Polacy z Wędziagoły pamiętają o bohaterskich przodkach

W ostatnią niedzielę lipca Polacy z Wędziagoły przypomną i oddadzą hołd pamięci rodaków, mieszkańców okolic Wędziagoły, którzy uczestniczyli w Powstaniu Styczniowym. Polegli oni w walkach o wolność Ojczyzny, byli zsyłani na bezkresne przestworza Syberii.

Będziemy również obchodzili 140. rocznicę śmierci Aleksandra Chmielewskiego (1814-1882). Chmielewski – aktywny uczestnik powstania 1863 roku, polski poeta, działacz kultury, aktywny stronnik likwidacji pańszczyzny, przez władze powstańcze był wyznaczony na wojewodę kowieńskiej guberni. Został schwytany, zesłany na Syberię, następnie zawrócony z powrotem i przez wojskowy sąd polowy w Kownie skazany na karę śmierci przez powieszenie.

Później kara śmierci została zamieniona na długie lata zesłania na Syberię, pozbawiono go praw obywatelskich, skonfiskowano cały majątek. Po odbyciu zsyłki Chmielewski powrócił do Wędziagoły, zmarł w folwarku żony Borek i jest pochowany na cmentarzu przykościelnym w Wędziagole (na zdjęciu).

31 lipca, w niedzielę, zapraszamy wszystkich do wzięcia czynnego udziału w wydarzeniu „Przypominamy i upamiętniamy uczestników powstania lat 1863-1864”, poświęconemu zachowaniu pamięci historycznej, które się odbędzie w wędziagolskim kościele św. Trójcy.

Godz. 9.00 – Msza św. w języku polskim, podczas której będą śpiewać chóry: „Ojczyzna” (Węgorzewo, Polska) i „Troczanie” (Troki, Litwa).

Godz. 10.00 – Msza św. w języku litewskim.

Po nabożeństwach na przykościelnym cmentarzu, przy grobach uczestników powstania, zabrzmią w wykonaniu goszczących chórów religijne i patriotyczne utwory oraz modlitwa Anioł Pański.

Zapraszamy do udziału!

Ryszard Jankowski
vandziogala.eu

<<<Wstecz