Nie żyje Edward Piórko

Zmarł Edward Piórko – tłumacz, pedagog, wieloletni członek zarządu Litewskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, aktywny działacz polskiej społeczności na Litwie. Od ponad 30 lat tłumaczył rozmowy najwyższych rangą polskich i litewskich polityków. Miał 63 lata.

Edward Piórko urodził się 2 kwietnia 1959 roku w Wilnie. Ukończył Szkołę Średnią nr 29 w Wilnie (obecnie Gimnazjum im. Szymona Konarskiego). Studiował matematykę w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym. W 1983 roku rozpoczął pracę jako dyrektor szkoły w Okmianie, później był nauczycielem matematyki w szkole w Duksztach oraz Szkole Podstawowej nr 15 w Wilnie. W latach 1988-1990 pracował jako metodyk krajoznawstwa w Stacji Młodych Turystów w Wilnie.

W 1989 roku zaangażował się w działalność Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie, następnie przystąpił do Związku Polaków na Litwie, zasiadając w zarządzie jego oddziału miejskiego w Wilnie. Był także fundatorem i członkiem Rady Fundacji Polskiej na Litwie im. Józefa Montwiłła. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości pracował w Departamencie ds. Mniejszości Narodowych przy rządzie (1990-1991). Od 1991 roku był oficjalnym tłumaczem Sejmu Republiki Litewskiej.

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2003, 2009), medalem Orderu „Za zasługi dla Litwy” (2005). Za pracę na rzecz przyjaźni polsko-litewskiej otrzymał wyróżnienie australijskiej Fundacji „POLCUL”. W 2021 roku został uhonorowany Nagrodą Obojga Narodów, przyznawaną za osiągnięcia w dziedzinie nauki, literatury i sztuki, za prace stanowiące znaczący wkład we współpracę Polski i Litwy.

Kondolencje z powodu śmierci Edwarda Piórki złożyła przewodnicząca Sejmu RL Viktorija Čmilytė-Nielsen. „Edward Piórko był szanowany przez środowisko tłumaczy za profesjonalizm. Był aktywnym obywatelem, wniósł znaczący wkład we współpracę między dwoma narodami i przetłumaczył kilka publikacji ważnych dla stosunków kulturowych między Litwą a Polską. Za to otrzymał w zeszłym roku Nagrodę Obojga Narodów. Składam wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, bliskim, środowisku tłumaczy i wszystkim, którzy go znali” – napisała Čmilytė-Nielsen.

<<<Wstecz