Gwarne i wesołe „Dożynki Wileńszczyzny” w Korwiu

Dzielenie się dobrocią i chlebem

„Dożynki Wileńszczyzny” – pod takim hasłem w sobotę, 9 września, Związek Polaków na Litwie (ZPL) zaprosił na imprezę dożynkową w Korwiu. Jak przystało na polską, wileńską tradycję święto plonów rozpoczęło się od Mszy św. dziękczynnej w kościele pw. św. Józefa w Korwiu, podczas której wierni dziękowali Bogu za tegoroczne plony.

„Wdzięczność, to ta rzeczywistość, która może nas chronić przed grzechem zazdrości, kiedy człowiek potrafi uznać, że wszystko co ma, owoc tej Ziemi, wszystko jest z łaski Boga” - mówił podczas Mszy św. proboszcz parafii w Korwiu ks. Andrzej Ryszard Jasiński. Podczas nabożeństwa modlono się m. in. w intencji rolników, aby Bóg błogosławił ich pracy i pozwolił im radować się pięknymi plonami oraz w intencji Związku Polaków na Litwie. W procesji dziękczynnej przed ołtarz zaniesiono dary: świecę jako symbol Chrystusa, chleb upieczony z tegorocznych plonów, owoce, które są znakiem Bożego błogosławieństwa, kwiaty, symbolizujące czystość serca oraz miód – owoc pracy boskiego stworzenia i rąk ludzkich.

Następnie wszyscy przenieśli się na stadion przy szkole w Korwiu, gdzie proboszcz parafii ks. Jasiński pobłogosławił dożynki oraz poświęcił wszystkie stoiska, których w tym roku było 12. „Przynosimy dzisiaj owoce ziemi, pracy rąk ludzkich, za które chcemy Panu Bogu podziękować. W każdej Mszy św. chleb i wino stają się znakami obecności Chrystusa. Możemy powiedzieć, że dzięki pracy rolników chleb i wino – Chrystus – staje się obecny w nas pod postaciami eucharystycznymi” – mówił kapłan, dodając, że wierni nie tylko będą dziękować za tegoroczne plony, ale też prosić Najwyższego o ich sprawiedliwy podział.

 

Podziękowania dla wszystkich

Następnie głos zabrał prezes ZPL Waldemar Tomaszewski, na którego ręce złożono przepiękny wieniec dożynkowy, który, jak zapewnił, upiększy siedzibę największej na Litwie polskiej organizacji.

W imieniu ZPL Tomaszewski wręczył dyplomy dziękczynne prezesce koła ZPL w Korwiu Sabinie Gucewicz, członkom zarządu rejonowego ZPL: Andrzejowi Adomaitisowi z Mejszagoły, Honoracie Masalskiej z Dukszt oraz Waldemarowi Rynkiewiczowi za „aktywne zaangażowanie i poświęcony czas wolny na zorganizowanie imprezy Dożynki Wileńszczyzny. Wasze poświęcenie, oddanie pracy społecznej i ogromne starania przyczyniły się do stworzenia atmosfery pełnej ciepła oraz zgranej wspólnoty, która sprzyjała dzieleniu się radością z dzielenia się plonami z Ziemi Wileńskiej oraz pielęgnowaniu Waszych głębokich, polskich tradycji, Niech Bóg błogosławi Was i Wasze rodziny, otaczając miłością, zdrowiem i wszelkim dobrem.”

Dyplomy o takiej treści otrzymał każdy, kto przyłożył się do organizacji dożynek, także rolnicy oraz zespoły, które uświetniły swoimi występami święto plonów.

– Mam zaszczyt zwrócić się do Państwa, przede wszystkim z podziękowaniem za to, że przybyliście na to święto, za to, że pilnujecie naszych tradycji, naszej polskiej tożsamości” – te słowa do zebranych skierował prezes ZPL, jednocześnie podkreślając, że w takich świętach uczestniczą także osoby innych narodowości, gdyż Wileńszczyzna jest wielonarodowościowa, wielokulturowa. Jednak, jak zaznaczył, akcenty będą polskie, gdyż „Związek Polaków na Litwie ma w swym programie krzewienie kultury polskiej, pielęgnowanie języka ojczystego i takie imprezy są obecnie organizowane jak Wileńszczyzna długa i szeroka”. Prezes ZPL przypomniał, że odbyły się już piękne imprezy w Szumsku, Płocieniszkach, Bezdanach, w Miednikach, a później także w innych miejscowościach rejonu: Ławaryszkach, Bujwidzach, Grygajciach, Mickunach, Czarnym Borze, Mariampolu. „Na wszystkie serdecznie zapraszamy!” – dodał.

 

O sile narodu stanowi kultura

– Kiedy zmieniają się granice o sile narodu będzie stanowiła jego kultura, a dożynki to coś więcej niż kultura – to jest tradycja i etnokultura, gdzie wszystko się splata w jedno – i występy naszych przepięknych artystów, jak też te wspaniałe stoiska dożynkowe, na które poświęcono wiele czasu i wysiłku, a naprawdę są one imponujące. Za to wszystko dziękujemy rolnikom, za to, że pielęgnują naszą Wileńską Ziemię Żywicielkę, będziemy także dziękowali każdemu z osobna.”

