Propozycja posłów AWPL-ZChR

To Rady samorządowe mają decydować o liczbie sołtysów

W Ustawie o samorządności proponuje się uregulować kwestię tworzenia nowych sołectw w starostwach i wyznaczanie ich granic, którą rozpatruje i zatwierdza Rada samorządowa na wniosek mera, a nie mer na wniosek dyrektora administracji samorządowej.

Rita Tamašunienė, zastępca starosty Mieszanej Grupy Posłów w Sejmie RL, która przygotowała przewidującą to nowelizację Ustawy o samorządności, uważa, że Rada samorządowa powinna decydować, ile sołectw ma się znaleźć w każdej gminie, w każdym mieście. Jej zdaniem, celem projektu ustawy jest zapewnienie, aby wstępne, czyli główne decyzje dotyczące granic sołectw, liczby sołtysów, nie były pozostawione wyłącznie decyzji jednej osoby. Tak ważne kwestie dla społeczności lokalnych powinny być rozpatrywane i decyzje podejmowane przez całą radę samorządową, która reprezentuje interesy społeczności.

„Zauważyliśmy tendencję, że niektóre samorządy bez uwzględnienia realnych potrzeb społeczności i bez konsultacji ze wspólnotami, planują zwiększać starostwa. Oznacza to, że wspólnoty będą miały mniej przedstawicieli na zjeździe starostów, a ich głos będzie mniej słyszalny. Oznacza to, że problemy istotne dla mieszkańców konkretnego sołectwa, konkretnej ulicy będą rozpatrywane powierzchownie, gdyż nie z każdej dzielnicy radny może być wybrany. Według mojej oceny bardziej demokratycznie byłoby, gdyby Rada samorządowa omówiła i podjęła decyzję podczas głosowania w sprawie liczby sołtysów i granic sołectw” – mówiła w wywiadzie dla agencji ELTA Tamašunienė, posłanka na Sejm RL z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Według niej, projekt nowelizacji ustawy ma na celu szerszą dyskusję wspólnot, bardziej aktywne zaangażowanie społeczności i podjęcie decyzji, która zależy od nich, czy jest zapotrzebowanie sołtysa. Tamašunienė wraz z posłem Czesławem Olszewskim zarejestrowała zmiany w Ustawie o samorządności.

Jak już informowaliśmy, w pierwszym miesiącu pracy Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nowej kadencji była przyjęta decyzja z programu wyborczego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin, dotycząca wsparcia finansowego sołtysów, która zapewnia znacząco większe rekompensaty kosztów działalności sołtysów. Już od 1 lipca do końca tego roku każdy sołtys w rejonie wileńskim będzie mógł otrzymać do 200 euro miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem swoich obowiązków, a od 1 stycznia 2024 – do 0,2 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (lit. VMDU). Zgodnie z zatwierdzoną uchwałą, z możliwości rekompensowania poniesionych wydatków będą mogli również skorzystać obecni sołtysi.

Inf. wł.

<<<Wstecz