Instalacja nowych sieci wodociągowych w Ejszyszkach

Potrzeby mieszkańców zostały uwzględnione

W trakcie realizowania projektów z zakresu gospodarki wodnej samorząd rejonu solecznickiego dąży do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną i odpowiedniego zagospodarowania ścieków.

Obecnie w Ejszyszkach realizowany jest projekt budowy nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Budowa trwa na ulicach Raubiskiej, 16 Lutego, Cichej, im. P. Cvirki, Rynkowej (do domu nr 7), Raduńskiej (do domu nr 57), Szpitalnej, 3 Maja (od domu nr 32 do 65), Wileńskiej (do domu nr 50). Do nowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostaną podłączone łącznie 174 domy.

Po ułożeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej rozpoczęto prace remontowe na ulicy Zielonej. Po uwzględnieniu próśb mieszkańców, oprócz asfaltowania, zostaną też ułożone chodniki. Prace wykonuje spółka „Kerista”. Administracja samorządu rejonu solecznickiego uwzględniła również prośby mieszkańców ulic Budowlanych (Statybininkų) i Witoldowej (Vytauto) – zostanie zainstalowane oświetlenie. Obecnie trwają prace projektowe remontu kapitalnego ul. Budowlanych oraz budowy parkingu przy bloku mieszkalnym przy ul. Budowlanych 1.

Projekt „Rozwój sieci wody pitnej i kanalizacji w aglomeracji Ejszyszki” jest realizowany wspólnie ze spółką „Vilniaus vandenys”. Była ona wnioskodawcą projektu, a specjaliści administracji samorządu rejonu dokonali analizy sytuacji i ustalili potrzeby, rozmawiając z mieszkańcami każdej ulicy, zbierając ich prośby i zobowiązania, a także przygotowali dokumenty do złożenia wniosku i otrzymania finansowania.

A. K.

<<<Wstecz