeniu z 5. rocznicą ustawienia Krzyża Pamięci w Podbrzeziu.

Od roku 2018 w Podbrzeziu odbywa się upamiętnienie Sybiraków – mieszkańców parafii i gminy Podbrzezie. SYBIRACY to nie tylko rodziny zesłane w śniegi Syberii czy stepy Kazachstanu, to również łagiernicy. Upamiętnieniem objęci są również jeńcy wojenni z kampanii wrześniowej i więźniowie polityczni.

Wzorem lat ubiegłych uroczystość będzie poprzedzona Mszą św. w kościele pw. Serca Jezusowego w Podbrzeziu z wyczytaniem Zawierzenia przed obrazem Matki Boskiej Podbrzeskiej.

Po Mszy św. nastąpi przejście na miejscowy cmentarz i tam zostaną odsłonięcie kolejne tabliczki imienne osób represjonowanych. Połączenie tych dwóch uroczystości zbiegło się w tym roku z ważną, lecz tragiczną historyczną datą, jaką jest 17 wrzesień 1939 roku.

Pamięć o naszych przodkach nie powinna być zapomniana, należy ją wciąż utrwalać i przekazywać młodym pokoleniom. Ich los, Ich przeszłość stanowi fundament, na którym śmiało możemy budować przyszłość.

Bądźmy w tym dniu razem, połączmy nasze modlitwy, których nigdy nie jest zbyt dużo naszym przodkom i nam samym. Dla szerszego udostępnienia tym, co nie mogą być z nami fizycznie, będzie możliwość uczestniczenia i obejrzenia nabożeństwa przez Internet o godzinie 12.00, na stronie Parafia Podbrzezie.

Uroczystość 5. rocznicy, to pierwsza okrągła rocznica, która zobowiązuje do szerszego udokumentowania i przekazu społeczeństwu nie tylko lokalnemu na Litwie, ale i w Polsce, z powagą i uwagą kieruję te słowa do Państwa.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Pochówek i Pamięć.

Janina Starowieyska
założycielka fundacji

Na zdjęciu: krzyż w Podbrzeziu

<<<Wstecz