Prezes ZPL życzył dobrego święta, „naszego, swojskiego, polskiego, podwileńskiego” oraz miłych wrażeń. „Szczęść Boże dla Was i Waszych rodzin, niech żyje Korwie, niech żyje nasza ojczyzna Wileńszczyzna!” – dodał na zakończenie.

– Cieszę się bardzo, że dzisiaj przypadła nam rola, że możemy zorganizować takie święto wspólnie ze wszystkimi. Cieszymy się, że możemy razem świętować po ukończeniu zbioru plonów, możemy wspólnie śpiewać stare, znajome piosenki. Życzę, abyśmy byli dzisiaj weseli, żeby nam dopisywał nastrój i pogoda, która jest piękna. Miłych wrażeń na naszych lokalnych dożynkach! – mówił Andrzej Adomaitis.

Dzielić chlebem i dobrym słowem

– Jest mi niezmiernie miło przywitać wszystkich zebranych tu, w Korwiu, na naszych lokalnych dożynkach, witam wszystkich Państwa, swoich przyjaciół, sąsiadów. Wszystkich Państwa znamy i cieszymy się, że z nami w mejszagolskiej gminie w dożynkach uczestniczy gmina Rzesza, Dukszty. Piękna jest tradycja dożynkowa i dzisiaj nawet niebo się do nas uśmiecha, ponieważ umiemy się podzielić chlebem, umiemy się podzielić dobrym słowem, skoczną piosenką, smakołykiem wiejskim – mówiła posłanka na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR Rita Tamašunienė. Parlamentarzystka podziękowała także za pielęgnowanie tradycji podwileńskich, życzyła dobrej zabawy oraz zachęcała do odwiedzenia dożynkowych stoisk.

– Jestem bardzo wzruszony będąc tu u Was. Jesteście bardzo ciepli i pozytywni, dziękuję, że tak licznie po raz kolejny przyszliście tu – powiedział poseł na Sejm RL z ramienia AWPL-ZChR Czesław Olszewski. „Dziękuję, że pracujecie na tej Wileńskiej Ziemi” – mówił. Jak podkreślił, najbardziej podczas Mszy świętej zapadły mu w sercu słowa o tym, by dzielić się dobrą myślą: „Dzielmy się tą dobrocią, dzielmy się tym chlebem – zaapelował do zebranych.

 

Nasze korzenie i tradycje

W imieniu radnych rejonu wileńskiego z ramienia AWPL-ZChR zebranych powitał Waldemar Urban, prezes frakcji AWPL- ZChR w rejonie wileńskim. Podziękował organizatorom, Związkowi Polaków na Litwie oraz każdemu, kto przybył na dożynkowe święto. Przypomniał, że w zagrodach jest chleb z tegorocznego zboża „cieszymy się nim i prosimy, żeby go nigdy nikomu nie zabrakło. Za chwilę będziemy się nim dzielić i tym pokazywać naszą jedność, nasze zrozumienie, nasz szacunek dla chleba”.

Jak zaznaczył największe podziękowania należą się rolnikom, tym mniejszym i tym większym, lokalnym, jak i z całego rejonu „za ich codzienną pracę, ich codzienny trud, którego rezultaty mamy na swoich stołach, w swoich domach. Niech te dożynki będą, jak co roku, wielkim świętem Wileńszczyzny i taką dobrą okazją, żeby jeszcze raz pokazać nasze korzenie, nasze tradycje i nasze zwyczaje.”

Jednoczy nas silna rodzina i wspólnota

– Drodzy mieszkańcy naszej wspaniałej podwileńskiej ziemi, dzisiaj naprawdę serce się raduje widząc Państwa tu tak wielu. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy możemy wspólnie dzielić się radością, dzielić się chlebem i to jest ten dzień, kiedy po zebraniu plonów, po wytężonej pracy, po zebranym urodzaju czy żniwach w polach, możemy spotkać się tutaj. Silna rodzina, silna wspólnota, to to, co nas jednoczy. Radość to jest ta cecha, która zawsze, kiedy dzielimy się z innymi, podwaja się w każdym z nas” – mówiła wicemer rejonu wileńskiego, wiceprezes ZPL Edyta Tamošiūnaitė.

O oprawę muzyczną święta zadbał zespół „Jezioranka”, „Landwarowianka”, „Przyjaźń” z Mejszagoły oraz solistka Dorota Balul.

Organizatorem dożynek był Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie, koła ZPL w Korwiu, Mejszagole, Rzeszy, Pikieliszkach, Orzełówce, Duksztach, Ojranach.

Wg L24.lt

Na zdjęciach: serce się raduje widząc tylu uczestników i gości
Fot.
Wiktor Jusiel

<<<Wstecz