Mer Palewicz na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

W dniach 5-7 września 2023 roku w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu odbyło się XXXII Forum Ekonomiczne. Forum – to największa i najważniejsza konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej. Już od ponad 30 lat skupia liderów politycznych, gospodarczych i społecznych pochodzących z ponad 60 krajów z całego świata. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

W tym roku Forum obejmowało ponad 350 debat oraz 6 sesji plenarnych. Miały miejsce rozmowy z liderami polityki i gospodarki. Odbyły się także liczne warsztaty i prezentacje. Tematy dotyczyły najbardziej aktualnych zagadnień spraw międzynarodowych, europejskich i regionalnych: bezpieczeństwa, energetyki, innowacji, ochrony zdrowia, komunikacji. Dużo uwagi poświęcono rozwojowi regionów i możliwościom współpracy.

Ważnym punktem programu obrad było omówienie spraw polonijnych i Polaków za granicą. Poruszono zagadnienia edukacji, kultury, potrzeb młodzieży i upowszechniania języka polskiego w środowiskach zamieszkanych przez Polaków.

Wydarzenie skupiło ponad 5 tys. uczestników. Forum umożliwia wymianę dobrego doświadczenia, wzmacnianie współpracy międzynarodowej w kwestiach gospodarczych i społecznych oraz pomaga w realizacji wielu projektów.

A. K.

Na zdjęciu: Forum obejmowało ponad 350 debat oraz 6 sesji plenarnych

<<<Wstecz