Za niezwróconą ziemię w miastach można będzie otrzymać działkę leśną

NIE rekompensacie wbrew woli

1 sierpnia weszła w życie nowela do Ustawy o restytucji mienia, przedłużająca możliwość otrzymania rekompensaty w postaci działki leśnej za niezwróconą ziemię w miastach.

Nowela, która zaczęła obowiązywać od 1 sierpnia daje możliwość pretendentom, ubiegającym się o zwrot ziemi na terenach miejskich lub na terenach włączonych do obszarów miejskich po 1 czerwca 1995 roku, zmienić zdanie co do formy rekompensaty za niezwróconą ziemię. Do 1 lutego 2023 roku ci, którzy ubiegają się o zwrot ziemi w miastach mogą prosić o rekompensatę za całą niezwróconą ziemię lub jej część w postaci działki leśnej na terenie wiejskim o takiej samej wartości. Dotyczy to zarówno tych pretendentów, co do których decyzja o restytucji ich mienia już została przyjęta jak i tych, którzy takiej decyzji jeszcze nie mają, lecz do dnia złożenia podania o zmianę formy rekompensaty ta decyzja nie została wykonana lub została wykonana tylko częściowo.

Instytucja podejmująca decyzję w sprawie zwrotu ziemi lub stosownej rekompensaty, czyli Narodowa Służba Rolna (Nacionalinė žemės tarnyba), powinna w ciągu dwóch miesięcy od dnia uchwalenia noweli, czyli 28 czerwca 2022, pisemnie zawiadomić obywateli, ubiegających się o zwrot ziemi na terenach miejskich o możliwości otrzymania za niezwróconą ziemię rekompensaty w formie działki leśnej o takiej samej wartości na terenie wiejskim.

Jak podkreślają inicjatorzy noweli Rita Tamašunienė i Czesław Olszewski, posłowie na Sejm Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin – jest to nadal jedna z możliwości, ale nie jedyna możliwość rekompensaty za niezwróconą ziemię w miastach, gdyż nadal pretendenci mają możliwość ubiegania się o działkę pod zabudowę indywidualną lub przemysłową, czy też rekompensatę finansową.

– Nieporozumieniem jest fakt zawiadamiania pretendentów o przyznaniu im rekompensaty finansowej wbrew ich woli – zaznaczyła Tamašunienė. – Szczególnie w przypadku, gdy jej wysokość jest wręcz kuriozalnie niska. Apelujemy do wszystkich pretendentów i spadkobierców, którzy jeszcze nie odzyskali swojego mienia, by nie zgadzali się na proponowane im śmiesznie niskie rekompensaty finansowe, gdyż takie działanie państwowych instytucji jest bezprawne.

Inf. sejmowej Frakcji Regionów Litwy

<<<Wstecz