Ambasador Konstanty Radziwiłł spotkał się z absolwentami szkół polskich na Litwie

Dumni ze swych korzeni

W placówce dyplomatycznej RP w Wilnie odbyło się spotkanie ambasadora Konstantego Radziwiłła z tegorocznymi absolwentami szkół polskich na Litwie, którzy uzyskali wysokie wyniki z egzaminów maturalnych.

– Po raz pierwszy, choć chciałbym, by stało się to pewną tradycją, spotykamy się w murach Ambasady RP, by docenić wysiłki i osiągnięte rezultaty maturzystów ze szkół z polskim językiem nauczania na Litwie. Serdecznie gratuluję Wam, drodzy młodzi Rodacy – którzy osiągnęliście najlepsze wyniki na egzaminach maturalnych, dobrze świadcząc tym samym o polskim szkolnictwie na Litwie. Dziękuję za wieloletni wysiłek, skutkujący tzw. „setkami” i wynikami z najwyższego przedziału ocen – powiedział ambasador RP w Wilnie Radziwiłł. Podziękowania skierował również nauczycielom, wychowawcom i dyrektorom szkół oraz rodzicom, bez których wsparcia i oddania osiągnięcia uczniów nie byłyby możliwe. „Wszyscy Państwo są żywą wizytówką polskiej szkoły na Litwie, budują jej markę i uznanie dla niej. Poza oczywistym walorem edukacyjnym, istnienie dobrych placówek oświatowych z polskim językiem nauczania, od przedszkoli po szkoły wyższe, jest bardzo ważnym elementem zachowania i rozwoju tożsamości Polaków na Litwie, dumnych ze swoich korzeni, wiernych swoim małym ojczyznom, a jednocześnie lojalnych obywateli Republiki Litewskiej” – mówił ambasador.

Wyraził nadzieję, że mimo zmian, które następują w litewskim systemie oświaty, polskojęzyczne szkolnictwo nie będzie zagrożone, a specyfika szkoły i uczniów należących do mniejszości narodowych będzie szanowana zgodnie z postanowieniami traktatu polsko-litewskiego z 1994 roku i ratyfikowanej przez Litwę Ramowej Konwencji o Ochronie Mniejszości Narodowych. „W tych usilnych działaniach o zachowanie filaru polskości na Litwie mogą Państwo, chcę to podkreślić z całą stanowczością, zawsze możecie liczyć na Ambasadę, której rolą jest wszechstronne wsparcie szkół, przypominanie partnerom litewskim o konieczności poszanowania praw młodych Polaków, o obowiązkach wynikających dla państwa litewskiego z wiążących dokumentów, o których wspomniałem” – zapewnił Radziwiłł.

Powiedział, że bardzo się cieszy, iż już w przyszłym roku powróci do polskich szkół państwowy egzamin maturalny z języka polskiego, co pozwoli absolwentom polskich szkół uzyskać dodatkowe punkty przy rekrutacji na wyższą uczelnię.

Życząc maturzystom wszelkiej pomyślności i licznych sukcesów powiedział: „Jestem głęboko przekonany, że mam przed sobą kolejne pokolenie polskich elit, przyszłych wyróżniających się naukowców, biznesmenów, twórców kultury czy działaczy społecznych, politycznych, dumnych ze swoich korzeni, pielęgnujących język, kulturę i swoją tożsamość Polaków”.

Dobrych wyników z egzaminów gratulowała maturzystom również Krystyna Dzierżyńska, prezeska Stowarzyszenia Nauczycieli i Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Wyrazy podziękowania skierowała też do pedagogów, którzy jak najbardziej przyczynili do sukcesów uczniów, a także do rodziców, bo, jak podkreśliła, to ich mądry wybór sprawił, że wyróżnieni dzisiaj maturzyści są dumnymi wychowankami szkoły polskiej na Litwie.

– Życząc wielu wspaniałych osiągnięć na nowej drodze życia, jednocześnie życzymy, byście zawsze pamiętali o swojej tożsamości, mowie ojczystej i nadal pozostali dumnymi Polakami Ziemi Wileńskiej – powiedziała Dzierżyńska.

Inf. wł.

Na zdjęciu: zawsze możecie liczyć na Ambasadę

<<<Wstecz