Szeregi absolwentów Filii UwB w Wilnie rosną w siłę

Nowy kierunek już w tym roku

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie w czwartek, 28 lipca, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego. Dyplomy z godłem RP otrzymali studenci trzynastej promocji studiów licencjackich i szóstej promocji studiów magisterskich – ogółem 30 osób.

– W dzisiejszych czasach – czasach niespokojnych, trudnych, ciekawych – zdobycie wyższego wykształcenia jest wartością samą w sobie. Państwo staliście się elitą społeczeństwa Republiki Litewskiej. To zobowiązuje, żebyście dzielili się swoją wiedzą i jednocześnie budowali siłę Republiki Litewskiej i społeczeństwa, abyście tę wiedzę wykorzystywali na wszystkie możliwe dopuszczalne sposoby po to, aby żyło się wszystkim lepiej – powiedział prorektor Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB, gratulując absolwentom ukończenia studiów.

Udział w uroczystości wzięli nie tylko licznie zgromadzeni bliscy i przyjaciele absolwentów, ale również posłowie, radni, dyplomaci, przedstawiciele samorządów, organizacji i uczelni.

Działająca od października 2007 roku Filia UwB w Wilnie to pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie. Oferuje studia w języku polskim na trzech kierunkach: ekonomia (studia licencjackie i magisterskie), informatyka (studia licencjackie) i europeistyka (studia licencjackie). Uczelnia planuje uruchomić kolejny – czwarty już kierunek.

– W tym roku świętujemy 15-lecie Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Temu będzie poświęcona specjalna wrześniowa konferencja, którą przygotowujemy. Ale też chciałem zaznaczyć, że się ciągle rozwijamy. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku ruszy Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – powiedział dyrektor Filii UwB w Wilnie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB. Podkreślił, że w polskich urzędach ministerialnych już zapadły decyzje dotyczące utworzenia nowego kierunku. Teraz oczekiwana jest opinia litewskich instytucji na temat tego programu.

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że już niedługo ma ruszyć długo oczekiwana budowa nowej siedziby Filii UwB w Wilnie. „Powoli, ale systematycznie postępują prace nad rozpoczęciem budowy naszej nowej siedziby przy ul. Aguonų 20. Już w urzędzie są wszystkie stosowne dokumenty. Czekamy na pozwolenie. I mam nadzieję wczesną jesienią będzie wmurowanie kamienia węgielnego – mówił prof. Halicki.

O tym, że istotnym powodem powołania Filii UwB w Wilnie było stworzenie szansy dla polskiej młodzieży na Litwie uzyskania wykształcenia w języku ojczystym, mówiła konsul RP na Litwie Irmina Szmalec. „Niezwykle istotnym jest to, aby wzrastała liczba Polaków z wyższym wykształceniem, gdyż to właśnie Państwo, to wy, drodzy absolwenci, jesteście ambasadorami polskiej kultury na Litwie i to Państwo decydujecie o jej przetrwaniu” – powiedziała Szmalec. Życzyła tegorocznym absolwentom, aby swoimi działaniami przynosili chlubę swojej uczelni.

Gratulacje dla kolejnej promocji Filii UwB złożył prezes ZPL i AWPL, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski. A mówiąc o roli, jaką wileńska Filia UwB odgrywa w życiu Polaków na Litwie, powiedział: „To bardzo ważna sprawa – zarówno dla absolwentów, jak i każdego Polaka na Wileńszczyźnie oraz dla Macierzy, że poza granicami kraju działa filia polskiego uniwersytetu”. Przypomniał, że niełatwe były początki powołania Filii UwB w Wilnie, „ale była wielka determinacja wileńskich Polaków”. To właśnie od Polaków, skupionych wokół ZPL i AWPL, jak podkreślił, wyszła inicjatywa utworzenia filii polskiej uczelni w Wilnie. Natomiast do zrealizowania tego pomysłu przyczyniło się potem wiele osób i organizacji.

– Obecnie wspólnie się cieszymy, że ta uczelnia nie tylko jest, ale i rozwija. Cieszy wysoki poziom nauczania w Filii UwB, o tym świadczy odnajdywanie się jej absolwentów na rynku pracy, wskaźnik ten jest najwyższy spośród wszystkich uczelni litewskich – zaakcentował Tomaszewski. Dodał: „Przed Filią kolejne wyzwania. Największym wyzwaniem jest rozbudowa, posiadanie nowej siedziby. Tutaj również, jako AWPL, poprzez przedstawicielstwo w samorządzie, służyliśmy i służymy wszelką pomocą w załatwianiu wszelkich formalności. Bo to jest wspólna sprawa nas wszystkich”.

Po przemówieniach nastąpił moment kulminacyjny uroczystości – wręczenie dyplomów. Dyplomy z godłem RP otrzymali studenci 13. promocji studiów licencjackich i 6. promocji studiów magisterskich – ogółem 30 osób.

Wg L24.lt

Na zdjęciach: z dyplomami i JE Profesorami
Fot.
Marlena Paszkowska

<<<Wstecz